Soubory s výpisy transakcí

Součástí každodenního vypořádání transakcí jedním hromadným převodem je zaslání e-mailu, který obsahuje rozpis transakcí ve formátech CSV, ABO, PDF.

Nastavení e-mailu pro hromadné výpisy plateb je potřeba provést v Klientském portálu v sekci Integrace - Nastavení obchodů - Kontaktní údaje.

Soubory jsou také k dispozici ke stažení v Klientském portálu v sekci Platby - Převody na BÚ nebo pomocí API.

Vzorové soubory ke stažení naleznete zde:

Položky rozpisu plateb

Merchant - Identifikátor e-shopu v systému ComGate - naleznete v Klientském portálu v sekci Nastavení obchodů - Propojeni obchodu.

Datum založení - Den, kdy byl plátce přesměrován z nákupního košíku e-shopu na platební bránu ComGate.

Datum zaplacení - Den, kdy banka potvrdila zaplacení platby plátcem. 

Datum převodu - Den, kdy byl vyplacen hromadný převod transakcí.

Měsíc fakturace - Měsíc, ke kterému se platba účetně vztahuje.

ID ComGate - 12 místný kód ComGate Payments, unikátní identifikace platby.

Produkt – Libovolný identifikátor produktu, který předává váš systém při založení platby ComGatu pod parametrem ,,name”.

Popis - Krátký popis produktu (1-16 znaků), který předává váš systém při založení platby ComGatu pod parametrem ,,label”. Dle této položky je možné filtrovat platby v Klientském portálu. Nejčastěji se jedná o číslo vaší objednávky.

Variabilní symbol platby - Variabilní symbol, pod kterým uhradil plátce platbu. Například v případě metody platebního tlačítka je tento symbol předvyplněn v platebním příkazu v internetovém bankovnictví.

Variabilní symbol převodu - Variabilní symbol hromadného převodu. 

ID Klienta - Váš párovací symbol, díky kterému identifikujete zboží a zákazníka, který si ho objednal (např. číslo objednávky, číslo zákazníka apod.). V rámci protokolu API se jedná o parametr RefId, který váš systém posílá při založení platby.

Potvrzená částka – Částka realizované transakce (výše objednávky zákazníka).

Převedená částka – Částka, která je e-shopu zaslána na bankovní účet (ponížená o poplatek z transakce).

Poplatek celkem - Poplatek určený dle ceníku ComGate.

Poplatek mezibankovní - Poplatek, který platí zpracovatelská banka vydavatelské bance. Výši poplatku vyhlašuje na svém webu pro danou zemi či oblast (EU, mimo EU apod.) každá z asociací.

Poplatek asociace - Poplatek, který z transakce obdrží karetní asociace (např. VISA, MasterCard).

Poplatek zpracovatel - Poplatek, který si účtuje zpracovatelská banka za zpracování transakce.

Typ karty - V rámci platby kartou rozlišujeme 4 typy karet:

  • EU CONSUMER - Spotřebitelské karty vydané v ČR a EU,
  • EU UNREGULATED - Neregulované karty vydané v ČR a EU,
  • NON EU CONSUMER - Spotřebitelské karty vydané mimo EU,
  • NON EU BUSINESS - Business karty vydané mimo EU.

                 - Přiřazení typu karty k platbě v Klientském portálu je možné až po obdržení této informace od poskytovatele karetních transakcí.

Související informace naleznete také na stránce podpory v sekci účtování o transakcích.