Jak funguje platební terminál?

Platební terminál umožňuje přijímání plateb kartou v obchodech. Platba probíhá přiložením nebo vložením karty do platebního terminálu. V případě platby vyšší částky může platební terminál vyzvat k zadání PINu. 

K platebnímu terminálu lze přiložit i mobilní telefon, který má v sobě “nahranou” platební kartu do služby Google Pay nebo Apple Pay. Při platbách vyšších částek může telefon vyzvat k autorizaci platby pomocí otisku prstu, obličeje (FaceID) nebo zadání PINu na telefonu.