Poplatky a vyúčtování

Transakční poplatky

Z každé platby vašeho zákazníka je stržen transakční poplatek. Jeho výše se řídí aktuálním Sazebníkem.

Sazby jsou rozděleny do tří pásem podle měsíčního objemu transakcí. Ceník je nastaven jako kaskáda, kdy se výše poplatku určuje každý měsíc zvlášť. Díky tomu poplatky flexibilně reagují na vývoj ve vašem podnikání a sezonalitu. Čím vyšší obrat, tím nižší poplatky. Pokud využíváte i platební terminál ComGate, jsou vám objemy transakcí sčítány z obou služeb, abyste získali nižší sazbu.

Najdete zde.

Na platební bráně je možné platit v měnách CZK, EUR, PLN, HUF, USD, GBP, HRK, RON, NOK a SEK.
Transakční poplatek je vám účtován vždy v měně dané transakce.

Výše transakčního poplatku je ovlivněna zvolenou platební metodou a v případě platby kartou i typem platební karty. Pro detailní přehled cen se podívejte do aktuálního Sazebníku

Platební karty dělíme na:

  • Spotřebitelské karty VISA a Mastercard vydané v EU
  • Ostatní karty VISA a Mastercard vydané v EU a platební karty Diners, JCB, UnionPay
  • Spotřebitelské karty VISA a Mastercard vydané mimo EU
  • Ostatní karty VISA a Mastercard vydané mimo EU 

Spotřebitelské karty VISA a Mastercard vydané v EU jsou pro účely tohoto sazebníku výhradně platební karty, které jsou předmětem regulace EU - nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2015/751 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce. Tyto karty zahrnují všechny obvyklé debetní a kreditní karty vydávané občanům v České republice a dalších zemích EU a zemí Evropského hospodářského prostoru. Do této skupiny nepatří například stravenkové karty, předplacené platební karty, platební karty vydávané podnikatelům a firmám.

Sazba za platební metody Apple Pay je shodná s poplatkem za typ karty vydané mimo EU. Více o tom jak funguje Apple Pay najdete v samostatném článku.

Jak jsou účtovány poplatky?

V průběhu měsíce je vám vždy účtován základní poplatek (objem transakcí do 100 tis. Kč) u všech transakcí. Po ukončení měsíce dojde ke kontrole celkového obratu za daný měsíc a podle jeho výše obdržíte třetí pracovní den následujícího měsíce s převodem bonus. Bonus je rozdíl mezi poplatkem v základním pásmu a poplatkem, na který jste dosáhli díky výši obratu.

PŘÍKLAD: Pokud jste dosáhli za měsíc září celkového obratu 200 tis. Kč, je vám na počátku října vyplacen bonus 0,1 % ze všech transakcí převedených v měsíci září.

Kdy dostanu peníze?

Platby vašich zákazníků jsou vám převáděny denně po odečtení transakčních poplatků v jedné souhrnné částce. Pokud využíváte vícero měn, pak jsou vám převedeny transakce za každou měnu zvlášť. Proto je potřeba mít ke každé měně založený bankovní účet nebo mít k dispozici multiměnový účet. 

Ke každému převodu od nás obdržíte denní rozpis plateb, který u jednotlivých transakcí obsahuje výši strženého poplatku a informaci o typu platební karty. Veškeré denní rozpisy jsou vám k dispozici ke stažení v klientském portálu v sekci Platby > Převody na BÚ nebo si je můžete stáhnout pomocí API.  Vzory denních rozpisů a jejich formátů najdete v článku o vyúčtování.

Měsíční poplatek

Jak je účtován měsíční poplatek?

Jeho výše je také ovlivněna celkovým měsíčním objemem transakcí. Měsíční objem transakcí se stejně jako u transakčního poplatku sčítá z objemu transakcí na platební bráně a platebním terminálu pro dosažení nižšího poplatku. Poplatek je vám stržen z denního převodu finančních prostředků na váš účet na začátku kalendářního měsíce. 

PŘÍKLAD: pokud jste dosáhli za měsíc září celkového obratu 200 tis. Kč, je vám na počátku října stržen z denního převodu měsíční poplatek ve výši 99 Kč

Měsíční poplatek za správu platební brány je účtován bez ohledu na počet e-shopů klienta, tzn. vždy jen jeden měsíční poplatek na jedno IČ bez ohledu na počet aktivních platebních bran. U klientů s platbami v EUR může být měsíční poplatek účtován v EUR ve výši 6 EUR pro objem transakcí do 100 tis. Kč a 4 EUR pro objem transakcí 100 až 500 tis. Kč. Zda bude měsíční poplatek naúčtován v EUR nebo CZK rozhodne v jaké měně byl v daném měsíci větší objem transakcí. Měsíční poplatek se ale účtuje pouze v CZK nebo EUR. Měsíční poplatek vám je účtován vždy na počátku měsíce zpětně za předchozí měsíc podle výše obratu daného měsíce.

Od kdy je vám účtován měsíční poplatek?

Měsíční poplatek se začíná účtovat od uvedení platební brány do ostrého provozu (spuštění plateb online bankovním převodem) nebo od druhého kalendářního měsíce po zasmluvnění. Pokud s námi například smlouvu uzavřete 3. září, první měsíční poplatek by se vám účtoval za listopad za předpokladu, že mezitím nedošlo ke spuštění platební brány do ostrého provozu.

Měsíční poplatek za uplynulý měsíc najdete v denním rozpisu plateb vždy na začátku dalšího kalendářního měsíce.

Ostatní poplatky

Mezi zpoplatněné služby na platební bráně patří:

Refundace
Refundace je náhrada, vrácení zaplacené částky v plné či částečné výši. Může nastat při vrácení zboží v zákonné 14denní lhůtě, reklamaci zboží, kompenzaci zákazníka za nedodané zboží a podobně. Refundaci a poplatek najdete v denním rozpisu plateb. Více o refundaci a jak ji zadat se dozvíte v samostatném článku.

Chargeback
Chargeback, neboli zpětné zúčtování, je proces, který vyplývá z podmínek karetních společností (VISA, Mastercard). Jedná se o vynucené vrácení peněžních prostředků Plátci na základě stížnosti Plátce. Za předpokladu, že prodávající nepřistoupí k vrácení peněz pomocí refundace a plátce požádá banku, která mu vydala platební kartu, o vrácení peněz, dojde k vynucenému vrácení. 

100% výplata finančních prostředků
Standardně finanční prostředky převádíme již po zaúčtování transakčních poplatků. U 100% výplaty převádíme na účet klienta celou částku a k vyúčtování poplatků dochází pomocí faktury. Automaticky je však sazba navýšena o 0,1 %. 
Faktura je zaslána nejpozději 15. den následujícího měsíce a může obsahovat poplatky z transakcí, které byly převedeny v daném měsíci, měsíční poplatek, měsíční bonus, poplatky za refundace. Faktura je v CZK nebo v EUR. V případě, že klient používá pro platby i jiné měny, zvolí si, ve které měně mu mají být poplatky vyúčtovány na faktuře. Poplatky jsou převedeny dle kurzu ČNB.

Výši poplatků za tyto služby naleznete v aktuálním Sazebníku.