Účtování v sw POHODA,
načtení avíz k platbám

Ekonomický systém POHODA společnosti Stormware od verze POHODA Květen 2019, release 12200 obsahuje jednoduchý nástroj pro import avíz platebních služeb ComGate v ABO formátu (přípona .gpc), která dostávají naši zákazníci e-mailem a která také mají k dispozici ke stažení ve svém klientském portále. Jedná se o avíza k platbám související s transkacemi na platební bráně. Podora pro platební terminály se připravuje.

Přinášíme návod, jak tuto funkci využívat a zjednodušit si účtování o transakcích.

Jak na to?

V programu POHODA založíme v agendě Homebanking novou službu „ComGate“, ve které nastavíme cestu ke složce se soubory avíza.

Danou službu není potřeba spárovat s bankovním účtem. 
Při načítání avíza hledá služba Comgate nezlikvidovaný bankovní pohyb na stejnou částku a VS jako má samotné avízo ComGate a to přes všechny pohyby a bankovní účty.

Homebanking
Homebanking

V agendě Banka volíme povel ZÁZNAM / NAČTENÍ AVÍZ...

Agenda banka SW Pohoda

Otevře se průvodce načtení avíza, kde si vybere uživatel vytvořenou službu pro avíza ComGate.

Průvodce importem avíz

Zde je možné provést před samotným načtením i náhled na dané avízo, aby si uživatel ověřil, jaké platby bude načítat do programu POHODA.

Avízo SW Pohoda

Následně po stisknutí tlačítka „Další“ dojde v programu POHODA ke zpracování avíza a zobrazení výsledku načtení do programu POHODA.

Průvodce importem avíz Pohoda

Po stisknutí tlačítka „Dokončit“ bude uživatel přesměrován zpět do agendy Banka, kde budou do vybraného bankovního pohybu na záložku „Položky dokladu“ doplněny údaje (platby) z načteného souboru avíza.

Pohoda Agenda Banka