Jak platit kartou v obchodě?

Platba kartou v obchodě probíhá přiložením nebo vložením karty do platebního terminálu. Při platbě si vždy před zaplacením zkontrolujte částku, která se zobrazuje na platebním terminálu. V případě platby vyšší částky vás platební terminál může vyzvat k zadání PINu. 

V případě, že máte svoji kartu nahranou v mobilním telefonu a využíváte tak služeb Google Pay nebo Apple Pay, jste při platbách vyšších částek vyzváni k autorizaci platby na telefonu pomocí otisku prstu, obličeje (FaceID) nebo zadání PINu na telefonu.