Zrychlený bankovní převod

Zrychlený bankovní převod je online platba prostřednictvím internetového bankovnictví s okamžitým potvrzením úhrady. Bankovní platební tlačítka jsou často využívaná v České republice, na Slovensku a v Polsku. V těchto zemích se 30 až 50 % plateb odehraje právě touto metodou.

Používání bankovní tlačítek

Česká republika

V tuzemsku využijete platbu zrychleným bankovním převodem u České spořitelny, ČSOB, Komerční banky, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, Poštovní spořitelny, mBank a Fio banky. 

Slovensko

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví je k dispozici také na Slovensku a to pro sedm následujících bank: Slovenské spořiteľňa, ČSOB, Tatra banka, Prima Banka, VÚB Banka, Poštová banka a Fio Banka. 

Polsko

Pro Polsko je na platební bráně k dispozici velké množství bankovních tlačítek. V současné době je jich více než 20: Alior Bank, BNP Paribas Polska, Blik, Bank Millennium, Bank Nowy BFG S.A., Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, Bank Pocztowy, Banki Spółdzielcze, Credit Agricole, Citi Handlowy, Getin Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, Inteligo, mBank, Nest Bank, Noble Bank, Plus Bank, PKO BP, Santander, T-Mobile Usługi Bankowe, Toyota Bank a Volkswagen Bank.

Platba z pohledu plátce

Platební metody

V platební bráně si může zákazník vybrat ze dvou skupin platebních metod – platbu kartou nebo platbu zrychleným bankovním převodem (někdy nazývaná jako platba bankovním tlačítkem). Platbu kartou není snad třeba podrobně vysvětlovat, zastavíme se ale u platby zrychleným bankovním převodem. Tato platba probíhá podobně jako běžná platba v online bankovnictví, ale s některými rozdíly. Po kliknutí na jedno z bankovních tlačítek je zákazník přesměrován do online bankovnictví, ve kterém se mu po přihlášení zobrazí předvyplněný platební příkaz. V tomto příkazu nemá zákazník možnost měnit částku, variabilní symbol nebo banku příjemce. Po potvrzení platby v online bankovnictví zákazníkem se vy obratem dozvíte, že platba byla provedena, a že můžete expedovat zboží. Jedná se o garantovanou platbu s okamžitým potvrzením o zaplacení. 

Zrychlený bankovní převod je velmi oblíbený v České republice, ale také na Slovensku a v Polsku. V těchto zemích se 30 až 50 % plateb odehraje právě touto metodou. Proto máme k dispozici bankovní tlačítka také pro polské a slovenské banky.

Jazyky a měny platební brány

Zákazníci na vašem e-shopu mohou platit v osmi měnách – v CZK, EUR, PLN, HUF, USD, GBP, HRK a RON. Je však potřeba, abyste měli váš účet pro příchozí platby veden v příslušné měně. Zároveň má platební brána ComGate různé jazykové mutace. V současnosti je k dispozici v češtině, slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině, maďarštině, chorvatštině, slovinštině a rumunštině. Pokud byste potřebovali využívat jinou měnu nebo jazyk, ozvěte se nám. 

Platební proces

Zákazník si na vašem e-shopu může vybrat ze dvou platebních metod: platba kartou online a platba bankovním převodem. 

Výběr platební metody

Výběr z těchto dvou metod vypadá následovně: 

V prvním případě přidáte na vaše stránky volbu pro každou platební metodu, to znamená pro platbu kartou a jednotlivě pro každou z bank. Zákazník bude přesměrován přímo k platbě.

Výběr platební metody platba kartou online.

V druhém případě přidáte na stránky pouze dvě možnosti: platbu kartou a platbu bankovním převodem. Při výběru platby kartou bude zákazník přesměrován přímo k platbě. U bankovního převodu si zákazník na platební bráně nejprve vybere svou banku, následně je přesměrován k platbě.

Výběr platební metody platba zrychleným bankovním převodem.

Informace o stavu platby

Po založení platby odešle platební brána zákazníkovi e-mail s informací o platbě. Součástí e-mailu je tlačítko “Zjistit stav platby”, pomocí kterého může zákazník přejít na webovou stránku s informací o stavu dané platby. Dozví se na ní, jestli je platba ve stavu zaplacená, nezaplacená nebo čeká na zaplacení. Co tyto jednotlivé stavy znamenají?

Zaplacená platba byla zákazníkem úspěšně dokončena. Tento stav je ihned předán do e-shopu pomocí API či e-mailové notifikace (pokud si to tak majitel e-shopu přeje). Jako prodejce můžete v tuto chvíli již poskytnout zboží.

Stav platby zaplacená
Stav platby nezaplacená

Platba ve stavu Nezaplacená může být ze dvou důvodů. Buďto zákazník použije tlačítko “Zrušit platbu" v e-mailu, nebo uplyne nastavená doba expirace (více o expiraci se zmiňujeme níže). Po uplynutí doby expirace se informace o nezaplacené platbě posílá prostřednictvím API do e-shopu. Tento stav platby je konečný, už nemůže být změněn.

Poslední možností je, že se jedná o platbu čekající na zaplacení. Zákazník v tomto případě platbu nedokončil ihned, nebo se mu to zatím nepodařilo. Tento stav není automaticky předáván do e-shopu. Zákazník má totiž možnost znovu si zvolit platební metodu a opakovat platbu. Po uplynutí doby expirace se takováto platba stává nezaplacenou. Tento stav může nastat i v případě, kdy transakce ještě nebyla potvrzena bankou. 

Stav platby čeká na zaplacení.

Restart platby

Jak už jsme zmiňovali výše, zákazník může neúspěšnou platbu opakovat do doby, než se mu ji podaří zaplatit. V Klientském portálu ComGate můžete nastavit, po jak dlouhou dobu se budou moci zákazníci vrátit a dokončit platbu. Expirační dobu je možné nastavit na hodnoty 7 dní (výchozí nastavení), 3 dny, 1 den, 3 hodiny nebo 30 minut. Kratší doba je vhodná zejména pro prodej služeb nebo zboží, kde je omezená dostupnost nebo skladová zásoba a před platbou dochází k rezervaci služby nebo zboží pro konkrétního zákazníka.

Platby a vyúčtování

Sazba klesá s objemem transakcí

Procento i výše měsíčního poplatku se automaticky snižuje podle vašeho objemu transakcí.

Sazba klesá s objemem transakcí

Během celého měsíce vám je účtována základní sazba 0,99 % z každé transakce. Pokud objem vašich transakcí překročí za měsíc 100 tis. Kč, objeví se ve vyúčtování bonus odpovídající nižší procentní sazbě podle realizovaného objemu. Realizovaným objemem se rozumí suma všech potvrzených zaplacených transakcí ve všech měnách v daném kalendářním měsíci.

Měsíční poplatek

Neúčtujeme si žádný poplatek za aktivaci brány ani za převod peněz na váš bankovní účet. Kromě sazby z transakcí tak budete platit pouze měsíční poplatek. Ten také klesá podle objemu transakcí a při překročení hranice 500 tis. Kč měsíčně neplatíte nic.

Měsíční poplatek klesá s objemem transakcí

Peníze na vašem účtu

Platby na platební bráně převádíme na váš bankovní účet denně. Nezáleží na tom, u které banky máte svůj účet, převod je vždy zdarma.

Integrace platební brány

E-shop platformy

Propojení platební brány a e-shopu je jednoduché, protože podporujeme integraci platební brány ComGate ve všech významných e-shop platformách. Zde najdete jejich podrobný přehled. U těchto e-shopových systémů si budete moci propojení s platební bránou nastavit sami, nebo vám vše nastaví váš vývojář. Na našich stránkách jsou k dispozici detailní návody na zprovoznění platební brány u nejrozšířenějších e-shop platforem.

Open source platformy

Pokud jste se rozhodli provozovat svůj e-shop na open source platformě (Wordpress, Drupal, Prestashop atp.), budete potřebovat modul, který vaši platformu s platební bránou ComGate propojí. Implementace probíhá obdobně jako při využití komerčních e-shop řešení. Přehled dostupných modulů pro platební bránu ComGate najdete zde

Protokol API

Posledním způsobem zprovoznění platební brány je použití API protokolu. Tuto možnost využijete, pokud si připojení k platební bráně chcete naprogramovat sami. Kromě obsluhy platební brány slouží API protokol také pro automatizaci stahování účetních dokladů. Náš API protokol je veřejně přístupný a jeho specifikaci naleznete zde.

Testovací rozhraní 

Po podpisu smlouvy dostanete přístup do testovacího rozhraní, kde budete mít možnost ověřit, jak bude platební brána komunikovat s vaším e-shopem. Na základě tohoto testování si nastavíte chování svého e-shopu při jednotlivých stavech plateb. Zároveň vám poskytneme další implementační dokumentaci.

Účtování plateb

Denní výpisy

Jednou denně posíláme na váš bankovní účet hromadnou platbu, která zahrnuje částky zaplacené zákazníky snížené o poplatky. Současně obdržíte e-mail, ve kterém najdete rozpis transakcí ve třech formátech – CSV, ABO (.gpc) a PDF. Všechny tyto soubory můžete také najít v klientském portálu nebo si je pomocí protokolu API stáhnout. 

Měsíční vyúčtování

Měsíční vyúčtování obsahuje přehled všech denních převodů na váš bankovní účet a sumarizaci denních výpisů za daný měsíc. V tomto vyúčtování se vám také zobrazí případný bonus. Výše bonusu odpovídá nižší procentní sazbě, které jste v daném měsíci podle vašeho objemu transakcí dosáhli.

Účetní systémy

Transakce si do svého účetního systému importujete pomocí denních výpisů ve formátu ABO. V systému si vytvoříte nový “bankovní účet” určený pro účtování o platební bráně. Následně importujete denní výpisy a pracujete s jednotlivými položkami obdobně jako s položkami ze standardního bankovního výpisu. Pro účetní systémy ABRA FlexiBee a POHODA jsme připravili podrobnější návody. Můžete se na ně podívat zde.

Refundace

Žádost o refundaci

Refundace je náhrada, vrácení zaplacené částky v plné či částečné výši. Může nastat při vrácení zboží v zákonné 14denní lhůtě, reklamaci zboží, kompenzaci zákazníka za nedodané zboží a podobně. Refundaci můžete provést v klientském portálu, kdy u dané transakce stisknete tlačítko refundovat. Druhou možností je, že váš programátor přidá do API komunikace s platební bránou možnost zakládání žádostí na refundaci.

Funkce refundace na platební bráně ComGate.

Provedení refundace

Po přijetí požadavku je vaše refundace zařazena do fronty. K provedení refundace potřebujete, aby na váš e-shop přišly nové platby alespoň v takové výši, jako je požadovaná vratná částka. Refundace se odečte v rámci denního převodu.

Na co si dát pozor

Pokud zákazník platil kartou, vrací se mu peníze zpět na stejnou kartu. Nevracejte sami zákazníkovi peníze na jeho účet, i když vás o to požádá. Nejlepší je vracet peníze odkud přišly, aby byly transakce jednoduše dohledatelné. Pokud refundace proběhne přes náš systém, máte jasné potvrzení o vrácení částky.

Rozšiřující funkce

Zapamatování karty 

Zapamatování karetních údajů na platební bráně usnadňuje další platby a zvyšuje komfort nákupu.

Opakovaná platba

Pro předplatné a jiné opakované platby na platební bráně je možné automatické strhávání prostředků z karty plátce.

Responzivní design

Vzhled platební brány se automaticky přizpůsobuje zařízení uživatelů pro platby z mobilů a tabletů.

Brána do zahraničí

Jazyky a měny platební brány

Zákazníci na vašem e-shopu mohou platit v osmi měnách – v CZK, EUR, PLN, HUF, USD, GBP, HRK a RON. Pokud prodáváte zboží do dalších zemí, vždy je důvěryhodnější nechat zákazníky platit jejich vlastní měnou. Zároveň má platební brána ComGate různé jazykové mutace. V současnosti je k dispozici v češtině, slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině, maďarštině, chorvatštině, slovinštině a rumunštině. Pokud byste potřebovali využívat jinou měnu nebo jazyk, ozvěte se nám. 

Výplata v cizích měnách

Platební brána vám posílá peníze ve stejné měně, ve které proběhla platba. Pokud máte účet ve stejné měně, nevzniká náklad na konverzi měn. Když máte účet v jiné měně, vaše banka provede konverzi zaslané částky dle svého kurzovního lístku.

Zrychlený bankovní převod v zahraničí

Zrychlený bankovní převod je velmi oblíbený v České republice, ale také na Slovensku a v Polsku. V těchto zemích se 30 až 50 % plateb odehraje právě touto metodou. Proto máme k dispozici bankovní tlačítka také pro polské a slovenské banky. Naopak třeba v Maďarsku se zrychlený bankovní převod nepoužívá, platí se kartou.

Klientský portál

Po podpisu smlouvy obdržíte přístupy do klientského portálu, který najdete na adrese portal.comgate.cz. V klientském portálu mimo jiné uvidíte přehled transakcí, převodů na váš účet a také měsíční vyúčtování. 

Platby zákazníků

V klientském portálu si můžete ověřit aktuální stav plateb a zobrazit si jejich detail. Platby mohou být v těchto stavech: 

  • očekávaná – platba ještě nebyla potvrzena ani zamítnuta, zboží/službu zatím neposkytujte
  • nezaplacená – platba byla zrušena či zamítnuta, zboží neposkytujte
  • zaplacená – platba je potvrzená, zboží můžete poskytnout 
  • převedená – potvrzená platba, která už byla zaslána na váš bankovní účet 
  • refundovaná – transakce vrácena zpět zákazníkovi

Převody a výpisy

Dále si můžete zobrazit přehled denních hromadných převodů na váš bankovní účet a jednotlivé platby zahrnuté v převodu. Také si můžete stáhnout výpisy ve formátu CSV, ABO (.gpc), PDF. K dispozici jsou denní a měsíční soubory. V klientském portálu si také zobrazíte přehled veškerých vystavených EET účtenek, pokud tuto funkci platební brány využíváte.

Převody na váš bankovní účet

Nastavení platební brány

V klientském portálu si máte možnost nastavit technické parametry propojení platební brány a vašeho e-shopu, jako například e-mail pro notifikace, návratové URL adresy, IP adresy.

Správa uživatelů

Uživatelské přístupy do klientského portálu si spravujete sami. Uživatel může mít jednu z následujících rolí: 

  • správce organizace – má přístup do všech sekcí a může zakládat další uživatele
  • uživatel – má přístup do všech sekcí, ale nemůže přidávat nového uživatele
  • tester – má přístup k editaci propojení platební brány a náhled na technickou dokumentaci

Zákaznická podpora

Další podrobnější informace najdete na stránkách podpory. 
https://www.comgate.cz/cz/podpora

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na náš zákaznický servis.
platby-podpora@comgate.cz

Pro rychlou komunikaci můžete využít i online chat na webu.
www.comgate.cz

Volat můžete každý všední den od 8:00 do 20:00.
+420 228 224 267