Projekty s podporou z fondů EU

Společnost Comgate byla příjemcem dotací z fondů Evropské unie. Níže uvádíme seznam podporovaných projektů.

Projekt Pokročilá multikanálová detekce fraudu u finančních transakcí.
Příjemce: ComGate Payments, a. s.
Dotační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Proof of concept, Výzva III.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_265/0021483
Období realizace: 1. 7. 2020 – 31. 12. 2021

Projekt Platební systému společnosti ComGate Payments, a.s.
Příjemce: ComGate Payments, a. s.
Dotační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009413
Období realizace: 1. 8. 2017 – 30. 9. 2019