Účtování o platbách na platební bráně

Vypořádání transakcí a výpisy plateb

Vypořádání transakcí probíhá tak, že jednou denně posíláme hromadnou platbu na bankovní účet obchodníka. Hromadná platba zahrnuje částky hrazené plátci ponížené o poplatky.

Obchodník denně obdrží e-mail, který obsahuje rozpis transakcí ve třech formátech:

  • CSV soubor vhodný k automatickému zpracování v informačních systémech,
  • ABO formát vhodný k automatickému importu do účetních softwarů,
  • PDF soubor jako účetní doklad.

Všechny tyto soubory jsou k nalezení také v klientském portálu.

Vzorové soubory ke stažení naleznete zde:

Denní výpis o provedených transakcích je možné do účetního systému importovat obdobně jako běžné bankovní výpisy. Pro tento účel použijte soubor ve formátu ABO (přípona .gpc).

Ve vašem účetním systému si vytvořte nový “bankovní účet” určený pro účtování o platební bráně. Následně importujete denní výpisy ve formátu ABO (přípona .gpc) a pracujte s jednotlivými položkami obdobně jako s položkami ze standardního bankovního výpisu.

Pro usnadnění jsme pro vás připravili:

Účtování o platební bráně

Pro účtování o platební bráně je možné použít několik možností. Peníze z platební brány je možné vnímat jako pohledávky za provozovatelem platební brány, ale také jako velmi likvidní peněžní prostředky a v tom případě je můžeme evidovat jako peněžní prostředky. Vždy záleží na účetní jednotce, pro kterou možnost se rozhodne. Pro účtování o platební bráně si účetní jednotka vytvoří analytický účet, například jednu z následujících možností:

  • 221.000 - Technický účet pro platební bránu
  • 261.000 - Peníze na cestě - platební brána
  • 315.000 - Pohledávky z platební brány

Párování plateb od zákazníků s fakturami

Pro párování transakcí a faktur se používá variabilní symbol. Je vhodné, aby byl shodný jak u vydané faktury v účetním systému, tak i u transakce na e-shopu. Variabilní symbol je součástí dat předávaných platební bráně při založení platby. Účtovat budete pohledávku za platební bránou a snížení pohledávky zákazníka: MD 221.000 / D 311.xxx
Účtování o poplatcích

Na denním výpisu o provedených transakcích naleznete i poplatky za jednotlivé transakce a případně měsíční poplatky. Tyto položky proúčtujete na účet č. 568 - Ostatní finanční náklady. Účtujete MD 568.xxx / D 221.000.

Poznámka: Do 30.4.2019 ComGate Payments a.s. vystavuje na poplatky faktury. Od 1.5.2019 budou k dispozici již jen elektronická vyúčtování. Do 30.4.2019 došlé faktury za poplatky proúčtujete na účet č. 568 - Ostatní finanční náklady. Následně poplatky na výpisu transakcí napárujete s došlou fakturou od platební brány.

Vyúčtování a hromadná platba na běžný účet

Přijatá hromadná platba na běžném bankovním účtu odpovídá částce denního vyúčtování na výpise o provedených transakcích. Částka vyúčtování na účtu platební brány se proúčtuje oproti došlým penězům v momentě, kdy dorazí peníze na standardní bankovní účet (příchozí hromadná platba z platební brány). Účtujete MD 221.xxx / D 221.000