Účtování transakcí v ekonomickém systému POHODA

Ekonomický systém POHODA společnosti Stormware  je komplexní účetní a ekonomický software pro malé, střední, ale i větší firmy s více jak dvacetiletou historií. Můžete v něm snadno vést účetnictví i daňovou evidenci, ať už jste plátci, či neplátci DPH. 

Ekonomický systém POHODA a platební služby ComGate

V programu POHODA je možné využít dvou možností pro zaúčtování transakcí v CZK, které proběhly přes platební bránu nebo terminál. Vyberte si tu z možností, která vám po účetní stránce více vyhovuje.

1) Načtení avíza 

Od verze POHODA Květen 2019, release 12200 systém obsahuje jednoduchý nástroj pro import avíz obsahujících transkace v CZK platebních služeb ComGate v ABO formátu (přípona .gpc), která dostávají naši zákazníci e-mailem, a která také mají k dispozici ke stažení ve svém klientském portále. Jedná se o avíza k platbám související s transkacemi na platební bráně i na platebních terminálech. 

Při načtení avíza nevzniká v agendě banka nový pohyb. V agendě banka se vyhledá záznam (bankovní pohyb/transakce), která odpovídá danému avízu (částka a VS). Pokud takový pohyb najde, pak do něj rozepíše jednotlivé položky avíza a provede likvidaci dokladů/pohledávek dle shodného VS a částky.

V podrobném návodu naleznete informace k nastavení funkce a jak tuto funkci využívat. 

Upozorňujeme, že tato metoda je v současné době k dispozici pouze pro transakce z platební brány. Podora pro platební terminály se připravuje.

2) Načtení bankovního výpisu 

Při načtení výpisu, vzniká pro každý pohyb/transakci nový záznam typu příjem/výdej v agendě banka. Po vytvoření těchto nových záznamů/pohybů se provede likvidace dokladů/pohledávek dle shodného VS.

Pro usnadnění práce jsme pro vás připravili návod k importu výpisu transakcí v ABO formátu (přípona .gpc) do účetního SW Pohoda.

Pokladní systém POHODA a platební terminály

Aktualizace účetního systému POHODA v říjnu 2019 přinese automatické propisování částek do platebních terminálů ComGate při využití POHODy jako pokladního systému.