You are here

Platební brána

On-line platby na internetu. Platby kartou na internetu. On-line bankovní převody s předvyplněným příkazem. Vyšší komfort platby na internetu přináší více spokojených zákazníků.

Reference

Banky a platební metody:

Jak funguje on-line bankovní převod?

Zákazník po dokončení výběru zboží v e-shopu obchodníka zvolí jako platební metodu Expresní bankovní převod, vybere svou banku, při vstupu do elektronického bankovnictví uvidí již vyplněný příkaz k úhradě. Pro potvrzení platby zákazníkem obchodník je obratem informován o provedení platby a může expedovat zboží.

Jak je zajištěna platba kartou na internetu?

Platbu kartou na internetu zajišťujeme ve spolupráci s místní bankou. Všechny citlivé údaje jako je číslo karty nebo CVV uživatel vkládá do 3D Secure prostředí spolupracující banky.

Vyzkoušejte si DEMO verzi Platební brána ComGate.

Partneři

Hlavní je bezpečnost a spolehlivost

Platby převádíme na účet zadavatele denně

Platby nezadržujeme, ale převádíme na účet prodejce zboží (typicky e-shop) nebo poskytovatele služby denně. Převody realizujeme zcela automaticky bez nutnosti posílání požadavku ze strany zadavatele. Výsledkem je vyšší bezpečnost – vaše peníze se u nás nezdržují, v žádném případě vaše peníze neinvestujeme.

Současně s převodem peněz zasíláme elektronický přehled jednotlivých transakcí zahrnutých v denní platbě. Formát elektronického přehledu přizpůsobíme potřebám zadavatele tak, aby měl možnost tyto údaje snadno vložit do účetnictví.

Nekonkurujeme našim klientům

Striktně dodržujeme pravidlo zákazu konkurence klientům, a to v rozsahu na celou skupinu ComGate. 

Dbáme na zabezpečení dat našich klientů

Data o platebních transakcích jsou zneužitelná v konkurenčním boji. Proto s těmito údaji nakládáme s dodržením těch nejpřísnějších bezpečnostních zásad.

Služby poskytujeme na základě oprávnění od České národní banky

Řídíme se legislativou o regulaci platebních služeb, zejména Zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, Zákonem 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Dále pak vyhláškami České národní banky č.375/2009 Sb. o předkládání informací platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a institucemi elektronických peněz České národní bance, Vyhláškou 141/2011 Sb. o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz a řadou dalších právních norem.

Tyto právní normy nám ukládají zejména přísné a formalizované postupy při nakládání s cizími peněžními prostředky, stanovení a dodržování interních předpisů bezpečnosti informací a kontrolních mechanismů, stanovují požadavky na bezpečnost a spolehlivost informačních systémů.

Kapitál a výsledky hospodaření

Společnost má splacený základní kapitál 10 mil. Kč. Jako jedni z mála, z řad poskytovatelů platebních bran, zveřejňujeme výsledky hospodaření zákonem předepsaným způsobem. Naše účetní údaje můžete najít na portálu justice.cz provozovaném Ministerstvem spravedlnosti České republiky.

Poplatky

Nabízíme individuální ceny, které se řídí těmito parametry:
 • Očekávaný objem transakcí
 • Průměrná výše transakcí
 • Poplatky jsou stanovovány zvlášť pro online bankovní převody a platby kartou

Poplatky jsou konečné a zahrnují činnosti od výběru peněž od plátců po doručení peněz příjemci (provozovatel e-shopu nebo prodejce služeb).

Spolupráce s web developery

Spolupracujeme s web developery e-shopových řešení nebo řešení pro cestovní kanceláře a cestovní agentury. Cílem spolupráce je snadná implementace platební brány pro provozovatele e-shopu nebo jiné služby na internetu.

Developeři

Řešení na míru

Rekurentní (opakované) platby kartou

Nabízíme dvě řešení, přičemž u prvního řešení se stejná částka strhává v pravidelných intervalech. Jedná se o alternativu trvalého příkazu. V případě druhého řešení časový úsek i výše částky je na zadavateli. Toto řešení je alternativou služby SIPO.

Elektronická složenka

Řešení kombinuje platební bránu s e-mailem. Zákazník (plátce služby nebo zboží) obdrží e-mail s individuálním platebním odkazem. Po prokliku se mu otevře platební brána s již předvyplněnými údaji o platbě. Následuje platba v prostředí platební brány jak je popsána výše.

Řešení je vhodné například:
 • Jako náhrada poštovních složenek
 • Upomínky plateb
 • Pro e-shopy, které negarantují zboží na skladě a vyžadují platbu potom, co zbožím skutečně disponují.

Integrace platebních bran do zákaznických portálů

Realizujeme individuální integraci on-line platebních prostředků do zákaznických portálů společností zejména ze segmentů:

 • Prodej energií a utilit (elektřina, plyn, voda, teplo)
 • Telekomunikace (hlasové, datové služby, wifi)
 • Finanční služby
 • Placené televize
 • Jiné služby typicky s velkým počtem pravidelných plateb
   
 

Klientský portál

Našim zákazníkům dáváme k dispozici on-line nástroj v podobě portálu ve kterém najdou údaje o transakcích a vyúčtování služeb.

Kontaktujte nás mail@comgate.cz

Kontaktujte nás