Přehled funkcí klientského portálu

Klientský portál je nástroj, ve kterém máte k dispozici přehledy transakcí, převody na váš účet, denní rozpisy plateb, měsíční vyúčtování a nastavení platební brány. Do klientského portálu se přihlásíte na adrese portal.comgate.cz. Přístupové údaje obdržíte e-mailem po uzavření Smlouvy o platebních službách.

Platby

V sekci Platby najdete přehledy všech plateb a refundací, bankovní převody, měsíční vyúčtování, EET účtenky a případné pohledávky. Navíc je zde možnost ručního založení platby.

Nová platba

Zde můžete ručně založit platbu a zákazníkovi zaslat platební odkaz pro zaplacení platby. Platební odkaz lze využít v situaci, kdy zákazník provede objednávku přes e-mail, telefon, chat nebo jiným způsobem mimo váš e-shop a také v případě úpravy již proběhlé objednávky.Platby zákazníků

Ukázka nastavení nové platby v klientském portálu ComGate

V položce Platby zákazníků najdete kompletní přehled všech transakcí. Pro dohledání konkrétních plateb použijte následující identifikátory:

 • Období - umožňuje zvolit časový interval, ve kterém platba proběhla
 • Stav 
  • očekávaná – platba ještě nebyla uhrazena, zboží/službu zatím neposkytujte
  • nezaplacená – platba byla zrušena či zamítnuta, zboží neposkytujte
  • zaplacená – platba je potvrzená, zboží můžete poskytnout 
  • převedená – zaplacená platba, která už byla zaslána na váš bankovní účet 
  • předautorizovaná - částka platby je blokována na účtu plátce
Ukázka přehledu všech transakcí v klientském portálu ComGate
 • ID terminálu - použijete jen pokud využíváte i platební terminál ComGate
 • Refundace - platby, u kterých jste provedli refundaci.
 • Storno - stornované platby e-shopem nebo zákazníkem
 • Založení platby - platby založené e-shopem přes API nebo ručně založené v klientském portálu (Nová platba)
 • ComGate ID - 12 místný unikátní kód přidělený ke každé transakci
 • ID od klienta - číslo objednávky e-shopu, číslo faktury, variabilní symbol e-shopu, předané přes API v parametru refId
 • VS platby - variabilní symbol transakce vytvořený platební bránou
 • Label - krátký popis produktu, v API dokumentaci odpovídá parametru label
 • Metoda - metoda platby: ePlatba+ (zrychlený bankovní převod), ePlatba (obyčejný bankovní převod), karta online (na platební bráně), karta terminál, nezadáno
 • Měna - lze filtrovat jen pokud máte nastavenou platbu ve více měnách
 • Částka
 • E-mail plátce

Vlevo nad jednotlivými transakcemi je možnost si stáhnout výpis se zobrazenými transakcemi podle zadaného filtru. 
Každý řádek s transakcí má také vpravo možnost zobrazit si detail platby, provést její refundaci nebo generovat pro danou transakci platební odkaz pro zaslání zákazníkovi.

Ukázka stáhnutí výpisu transakcí v klientském portálu ComGate

Refundace

Refundace je náhrada, vrácení zaplacené částky v plné či částečné výši. Zde vidíte kompletní přehled zadaných refundací, který je možné filtrovat obdobně jako platby zákazníků. Kompletní informace najdete v samostatném článku.

Filtrace podle stavu umožňuje zobrazit tyto stavy:

 • Čeká na potvrzení platby - nastává v případě, že byl požadavek zadán na platbu ve stavu Očekávaná. Tato platba musí být nejprve přepnuta do stavu Zaplacená, aby bylo možné refundaci provést.
 • Čeká na dostatek financí - platební brána v tuto chvíli neeviduje dostatečnou výši příchozích transakcí (ve výši refundované částky). Refundace bude provedena až proběhne dostatečné množství transakcí.
 • Čeká na realizaci - probíhá předání požadavku karetnímu zpracovateli
 • Prováděná - karetní zpracovatel přijal požadavek. Refundace však ještě nebyla provedena
 • Provedená - karetní zpracovatel potvrdil, že dojde k připsání peněz na kartu Plátce
 • Stornovaná - refundace byla na žádost Obchodníka stornována nebo vypršel časový limit 14 pracovních dní na realizaci refundace.
 • Zamítnutá - refundace byla odmítnuta vydavatelskou bankou
Ukázka nastavení refundace v klientském portálu ComGate

Převody na BÚ

Zde naleznete přehled denních hromadných převodů na váš bankovní účet. V případě, že využíváte platební bránu ve více měnách, je vám každá měna převedena zvlášť. Stejně tak jsou vám samostatně převedeny prostředky z platebního terminálu. Při kliknutí na jednotlivé řádky (nebo na “Zobrazit” ve sloupci Detail) se vám zobrazí výpis všech transakcí zahrnutých do daného převodu.