2. Platební proces

Průvodce platební bránou > 2. Platební proces


Výběr platební metody

Výběr platební metody na vašem e-shopu může probíhat dvěma způsoby.  

V prvním případě přidáte na vaše stránky volbu pro každou platební metodu, to znamená pro platbu kartou a jednotlivě pro každou z bank. Zákazník bude přesměrován přímo k platbě.

V druhém případě přidáte na stránky pouze dvě možnosti: platbu kartou a platbu bankovním převodem. Při výběru platby kartou bude zákazník přesměrován přímo k platbě. U bankovního převodu si zákazník na platební bráně nejprve vybere svou banku, následně je přesměrován k platbě.

Vlajky - platební brána je je k dispozici v češtině, slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině, maďarštině, chorvatštině, slovinštině, rumunštině, norštině a švédštině

Informace o stavu platby

Po založení platby odešle platební brána zákazníkovi e-mail s informací o platbě. Součástí e-mailu je tlačítko “Zjistit stav platby”, pomocí kterého může zákazník přejít na webovou stránku s informací o stavu dané platby. Dozví se na ní, jestli je platba ve stavu zaplacená, nezaplacená nebo čeká na zaplacení. Co tyto jednotlivé stavy znamenají?

Zaplacená platba byla zákazníkem úspěšně dokončena. Tento stav je ihned předán do e-shopu pomocí API či e-mailové notifikace (pokud si to tak majitel e-shopu přeje). Jako prodejce můžete v tuto chvíli již poskytnout zboží.

Zaplacená platba
Nezaplacená platba

Platba ve stavu Nezaplacená může být ze dvou důvodů. Buďto zákazník použije tlačítko “Zrušit platbu" v e-mailu, nebo uplyne nastavená doba expirace (více o expiraci se zmiňujeme níže). Po uplynutí doby expirace se informace o nezaplacené platbě posílá prostřednictvím API do e-shopu. Tento stav platby je konečný, už nemůže být změněn.

Poslední možností je, že se jedná o platbu čekající na zaplacení. Zákazník v tomto případě platbu nedokončil ihned, nebo se mu to zatím nepodařilo. Tento stav není automaticky předáván do e-shopu. Zákazník má totiž možnost znovu si zvolit platební metodu a opakovat platbu. Po uplynutí doby expirace se takováto platba stává nezaplacenou. Tento stav může nastat i v případě, kdy transakce ještě nebyla potvrzena bankou. 

Platba čeká na zaplacení ComGate

Restart platby

Jak už jsme zmiňovali výše, zákazník může neúspěšnou platbu opakovat do doby, než se mu ji podaří zaplatit. V Klientském portálu ComGate můžete nastavit, po jak dlouhou dobu se budou moci zákazníci vrátit a dokončit platbu. Expirační dobu je možné nastavit na hodnoty 7 dní (výchozí nastavení), 3 dny, 1 den, 3 hodiny nebo 30 minut. Kratší doba je vhodná zejména pro prodej služeb nebo zboží, kde je omezená dostupnost nebo skladová zásoba a před platbou dochází k rezervaci služby nebo zboží pro konkrétního zákazníka.