Konfigurace propojení v klientském portálu platební brány

Zprovoznění platební brány pro e-shop probíhá nastavením v klientském portálu. Přihlašovací údaje vám zašleme obratem po odsouhlasení spolupráce. Klientský portál umožňuje správu nastavení platební brány i přehled platebních transakcí. Nastavení pro implementaci a testování platební brány provedete následovně:

 • V levém menu klientského portálu najdete sekci Technické propojení, která obsahuje mimo jiné přehled Testovacích plateb, a přehled výpisu z Testovacího logu.
 • V sekci Nastavení obchodu jsou jednotlivé záložky pro nastavení testovacího a ostrého provozu.

Nastavení parametrů obchodu v platební bráně ComGate

 • web URL stránek Klienta, kde je možné zakoupit zboží resp. objednat službu
 • zvolená varianta zakládání platby
 • zvolená varianta předávání výsledku platby
 • telefonní číslo a e-mailová adresa infolinky Klienta
 • e-mailová adresa pro zasílání notifikací o platbách Klientovi
 • informaci, zda má systém posílat e-mailové notifikace o platbách plátcům
 • předání výsledku platby na pozadí (pokud jej e-shop chce implementovat)
 • IP adresa Klienta, ze které se bude připojovat na server platební brány při zakládání platby na pozadí
 • web URL Klienta pro:
  • přesměrování při úspěšném zaplacení (stav platby PAID)
  • přesměrování při neúspěchu (stav platby CANCELLED)
  • přesměrování při zatím neznámém výsledku (stav platby PENDING)

Všechny tři URL mohou obsahovat řetězec „${id}“, který se automaticky nahradí unikátním identifikátorem (kódem) platby v platební bráně a řetězec „${refId}“, který se automaticky nahradí referencí platby v systému Klienta zadanou při založení platby.

V rámci nastavení klientského portálu vám předáme tyto údaje:

 • merchant ID – alfanumerický identifikátor Klienta
 • heslo – použito v HTTP komunikaci na pozadí
 • heslo – použito ve výpisu testovacích plateb
 • seznam měn, metod a kategorií plateb, které budou v rámci účtu Klienta povoleny
Nastavení obchodu v klientském portálu platební brány ComGate.ComGate, platební brána, platebni brana, platobná brána, platobna brana

Nastavení obchodu v klientském portálu platební brány ComGate

V záložce Kontaktní údaje je třeba nastavit různé e-mailové adresy pro průběžné zasílání informací o platbách. Vedle e-mailové komunikace informace o platebních transakcích předáváme prostřednictvím API.

nastavení obchodu - kontaktní údaje v klientském portálu platební brány ComGate. ComGate, platební brána, platebni brana, platobná brána, platobna brana

Kontaktní údaje v klientském portálu platební brány ComGate

Záložka propojení obchodu slouží pro nastavení parametrů komunikace přes API. V případě, že využíváte jednu z podporovaných e-shop platforem, způsob zadání bude individuální dle vašeho poskytovatele.

Nastavení obchodu - propojení obchodu v klientském portálu platební brány ComGate.ComGate, platební brána, platebni brana, platobná brána, platobna brana

Propojení obchodu v klientském portálu platební brány ComGate

V nastavení obchodu najdete detaily vytvořeného propojení, které lze prohlížet nebo editovat.

Nastavení obchodu - detail propojeného obchodu v klientském portálů platební brány ComGate. ComGate, platební brána, platebni brana, platobná brána, platobna brana

detail propojeného obchodu v klientském portálů platební brány ComGate

Nastavení EET v platební bráně

Do systému EET obchodník vkládá platby kartou nebo v hotovosti. Daňoví plátci posílají detail daně, neplátci DPH pouze celkovou částku. Obchodník se zaregistruje do EET a stáhne si certifikát pro zabezpečenou komunikaci. Následně obchodník provede konfiguraci propojení s EET v rozhraní klientského portálu platební brány (Nastavení obchodů > obchod > Nastavení EET).

Možná nastavení v klientském portálu:

 • evidovat tržbu do EET: lze nastavit, zda tržby vůbec neevidovat, evidovat pouze karetní platby, nebo evidovat vše
  • tato volba platí pro automatický režim
  • změnit evidenci platby pomocí parametru „eetReport“
 • nastavení EET propojení:
  • DIČ poplatníka (včetně kódu země)
  • označení provozovny – přiděluje EET při registraci
  • označení pokladního zařízení – unikátní libovolný název pokladního zařízení v rámci jedné provozovny
  • certifikát a heslo k certifikátu – lze získat při registraci EET
  • zda je obchodník plátce DPH a v případě, že je obchodník je plátcem DPH, lze nastavit výchozí daň
  • předávat EET účtenku se stavem platby – slouží pro zahrnutí identifikačních údajů EET do reportování stavů plateb

Platby lze evidovat ve dvou režimech:

 • Automatický (výchozí) režim umožňuje obchodníkovi posílat platby do EET, aniž by musel implementovat něco navíc do komunikačního protokolu platební brány. Tento režim slouží neplátcům DPH a plátcům DPH, kteří prodávají zboží pouze v jedné daňové sazbě odpovídající nastavení v klientském portálu. Pokud je platba provedena v zahraniční měně, bude do EET zaevidována v Kč a jako kurz pro přepočet se použije kurz dané měny vyhlášený ČNB z předchozího dne.
 • Rozšířený režim vyžaduje úpravu komunikačního protokolu platební brány. Do protokolu bude obchodník posílat kompletní rozpad částky pro EET (viz příklad níže, názvy parametrů jsou dle specifikace EET). Tento režim platí pro ty, kteří prodávají zboží ve více sazbách DPH, cestovní služby, prodávají a uplatňují vouchery nebo prodávají použité zboží.

Data se předávají ve formátu JSON, částky jsou uváděny v haléřích.

Proces evidence EET účtenky v průběhu platby

Účtenku evidujeme ve chvíli, kdy se od platebního kanálu dozvíme, že platba byla úspěšně provedena. V té chvíli kontaktujeme EET a předáváme informace o platbě. Pokud je nastaven automatický režim, dopočítáme DPH (v případě plátce DPH) a platbu zaevidujeme. Pokud obchodník pošle vlastní definici v rámci rozšířeného režimu, zaevidujeme platbu dle zaslaných parametrů. Plátci následně posíláme do emailu kódy BKP a FIK. Pokud není FIK k dispozici kvůli nefunkčnímu systému EET, posíláme kód PKP.

Pokud se nepodaří platbu zaevidovat online, platbu doevidujeme v nejkratším možném čase. V tomto případě již neposíláme plátci kód FIK přidělený systémem EET.

Pokud je v nastavení EET v klientském portálu platební brány zaškrtnuto „Zahrnout informaci o EET při předávání stavu platby“, přidáme kódy FIK, PKP a BPK do dat při „Předání výsledku platby na pozadí“.

EET rozhraní v klientském portálu

V klientském portálu platební brány je k dispozici přehled všech účtenek zaevidovaných do systému EET. V detailu platby jsou vidět údaje, které byly dané platbě přiděleny v souvislosti s evidencí EET (FIK, PKP, BPK), a údaje, které byly zaslány do EET (námi dopočítaná daň v rámci automatického režimu nebo údaje, které jsme obdrželi v rozšířeném režimu).

Nadále lze v klientském portálu platební brány ručně zadat účtenku pro zaevidování do EET (například v případě prodeje za hotové). V tomto rozhraní lze také účtenku stornovat (účtenky se nijak v systému EET nepárují, nutno zadat všechny částky, které chcete stornovat, jako záporné číslo).

Nastavení EET v klientském portálu platební brány ComGate. ComGate platební brána, nejlevnější platební brána, nejlepší platební brána, srovnání platebních bran, poplatky na platební bráně, cena platební brány, platební brána pro e-shop, online platební brána

Nastavení EET v klientském portálu platební brány ComGate