Povinné údaje osob a firmy

Pro uzavření smlouvy si připravte tyto údaje a doklady:

 • název společnosti
 • IČO
 • adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, stát)
 • kontaktní údaje (e-mail a telefonní číslo)
 • číslo běžného účtu, kam budeme převádět peněžní prostředky
 • jaké platební metody chcete používat a v jakých měnách
 • jaký je váš předmět podnikání (jaké zboží nebo služby prodáváte)
 • webovou adresu (URL) obchodu, kde bude platební brána umístěna
 • jméno (název firmy) developera, který váš e-shop vyvíjí  

Součástí aktivačního procesu je identifikace zákazníka podle zákona 253/2008 Sb. (zákon proti praní špinavých peněz). Identifikace probíhá pomocí:

 • oboustranný scan občanského průkazu osob oprávněných k podpisu + další podpůrný doklad (řidičský průkaz, cestovní pas apod.)
 • platby zasíláme na účet evidovaný k DPH Ministerstvem financí 
Ikona info

Pokud si přejete platby posílat na jiný účet než je registrovaný k DPH nebo nejste plátci DPH, připravte si také výpis z účtu nebo Potvrzení o vlastnictví účtu vydané bankou.

Tyto údaje nepodléhají souhlasu s GDPR, protože se jedná o oprávněný zájem na zpracování osobních údajů.  

Identifikační a kontaktní údaje společnosti musí být zároveň uvedeny i na webových stránkách. Více o povinných údajích, které musí obsahovat váš e-shop nebo prodejní web najdete zde.