Nadační fond ComGate

Hlavním cílem nadačního fondu je pomáhat zaměstnancům skupiny ComGate a jejich rodinným příslušníkům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, a to zejména bezúročnou půjčkou, darem nebo jinou formou pomoci podle charakteru situace, například osobním zapojením zaměstnanců skupiny ComGate.

Peněžní prostředky nadačního fondu

Prostředky nadačního fondu jsou tvořeny vkladem společnosti ComGate ve výši 100 000,- Kč a dále průběžnými dobrovolnými vklady zaměstnanců ve výši 100,- Kč / měsíc. Společnost ComGate se zavazuje měsíčně navyšovat prostředky nadačního fondu o částku, která se rovná součtu měsíčních vkladů zaměstnanců. Stav transparentního účtu nadačního fondu můžete sledovat online.

Základní principy fungování nadačního fondu

Každý zaměstnanec může požádat člena rady zástupců zaměstnanců o pomoc v nepříznivé životní situaci. Každý z členů rady může přednést svůj návrh radě. Rada zástupců zaměstnanců rozhoduje hlasováním na většinovém principu.

Schválený návrh rada zástupců zaměstnanců předkládá správní radě, která se k tomuto návrhu vyjádří bez zbytečného prodlení. Rada zástupců zaměstnanců se skládá ze zvolených zástupců jednotlivých provozoven skupiny ComGate:

- Zástupce operátorů v Hradci Králové
- Zástupce dalších pozic v Hradci Králové
- Zástupce zaměstnanců ve Žďáru nad Sázavou
- Zástupce zaměstnanců v Trutnově
- Zástupce zaměstnanců v Opočínku
- Zástupce zaměstnanců v Bratislavě
- Zástupce zaměstnanců v Praze, Horních Počernicích
- Zástupce zaměstnanců v Praze, Holešovicích

Členem rady zástupců zaměstnanců nemůže být člen statutárního orgánu žádné ze společností skupiny ComGate.

Správní rada je tvořena představenstvem ComGate, a.s. Správní rada rozhoduje o přidělení pomoci výhradně a pouze na základě návrhu rady zástupců zaměstnanců.

Odpovědi k nejčastějším otázkám k nadačnímu fondu

 • příspěvek do nadačního fondu je dobrovolný a bude prováděn formou srážky ze mzdy
 • formulář pro srážku ze mzdy je dostupný od 12.6. vždy na recepci dané provozovny
 • každý si může zvolit příspěvek ve výši Kč 50,- nebo 100,-
 • společnost ComGate dorovná měsíční příspěvek zaměstnanců do shodné výše
 • srážka příspěvku je prováděna na měsíční bázi vždy spolu s výplatou mzdy a odčítá se od čisté mzdy
 • nastavenou srážku ze mzdy je možné kdykoliv odvolat nebo změnit její výši, formulář pro odvolání bude také k dispozici na recepci dané provozovny
 • pro žádost o pomoc z nadačního fondu se prosím obracejte na svého člena rady zástupců zaměstnanců v dané provozovně žádost o pomoc může podat zaměstnanec všech společností skupiny ComGate. To se týká i zaměstnanců ve zkušební době nebo brigádníků.
 • žádost mohou podat i spolupracovníci zaměstnance za něj/pro něj
 • forma pomoci z nadačního fondu může být v různé formě, např.:
  • služby psychologa, právníka, finančního poradce,
  • finanční pomoc - dar, bezúročná půjčka aj.

Další informace

Statut nadačního fondu ComGate
Členové rady zástupců zaměstnanců