Infomace k platební bráně pro nové klienty

Jak funguje platební brána?

Úplný přehled poplatků na platební bráně najdete na našich stránkách.

U nás budete hradit pouze poplatky z transakcí a měsíční poplatek za provoz (v měsících, kdy objem transakcí na platební bráně bude nižší než 500 tis. Kč). 

Nebudete hradit žádné poplatky za převod peněz na bankovní účet.

Peníze převádíme na libovolný bankovní účet denně v pracovní dny. Doba pro připsání plateb na váš bankovní účet je D+1 až D+3. Výjimku mohou tvořit individuální případy transakcí podléhající autorizaci či dodatečnému ověření ze strany bankovních ústavů či karetního zpracovatele. 

V průběhu měsíce vám budeme automaticky strhávat z každé transakce základní poplatek (např. 0,99 % u spotřebitelských karet vydaných v ČR a EU) a po skončení měsíce vám v případě překročení měsíčního objemu transakcí 100 tis. Kč zašleme bonus (např. 0,1 % ze všech transakcí realizovaných v daném měsíci za podmínky, že objem transakcí v daném měsíci byl v rozmezí 100 a 500 tis. Kč). 

Měsíční poplatek za správu platební brány odečteme z vašich plateb vždy na začátku následujícího měsíce (poplatek za leden odečteme začátkem února). V případě, že na platební bráně transakce neprobíhají, zašleme vám výzvu k úhradě částky za měsíční poplatek.

Denně budete mít k dispozici přehled plateb, který najdete v klientském portálu.

Jak zprovoznit platební bránu?

Obvyklá doba pro spuštění platební brány do ostrého provozu je 14 dní. 

Je potřeba, aby na stránkách vašeho obchodu byly k dispozici pro nakupující základní dokumenty a údaje:

 • všeobecné obchodní podmínky,
 • reklamační řád, 
 • jméno, adresa a fakturační údaje prodejce

Úplný seznam povinných údajů na stránkách e-shopu a vzorové dokumenty najdete na našich stránkách.

V rámci schvalovacího procesu provádíme ověření souladu nabídky obchodu s pravidly karetních asociací a bank. Neposkytujeme služby platby kartou obchodníkům zejména s následujícím sortimentem:

 • šíření omamných, psychotropních látek a jedů,
 • prodej léčivých přípravků vydávaných na lékařský předpis,
 • prodej tabákových výrobků vč. e-cigaret, doutníků, dýmek a kuřáckých potřeb,
 • “nákupní galerie” a "zprpostředkovatelé prodeje", kdy příjemce peněz není prodejcem zboží,
 • prodej kryptoměn,
 • směnárny

Seznam rizikových a zakázaných oblastí naleznete zde. 

Další kroky k integraci platební brány

V dalším kroku vám zašleme přístupové údaje do klientského portálu a provedeme vás procesem integrace. 

Připravte prosím zejména tyto údaje:

 • scan občanského průkazu a jednoho dalšího dokladu (např. řidičský průkaz nebo pas),
 • číslo bankovního účtu pro zasílání peněz,
 • jména vlastníků s podílem na společnosti 25 % a více
 

Zjistěte technickou platformu vašeho e-shopu

 

Další informace ke zprovoznění platební brány naleznete na stránce integrace