Uzavření smlouvy na dálku

Prvním krokem k uzavření smlouvy je vytvoření poptávky. Poptávka musí obsahovat základní informace a můžete nám ji předat několika způsoby:

Již v době zadávání poptávky je potřeba, aby vaše webové stránky obsahovaly povinné údaje.

Po obdržení vaší poptávky budete kontaktování pracovníkem obchodního oddělení pro ověření údajů a prodiskutování vašich potřeb. Poptávky standardně zpracováváme v pracovní dny do 24 hodin od obdržení.

Při zpracování vašeho požadavku na zřízení platební brány dojde ke kontrole vaší společnosti, povinných údajů a nabízeného zboží/služeb na vašem e-shopu. Pokud vaše zboží/služba spadá do rizikových nebo zakázaných segmentů, může se proces aktivace platební brány prodloužit nebo dokonce nebude spuštění umožněno. Je možné, že v průběhu kontroly vás budeme kontaktovat s prosbou o doplnění údajů.

Po ověření je vám zaslán e-mail se Smlouvou o platebních službách dle zákona č. 370/2017 Sb. o platebním styku v PDF formátu. Součástí tohoto e-mailu je i požadavek na zaslání dokladů, které jsou nutné pro provedení identifikace stanovené zákonem  č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 

Jedná se o oboustranný scan občanského průkazu osob oprávněných k podpisu a scan podpůrného dokladu (řidičský průkaz, cestovní pas apod.). Pokud budete chtít pro zasílání finančních prostředků využít jiný bankovní účet než účet, který máte přihlášený k DPH, je třeba nám zaslat i kopii výpisu z účtu nebo potvrzení o vedení účtu vydaný bankou.

Ikona info

Pokud chcete na platební bráně využívat více měn, měli byste mít zřízen účet ke každé měně nebo multiměnový účet.

Smlouvu můžete potvrdit odpovědí na e-mail se zaslanou smlouvou slovy “Souhlasím se zněním smlouvy”. Případně ji můžete vytisknout, podepsat a její scan nám poslat zpět na e-mail.

V momentě, kdy je smlouva uzavřena, vám pracovníci zákaznické podpory připraví přístupy do vašeho klientského portálu, který slouží k administraci platební brány na vašich e-shopech včetně náhledu a administrace jednotlivých plateb. Najdete zde i denní a měsíční výpisy plateb a převodů na váš účet/účty.  

Přístupové údaje vám jsou odeslány e-mailem a zároveň je vaše platební brána přepnuta do ostrého provozu, kdy již vaši zákazníci mohou využít platbu pomocí online bankovního převodu (bankovních tlačítek). V tento moment také dochází k ohlášení na karetní společnosti pro možnost spuštění platby kartou. Proces spuštění platby kartou může zabrat až 14 dní.