O společnosti ComGate

Jsme česká firma, kde zakladatelé aktivně působí v managementu společnosti. Ceníme si talentu a pracovitosti, proto podporujeme obsazování vedoucích pozic z řad stávajících zaměstnanců všude tam, kde je to možné. Kolegům s mimořádným přínosem na rozvoji firmy a perspektivou další dlouhodobé a bohaté spolupráce umožňujeme získání majetkového podílu na společnosti. Věříme totiž, že tato firma jsou v první řadě lidé a že jeji účelem je sloužit lidem.

Historie

2000
založení společnosti smartNET
zaměření na mobilní marketing, WAP aplikace

2001
zahájení služeb SMS marketingu pro spotřebitelské soutěže

2002
přejmenování společnosti na ComGate

2003
začátky platebních služeb, mobilní platby Premium SMS

2005
založení samostatné společnosti pro platební služby

2007
založení call centra v Hradci Králové pro segment telekomunikací, finančních služeb a utilit

2008
založení logistického centra pro outsourcicg marketingové a e-shopové logistiky v Pardubicích

2010
získání oprávnění ČNB Platební organizace
akceptace plateb kartou a bankovními tlačítky

2014
otevření provozu call centra v Trutnově

2015
stěhování provozu v Trutnově
rozšíření provozu call centra v Trutnově na 120 míst
otevření provozu call centra ve Žďáru nad Sázavou

2016
otevření provozu logistiky v Praze
otevření provozu logistiky v Bratislavě
udělení licence ČNB Platební instituce

2017
rozšíření provozu call centra v Trutnově na 200 míst
získání oprávnění Payment facilitatora pro platební služby
stěhování provozu v Hradci Králové
rozšíření call centra v Hradci Králové na 220 míst