3. Platby a vyúčtování

Průvodce platební bránou > 3. Platby a vyúčtování 


Sazba klesá s objemem transakcí

Procento i výše měsíčního poplatku se automaticky snižuje podle vašeho objemu transakcí.

 Sazba klesá s objemem transakcí

Během celého měsíce vám je účtována základní sazba 0,99 % z každé transakce. Pokud objem vašich transakcí překročí za měsíc 100 tis. Kč, objeví se ve vyúčtování bonus odpovídající nižší procentní sazbě podle realizovaného objemu. Realizovaným objemem se rozumí suma všech potvrzených zaplacených transakcí ve všech měnách v daném kalendářním měsíci.

Měsíční poplatek

Neúčtujeme si žádný poplatek za aktivaci brány ani za převod peněz na váš bankovní účet. Kromě sazby z transakcí tak budete platit pouze měsíční poplatek. Ten také klesá podle objemu transakcí a při překročení hranice 500 tis. Kč měsíčně neplatíte nic.

Měsíční poplatek

Měsíční poplatek za správu platební brány odečteme z vašich plateb vždy na začátku následujícího měsíce (poplatek za leden odečteme začátkem února). V případě, že na platební bráně transakce neprobíhají, zašleme vám výzvu k úhradě částky.

Peníze na vašem účtu

Platby na platební bráně převádíme na váš bankovní účet denně. Nezáleží na tom, u které banky máte svůj účet, převod je vždy zdarma.