Podmínky kampaně Česko platí kartou

V rámci kampaně Česko platí kartou nabízíme mimořádné podmínky služeb Platební brány a Platebních terminálů pro menší a začínající podnikatele, příspěvkové organizace či úřady. Cílem kampaně je podpořit rozšíření bezhotovostních plateb nabídkou nulových poplatků po dobu prvních 6 měsíců vybrané platební služby.

Kampaň Česko platí kartou je iniciativou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a karetních společností VISA a Mastercard.

Podmínky kampaně Česko platí kartou (dále jen Podmínky kampaně) vymezují podmínky poskytování platebních služeb společnosti ComGate Payments, a. s. v rámci kampaně Česko platí kartou, které jsou odlišné od Obchodních podmínek a Sazebníku ve standardním režimu poskytování platebních služeb. Ve všech případech, které nejsou vyjmenovány v těchto Podmínkách kampaně platí standardní ustanovení Smlouvy, Obchodních podmínek a Sazebníku platební brány a Sazebníku platebních terminálů společnosti ComGate Payments, a. s..

Tyto Podmínky kampaně jsou určeny pro OSVČ, podnikatele, firmy, příspěvkové organizace či úřady se sídlem v České republice, pokud:

  • v uplynulých 12 měsících nepřijímali karty,

  • umístí nálepku VISA a logo kampaně Česko platí kartou v prostorách prodejny v případě Platebního terminálu,

  • umístí logo VISA a logo kampaně Česko platí kartou na e-shopu v případě Platební brány.

Obchodní podmínky

prvních 6 kalendářních měsíců

měsíční poplatek za službu Platební brána

0 Kč

měsíční poplatek za službu Platební terminál

0 Kč

transakční poplatek za platby kartou pro prvních 50 tis. Kč / měs.

0 Kč

transakční poplatek za platby kartou nad rámec prvních 50 tis. Kč / měs.

dle Sazebníku

Po skončení šestiměsíčního období, po které platí Podmínky kampaně, automaticky dojde k přechodu na standardní podmínky poskytování platebních služeb dle Sazebníku platební brány a Sazebníku platebních terminálů, které jsou veřejně dostupné na stránkách www.comgate.cz. 

Poskytovatel platebních služeb si vyhrazuje právo kdykoliv tuto kampaň změnit nebo ukončit. Informace o změně nebo odvolání této kampaně bude zveřejněna na webových stránkách poskytovatele www.comgate.cz, a to nejpozději 7 kalendářních dnů před účinností změny nebo ukončením této kampaně.

V Hradci Králové dne 28. 6. 2021

ComGate Payments, a. s.