Otázky a odpovědi k EET v platební bráně

Vztahuje se EET na mé podnikání?
Bližší informace naleznete zde: http://www.eltrzby.cz/cz/pro-koho

Kolik stojí aktivace služby EET na platební bráně ComGate?
Aktivace EET na platební bráně ComGate je zdarma.

Jaké sazby DPH jsou k dispozici v řešení EET v platební bráně?
Podporujeme všechny sazby DPH i jejich kombinace, tedy 0%, 10%, 15%, 21%. Pro účely jiné sazby než 21% je potřeba implementovat rozšíření komunikačního protokolu pro předávání všech potřebných údajů. Detaily jsou popsány v implementačním protokolu.

Umožňuje EET řešit platbu kartou na Slovensku v EUR a slovenským DPH?
Ano, toto je součástí řešení EET.

Umožňuje EET řešit platbu ve měně EUR, kdy obchodník je česká společnost s odvodem DPH v ČR, ale zákazník je ze Slovenska?
Ano, toto je součástí řešení EET. Předává se tržba v CZK a údaje o DPH.

Umožňuje EET řešit platbu ve měně EUR, kdy obchodník má české IČ, ale DIČ slovenské?
Daň z příjmu je odváděna v ČR, ale DPH v ČR neplatí.
Ano, toto je součástí řešení EET. Předává se tržba v CZK a údaje o DPH se neuvádí.

Řeší se EET v případě, kdy subjekt má slovenské IČ, ale DIČ je české a platba je prováděna v CZK s českým DPH?
Ano, toto podléhá evidenci EET, pokud má subjekt provozovnu v ČR a příjmy jsou zdaněny také v ČR.

Jaký vliv má DPH na nutnost evidence EET?
Pro neplátce žádný, je součástí konečné ceny. Pro plátce DPH je nutné v klientském portálu nastavit výši DPH. V případě jiné výše DPH než 21% nebo v případě kombinace různé výše DPH je nutné implementovat rozšíření komunikačního protokolu.

Kde najdu popis implementačního protokolu?
Implementační protokol je dostupný v klientském portálu v sekci dokumentace.

Jaké platby podléhají evidenci EET?
Formální náležitosti pro evidovanou tržbu dle § 5 ZoET splňuje platba poplatníkovi, která je uskutečněna:

  1. v hotovosti,
  2. bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat (typicky se jedná o karetní transakce, bez ohledu na to, zda se jedná o debetní, kreditní či předplacené bankovní karty),
  3. šekem,
  4. směnkou,
  5. v jiných formách, které mají charakter obdobný předchozím formám podle písmen a) až d) (např. dárkové karty, poukázky na zboží a služby - kam patří též stravenky, dále i platby prostřednictvím žetonů a obdobných instrumentů, včetně virtuálních měn) nebo
  6. započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby podle předchozích bodů.

Předává řešení EET kódy FIK a BKP?
Fiskální identifikační kód (FIK) získáváme ze systému EET. Pokud systém tuto informaci nevrátí, na účtenku se doplňuje podpisový kód poplatníka (PKP). Účtenka bude obsahovat veškeré povinné údaje dle předpisu. FIK (EET), PKP (certifikát obchodníka) i bezpečnostní kód poplatníka BKP (certifikát obchodníka) zpracováváme a předáváme v rámci komunikačního protokolu.

Je možné v řešení EET předávat transakce i mimo platební bránu?
Ano, modul EET umožňuje zadat tržbu i mimo platby zpracované platební bránou.

Je možné v řešení EET provádět plné nebo částečné storno transakce?
Ano, modul EET umožňuje zadat tržbu „s minusovým znaménkem“, což se projeví jako storno.

Jaký je správný postup realizace EET?

  1. Jako obchodník si zajistíte autentizační údaje, registraci provozovny a certifikát http://www.etrzby.cz/cs/pred-zahajenim-evidence-trzeb
  2. Certifikát (soubor ve tvaru např. 0123456789.p12), který si uložíte ve svém PC při procesu získání certifikátu na portálu daňové správy, následně nahrajete v klientském portálu do sekce Nastavení obchodu, sekce Obchod, Nastavení EET.
  3. V nastavení EET vyplníte veškeré potřebné údaje vč. volby automatického režimu (bez nutnosti programování) nebo rozšířeného režimu (podle technické specifikace).

EET řešení ComGate umožňuje více způsobů evidence a zasílání účtenek. Bližší informace naleznete v technické specifikaci. Doporučená varianta je zasílání účtenky e-mailem z platební brány jak zákazníkovi, tak obchodníkovi. Technická specifikace je k dispozici v klientském portálu, v sekci Bankovní platby, levé vertikální menu Dokumentace.

Jak vypadá účtenka zaslaná plátci?
Ukázka účtenky je k dispozici v klientském portálu modulu EET, stejně tak jako vzhled e-mailové notifikace klientovi a plátci.

Jaký model výpočtu základu daně je použit v modulu EET?
Využíváme k výpočtu základu daně tzv. metodu Koeficientem. Pokud obchodník využívá jinou metodu výpočtu, doporučujeme implementovat rozšíření komunikačního protokolu a konkrétní hodnoty předávat do systému ComGate.