Refundace – vrácení platby

Funkce platební brány > Refundace – vrácení platby


Co je refundace? 

Refundace je náhrada, vrácení zaplacené částky v plné či částečné výši. Může nastat při vrácení zboží v zákonné 14denní lhůtě, reklamaci zboží, kompenzaci zákazníka za nedodané zboží a podobně.


Žádost o refundaci

Refundaci můžete provést v klientském portálu, kdy u dané transakce stisknete tlačítko refundovat. Druhou možností je, že váš programátor přidá do API komunikace s platební bránou možnost zakládání žádostí na refundaci. 

Provedení refundace

Po přijetí požadavku je vaše refundace zařazena do fronty. K provedení refundace potřebujete, aby na váš e-shop přišly nové platby alespoň v takové výši, jako je požadovaná vratná částka. Peníze zákazníkovi odesíláme hned po splnění podmínek. Refundace se odečte v rámci denního převodu.

Požadavek na refundaci

Váš požadavek na refundaci může mít následující stavy, které najdete v klientském portálu. 

  • ČEKAJÍCÍ NA POTVRZENÍ PLATBY – Požadavek na refundaci byl zadán ve stavu platby očekávaná. Platba se musí nejprve přesunout do stavu Zaplacená, abychom mohli refundaci provést. 
  • ČEKAJÍCÍ NA DOSTATEK FINANCÍ – Na platební bráně není dostatečná výše příchozích transakcí. 
  • ČEKAJÍCÍ NA REALIZACI – Zaslali jsme požadavek na realizaci zpracovatelské bance nebo byl vygenerován bankovní převod k zaslání. Čekáme na potvrzení od banky.
  • ZAMÍTNUTÁ – Refundace byla odmítnuta vydavatelskou bankou. 
  • STORNOVANÁ – Refundace byla na žádost obchodníka stornována nebo vypršel časový limit 14 pracovních dní na realizaci refundace. 

Požadavek na refundaci je možné zadat pouze u transakcí ve stavu zaplacená. Pokud je platba ve stavu očekávaná, můžete ji stornovat. 

Stavy refundací

Stavy refunadací najdete v klientském portálu v sekci výpis transakcí. Refundace může mít dva následující stavy:

  • ČEKÁ NA REFUNDACI – Systém přijal váš požadavek na refundaci, ale ta ještě nebyla provedena. Tímto stavem projde každý požadavek na refundaci. V tomto stavu vydrží refundace maximálně 14 pracovních dní. Po vypršení tohoto limitu je váš požadavek automaticky zrušen. Můžete ale o refundaci zažádat znovu. 
  • REFUNDOVÁNO – Potvrzená refundace, která byla úspěšně realizována. 

Cena refundace

Provedení refundace je zpoplatněno 2 Kč za každou jednotlivou refundaci. V případě plateb v cizích měnách je naúčtován ekvivalent v dané měně. Tento poplatek Vám bude vyúčtován na faktuře za daný měsíc.

Na co si dát pozor

Pokud zákazník platil kartou, vrací se mu peníze zpět na stejnou kartu. Nevracejte sami zákazníkovi peníze na jeho účet, i když vás o to požádá. Nejlepší je vracet peníze odkud přišly, aby byly transakce jednoduše dohledatelné. Pokud refundace proběhne přes náš systém, máte jasné potvrzení o vrácení částky.