Zjednodušení účtování

Přidali jsme další verzi denního rozpisu plateb ve formátu ABO (GPC) pro automatický import do účetních systémů. Nová verze obsahuje poplatky zjednodušeně na jednom řádku. 

Doposud jste měli k dispozici výpis ve formátu ABO, který vedle jednotlivých plateb obsahoval i řádek s poplatkem pro každou platbu zvlášť. 

Nově je k dispozici i výpis ve formátu ABO, kde je poplatek za všechny platby uveden souhrnně na jednom řádku. Ukázkový soubor naleznete na našem webu.

Oba formáty jsou zasílány pravidelným e-mailem s denním rozpisem plateb.  Dále je máte k dispozici v klientském portálu v záložce Převody na BÚ a zároveň je možné je stáhnout pomocí API. 

Zjednodušené účtování

Věříme, že tato novinka zpříjemní práci především vašim účetním.