Měsíční vyúčtování služeb platební brány

Podle našeho ceníku transparentně a férově stanovujeme poplatek z transakcí a měsíční paušální poplatek s ohledem na měsíční objem, kterého v daném měsíci dosáhnete. Jak to celé funguje:

Během celého měsíce vám je účtována základní sazba 0,99 % z každé transakce. Pokud objem vašich transakcí překročí za měsíc 100 tis. Kč, objeví se ve vyúčtování bonus odpovídající nižší procentní sazbě podle realizovaného objemu. Realizovaným objemem se rozumí suma všech potvrzených zaplacených transakcí ve všech měnách v daném kalendářním měsíci.

V případě, že používáte platební bránu i platební terminály ComGate, tak se pro výpočet bonusu objemy obou platebních metod sčítají.

Například při měsíčním objemu transakcí 650 tis. Kč vám po skončení měsíce pošleme bonus ve výši 0,2 % z dosaženého objemu transakcí. Bonus vyplácíme vždy na začátku následujícího měsíce, poté, co jsou k dispozici všechny informace od platebních asociací a dalších partnerů.

V denním výpisu PDF se tento bonus objeví ve sloupci Produkt a je označen jako “Měsíční bonus” a také jako plusová položka ve sloupci “Převedená částka”.

Denní výpis PDF

Poplatek za správu platební brány si odečítáme z vašich plateb také vždy na začátku následujícího měsíce. Informaci o stržení poplatku naleznete také ve sloupci Produkt jako “Měsíční poplatek”

Informace o stržení poplatku

V případě, že na platební bráně transakce neprobíhají, zašleme vám výzvu k úhradě měsíčního poplatku prostřednictvím e-mailu.

Pokud jste zákazníkem platformy Shoptet  a máte nárok na vrácení poplatku za platební doplněk ComGate, najdete také položku Bonus Shoptet ve sloupci Produkt a u ní ve sloupci Převedená částka 100 Kč. V některých případech se tato položka může zobrazit na vašem vyúčtování jako “ruční pohyb”.

V případě, že využíváte naši doplňkovou služby výplaty 100% částky a následné fakturace poplatků, jsou veškeré uvedené položky součástí měsíční faktury.