Projekty s podporou z fondů EU

Skupina ComGate je příjemcem dotací z fondů Evropské unie. Níže uvádíme seznam podporovaných projektů.

Projekt Platební systém společnosti ComGate Payments, a.s.
Příjemce: ComGate Payments, a.s.
Dotační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009413
Období realizace: 1. 8. 2017 – 30. 9. 2019

Evropská unie - platební brána comgate - Platební brána a platební terminály ComGate

Evropská unie – platební brána comgate

Projekt eFakturace, elektronické archivace a plateb
Příjemce: ComGate Payments, a.s.
Dotační program: OPPI, ICT v podnicích – Výzva III
Registrační číslo: 2.2 ITS03/640
Období realizace: 1. 12. 2013 – 30. 6. 2015

Evropská unie - platební brána comgate - Platební brána a platební terminály ComGate

Evropská unie – platební brána comgate

Inovace transakčního a billingového systému
Příjemce: AGMO, a.s.
Dotační program: OPPI, ICT v podnicích – Výzva III
Registrační číslo: 2.2 ITP03/182
Období realizace: 1. 8. 2011 – 31. 12. 2013

Evropská unie - platební brána comgate - Platební brána a platební terminály ComGate

Evropská unie – platební brána comgate