Změna sazebníku platební brány

S platností od 1. 4. 2020 zavádíme nový sazebník pro platební bránu a platební terminály. Měníme poplatky z transakcí u plateb kartou na platební bráně. Tato změna se nedotkne plateb platebními tlačítky bank ani měsíčních nebo jiných poplatků. Úplné znění nového sazebníku naleznete zde. Změna sazebníku se nevztahuje na klienty, u kterých jsou obchodní podmínky na platební bráně upravené smlouvou odlišně od sazebníku.

Nové sazby zavádíme v reakci na zvýšení transakčních poplatků ze strany karetních asociací, zejména:

  • navýšení poplatku VISA (3D Secure Fee) od 1. 9. 2019
  • navýšení poplatku Mastercard (3D Secure Fee) platné od 1. 10. 2019
  • navýšení poplatku VISA a Mastercard (Scheme Fees) platné od 1. 10. 2019
  • navýšení poplatku VISA (Innovation and Market Development Fee) platné od 25. 1. 2020
  • navýšení poplatku VISA (Moto / E-commerce Fee) platné od 25. 1. 2020
  • v roce 2020 se zavádí nový standard autorizace internetových plateb 3D Secure 2.0., který vedle vyšší bezpečnosti přináší i vyšší náklady na zpracování plateb

I přes výše uvedené navýšení poplatků ze strany asociací jsme se rozhodli zachovat transakční poplatky na platební bráně pro většinu plateb obvyklých v e-shopech s prodejem zboží do České republiky a EU. Takže stále platí pro platební bránu základní sazby 0,99 %, 0,89 % a 0,79 % bez fixních poplatků pro transakce platebními kartami vydanými v České republice a EU, které spadají do regulace EU. Vedle sazeb pro naprostou většinu plateb nově na platební bráně zavádíme poplatky pro okrajové typy platebních karet. Jedná se konkrétně o business karty, stravenkové karty, předplacené a jiné neregulované karty vydané v České republice a EU, dále o karty vydané mimo EU.

Pro lepší orientaci uvádíme i indikativní informaci o obvyklém poměru regulovaných a neregulovaných karet při platebách na platební bráně a odhad transakčních nákladů u obchodníka zaměřeného na zákazníky z České republiky a EU.

Poplatky z transakcí u platební brány na platebních kartách nově budeme účtovat následujícím způsobem:

Karty vydané v zemích EU

Měsíční objem transakcí Obvyklý podíl
transakcí

do 100 tis. Kč

100 – 500 tis. Kč

500 tis. – 3 mil. Kč

Spotřebitelské karty vydané v ČR a EU

0,99 % + 0 Kč

0,89 % + 0 Kč

0,79 % + 0 Kč

95 %

Neregulované karty vydané v ČR a EU

2,37 % + 0 Kč

2,27 % + 0 Kč

2,17 % + 0 Kč

5 %
Obvyklý náklad 1,06 % + 0 Kč 0,96 % + 0 Kč 0,86 % + 0 Kč

Do spotřebitelských karet vydaných v EU patří platební karty VISA a Mastercard, které jsou předmětem regulace EU – nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2015/751 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce. Tyto karty zahrnují všechny obvyklé debetní a kreditní karty vydávané občanům v České republice a dalších zemích EU. Do této skupiny nepatří například stravenkové karty, předplacené platební karty, platební karty vydávané podnikatelům a firmám.

Obvyklý podíl transakcí na platební bráně a obvyklý náklad jsou indikativní informace. Skutečný podíl jednotlivých typů karet na platební bráně odráží zaměření obchodu. Kdy obchod se sortimentem pro živnostníky může mít vyšší podíl transakcí neregulovanými kartami a naopak obchod zaměřený výhradně na koncové spotřebitele může mít zcela zanedbatelný podíl neregulovaných karet.

Karty vydané v zemích mimo EU Měsíční objem transakcí

do 100 tis. Kč

100 – 500 tis. Kč

500 tis. – 3 mil. Kč

Spotřebitelské karty vydané mimo EU

2,37 % + 5 Kč

2,27 % + 5 Kč

2,17 % + 5 Kč

Business karty vydané mimo EU

2,97 % + 5 Kč

2,87 % + 5 Kč

2,77 % + 5 Kč

Sazby pro transakce na platební bráně u platebních karet vydaných mimo EU jsou relevantní zejména pro obchodníky, kteří se zaměřují na prodej zboží do zemí mimo Evropskou unii. 

Věřím, že i přes změnu sazebníku vynucenou navýšením vstupních nákladů ze strany karetních asociací, nám i nadále zachováte svou přízeň.

V Hradci Králové dne 31. 1. 2020

Jakub Ouhrabka
ředitel společnosti