Proces platby na platební bráně

Po založení platby je zákazníkovi automaticky odeslán e-mail s informací k platbě. Součástí e-mailu je tlačítko ,,Zjistit stav platby”, pomocí kterého může zákazník přejít na webovou stránku s informací o stavu dané platby. Zjistí tak, zda je platba ve stavu zaplacená, nezaplacená nebo čeká na zaplacení. Na této stránce může iniciovat další pokus o zaplacení.

Co znamená nový proces platby?

V případě, že se zákazníkovi nepovede zaplatit, nedochází k přesměrování ihned zpět do e-shopu se stavem NEZPLACENÁ, ale je zákazníkovi nově umožněno vybrat platební metodu a znovu provést pokus o zaplacení.

Jaká platební metoda je plátci zobrazena po druhém a následujícím pokusu dokončení platby?

Pokud má e-shop rozcestník na vlastní straně a platba byla založena s konkrétní platební metodou, pak při každém dalším pokusu o úhradu je zobrazen rozcestník ComGate se všemi dostupnými platebními metodami pro daný e-shop.

V případě, že e-shop využívá rozcestníku ComGate, pak při každém dalším pokusu o úhradu jsou plátci zobrazeny všechny dostupné platební metody pro daný e-shop.

Kam je plátce přesměrován, pokud je platba ve stavu čeká na zaplacení?

Plátci je zobrazena stránka se stavem platby, kdy je automaticky znovu nabídnuta možnost uhradit platbu znovu.

Kam je plátce přesměrován, pokud je platba ve stavu nezaplacená?

Plátci je zobrazena stránka se stavem platby, kdy je automaticky znovu nabídnuta možnost uhradit platbu znovu.

Kdy a jak je e-shop informován o stavu platby?

  • Stav ZAPLACENÁ  je ihned po zjištění předán do e-shopu prostřednictvím API či emailovou notifikací.
  • Stav ČEKÁ NA ZAPLACENÍ není automaticky předáván. 
  • Stav platby NEZAPLACENÁ je předán prostřednictvím API či e-mailovou notifikaci až po uplynutí možné doby zaplacení, tedy 7 dní.

Na status platby je možné kdykoliv se zeptat prostřednictvím API. 

Jak funguje restart platby u funkcionalit: opakovaná platba, předautorizace?

V případě opakované platby či předautorizace je taktéž plátci umožněno zkusit platbu znovu dokončit. Jelikož je ale tato funkcionalita možná pouze u metody platby kartou, je plátce při opakovaném pokusu přesměrován na karetní bránu.

Každý nezdařený pokus se stavem NEZAPLACENÁ  je ihned předán do e-shopu.

V jakém jazyce je plátce informován o platbě a jejím stavu?

Aktuálně jsou k dispozici jazyky CZ, EN, SK, PL, RO, FR.

Jaký je standardní timeout pro platby?

7 dnů. Změna timeoutu je ve specifických případech možná protřednictvím zákaznické servisu ComGate.

Kolik pokusů má plátce na úhradu?

U platby neomezujeme počet pokusů o zaplacení.