Akceptace e-stravenek
Naše stravenka od Lidl

Máte-li zájem ve své provozovně přijímat elektronické stravenky Naše stravenka od společnosti Lidl stravenky v.o.s., níže naleznete podrobný návod k jejich akceptaci.

Nemáte-li dosud s Naší stravenkou smlouvu o akceptaci karet

Pokud dosud nemáte s Naší stravenkou smlouvu o akceptaci karet, nejlepším postupem je provést registraci na stránkách nasestravenka.cz/restaurace.

 Po kliknutí na "Chci přijímat Naši stravenku" následuje vyplňování formuláře.

Naše stravenka

Krok č. 1: Doplňte IČ vaší společnosti a pokračujete tlačítkem „doplnit další údaje dle IČ“. Zvolíte „Korespondenční adresu“, pokud je jiná než je adresa sídla, doplníte. Přidáte počet provozoven.

Krok č. 2: Doplňte jednající osobu. Pokud zvolíte možnost „Zástupce na základě plné moci“ musíte následně vložit kopii plné moci.

Naše stravenka Uzavření smlouvy online

Krok č. 3: Doplňte „Kontaktní osobu“. Můžete zvolit, buď jednající osobu z předchozího kroku, nebo zadat jinou kontaktní osobu a doplnit k ní potřebné informace.

Naše stravenka Uzavření smlouvy online vyplnění kontaktní osoby

Krok č. 4: Doplňte údaje k provozovně a akceptaci stravenek. Vyberete si druh stravenky, kterou chcete akceptovat.

Naše stravenka Uzavření smlouvy online vyplnění provozovny

U volby „elektronické stravenky“ doplňujeme, zda chceme akceptovat stravenky pouze v jedné provozovně, nebo pokud máte více provozoven, akceptaci pro všechny provozovny.

Naše stravenka nastavení elektronické stravenky

Po výběru elektronické stravenky provedete nastavení pro terminály. Zvolíte FirstData/ComGate. Jako identifikace zařízení slouží MID (Merchant ID). MID je společné číslo terminálů, které naleznete na účtence nebo uzávěrce vašeho terminálu. Pokračujeme nastavením údajů k provozovně a můžeme přidal i další zařízení.

Naše stravenka provozovna
Naše stravenka typ provozovny
Naše stravenka přidání provozovny
Naše stravenka bankovní účet

Krok č. 5: Doplňte bankovní účet (kód banky a číslo podnikatelského účtu).

Po dokončení těchto kroků se vám ukáže „Náhled smlouvy“, kam si můžete doplnit „Kód obchodníka“, který je nepovinný a slouží pouze jako interní identifikace. Po kontrole všech údajů odešlete informace tlačítkem „Odeslat návrh smlouvy“.

Naše stravenka odeslání návrhu smlouvy

Veškeré informace a data budete mít následně po uzavření smlouvy ve svém uživatelském účtu na stránkách nasestravenka.cz.