Projekty EU

Skupina ComGate je příjemcem dotací z fondů Evropské unie.

Projekt New eLogist společnosti ComGate, a.s.
Příjemce: ComGate Payments, a.s.
Dotační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009412
Období realizace: 1. 8. 2017 - 30. 9. 2019

Projekt Platební systém společnosti ComGate Payments, a.s.
Příjemce: ComGate Payments, a.s.
Dotační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009413
Období realizace: 1. 8. 2017 - 30. 9. 2019

Projekt Vzdělávání zaměstnanců společnosti ComGate, a.s.
Příjemce: ComGate, a.s.
Dotační program: Operační program Zaměstnanost, výzva 043
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005539
Období realizace: 1. 2. 2017 - 31. 1. 2019

Projekt eFakturace, elektronické archivace a plateb
Příjemce: ComGate Payments, a.s.
Dotační program: OPPI, ICT v podnicích - Výzva III
Registrační číslo: 2.2 ITS03/640
Období realizace: 1. 12. 2013 - 30. 6. 2015

Vzdělávání zaměstnanců
Příjemce: ComGate Interactive, s.r.o.
Dotační program: OPLZZ, Podnikové vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00943
Období realizace: 1. 7. 2013 – 30. 6. 2015

Inovace transakčního a billingového systému
Příjemce: AGMO, a.s.
Dotační program: OPPI, ICT v podnicích - Výzva III
Registrační číslo: 2.2 ITP03/182
Období realizace: 1. 8. 2011 - 31. 12. 2013