Sazebník platební brány

společnosti ComGate Payments, a. s. platný od 1. 4. 2020.

Platební brána je služba, která slouží pro provádění plateb za zboží a služby v prostředí internetu, umožňuje platby kartou a platby platebními tlačítky vybraných bank. Platební brána umožňuje platby v měnách: CZK, EUR, PLN, HUF, USD, GBP, HRK, RON, NOK a SEK.

Základní sazby

Měsíční objem transakcí

do 100 tis. Kč

100 – 500 tis. Kč

500 tis – 3 mil. Kč

Spotřebitelské karty VISA a Mastercard vydané v EU 
a online bankovní převody v České republice

0,99 % + 0 Kč

0,89 % + 0 Kč

0,79 % + 0 Kč

Správa platební brány, měsíční poplatek

149 Kč

99 Kč

0 Kč

Pro výpočet cenového pásma se objemy všech transakcí na platební bráně a platebních terminálech sčítají. Pokud nebylo sjednáno jinak, pak pro objem transakcí vyšší než 3 mil. Kč / měs. platí poplatky jako u nejvyššího pásma 500 tis. – 3 mil. Kč.

Měsíční poplatek za správu platební brány je účtován bez ohledu na počet e-shopů klienta. U klientů s platbami v EUR může být měsíční poplatek účtován v EUR ve výši
6 EUR pro objem transakcí do 100 tis. Kč a 4 EUR pro objem transakcí 100 až 500 tis. Kč.

Spotřebitelské karty VISA a Mastercard vydané v EU jsou pro účely tohoto sazebníku výhradně platební karty, které jsou předmětem regulace EU – nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2015/751 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce. Tyto karty zahrnují všechny obvyklé debetní a kreditní karty vydávané občanům v České republice a dalších zemích EU. Do této skupiny nepatří například stravenkové karty, předplacené platební karty, platební karty vydávané podnikatelům a firmám.

Další platební metody

Měsíční objem transakcí

do 100 tis. Kč

100 – 500 tis. Kč

500 tis. – 3 mil. Kč

Ostatní karty VISA a Mastercard vydané v EU
a platební karty Diners, JCB, UnionPay

2,37 % + 0 Kč

2,27 % + 0 Kč

2,17 % + 0 Kč

Odložená platba v ČR

0,59 % + 0 Kč

0,49 % + 0 Kč

0,39 % + 0 Kč

Online bankovní převod na Slovensku

1,25 % + 0,2 EUR

1,15 % + 0,2 EUR

1,05 % + 0,2 EUR

Online bankovní převod v Polsku

1,25 % + 0,8 PLN

1,15 % + 0,8 PLN

1,05 % + 0,8 PLN

Ostatní poplatky

Zřízení platební brány

0 Kč

Převod peněz na bankovní účet klienta denně

0 Kč

EET v platební bráně

0 Kč

Zrušení platební brány

0 Kč

Poplatek za převod prostředků v EUR (SEPA platby)

0 Kč

Platba 100 % částky platby na účet Klienta a fakturace poplatků jednou měsíčně (procento z transakce)

0,1 %

Garantované připsání platby na bankovní účet Klienta D+1 (procento z transakce), podléhá schválení

0,2 %

Refundace (vrácení peněžních prostředků Plátci na žádost Klienta)

2 Kč

Chargeback (vynucené vrácení peněžních prostředků Plátci na základě stížnosti Plátce)

990 Kč

Platby kartou vydanou mimo EU

Měsíční objem transakcí

do 100 tis. Kč

100 – 500 tis. Kč

500 tis. – 3 mil. Kč

Spotřebitelské karty VISA a Mastercard vydané mimo EU

2,37 % + 5 Kč

2,27 % + 5 Kč

2,17 % + 5 Kč

Ostatní karty VISA a Mastercard vydané mimo EU

2,97 % + 5 Kč

2,87 % + 5 Kč

2,77 % + 5 Kč

V případě platby kartou vydanou v zemích mimo EU v jiné měně než CZK, budeme místo 5 Kč účtovat následující fixní poplatky v měně platby - 0,20 EUR, 0,25 USD, 0,20 GBP, 1,00 PLN, 70 HUF, 1,5 HRK, 1,00 RON, 2,10 NOK a 2,00 SEK.

Akceptace plateb kartami vydanými mimo Evropský hospodářský prostor je zpoplatněna jednorázovým poplatkem 11 000 Kč.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2015/751 ze dne 29. 4. 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní bankovní transakce nabízíme i poplatky za platby kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro v rozpadu Interchange++. Ceník v rozpadu naleznete zde.

Sazebník platebních terminálů

společnosti ComGate Payments, a. s. platný od 1. 12. 2020

POS platební terminál je zařízení, které slouží pro bezhotovostní platby za přítomnosti Plátce kartou VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, Diners, JCB, UnionPay, kartou vybraných provozovatelů stravenkových systémů nebo aplikací Google Pay a Apple Pay. Služba plateb na platebním terminálu zahrnuje jak pronájem, popřípadě prodej zařízení, tak i jeho provoz a realizaci peněžních převodů plateb Plátců na bankovní účet Klienta.

Základní sazby

Měsíční objem transakcí

do 100 tis. Kč

100 – 500 tis. Kč

500 tis. – 3 mil. Kč

Spotřebitelské karty VISA a Mastercard vydané v EU

0,99 % + 0 Kč

0,89 % + 0 Kč

0,79 % + 0 Kč

Pro výpočet základní sazby se objemy transakcí na platebních terminálech a na platební bráně sčítají.

Spotřebitelské karty VISA a Mastercard vydané v EU jsou jsou pro účely tohoto sazebníku výhradně platební karty, které jsou předmětem regulace EU – nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2015/751 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce. Tyto karty zahrnují všechny obvyklé debetní a kreditní karty vydávané občanům v České republice a dalších zemích EU. Do této skupiny nepatří například stravenkové karty, předplacené platební karty, platební karty vydávané podnikatelům a firmám.

Pronájem platebního terminálu

Měsíční objem transakcí

do 100 tis. Kč

100 – 300 tis. Kč

nad 300 tis. Kč

249 Kč

149 Kč

0 Kč

Výpočet hodnoty pronájmu platebního terminálu vychází z objemu transakcí výhradně na platebních terminálech a probíhá za každý jeden měsíc zvlášť.

U více než jednoho platebního terminálu je cena pronájmu stanovena výpočtem, kdy objem transakcí na všech platebních terminálech je vydělen počtem platebních terminálů v pronájmu. Výsledná hodnota určuje pásmo pro poplatek za pronájem každého jednoho platebního terminálu.

Jako příklad výpočtu uvádíme situaci, kdy v obchodník má v nájmu dva platební terminály a jeho měsíční objem transakcí na těchto dvou platebních terminálech se rovná 220 tis. Kč. Výpočet pásma proběhne tak, že objem transakcí 220 tis. Kč vydělíme 2 ks platebních terminálů a výsledek je průměrná hodnota 110 tis. Kč na platební terminál. Pronájem dvou platebních terminálů se bude rovnat 149 Kč x 2 = 298 Kč celkem za daný měsíc.

Stravenkové a benefitní karty

Měsíční objem transakcí

do 100 tis. Kč

100 – 500 tis. Kč

500 tis. – 3 mil. Kč

Ticket Restaurant (Edenred), Chèque Déjeuner (Up Česká  republika)

1,80 % + 0 Kč

1,70 % + 0 Kč

1,60 % + 0 Kč

Naše stravenka (Lidl)

2,70 % + 0 Kč

2,60 % + 0 Kč

2,50 % + 0 Kč

Benefit Plus

5,20 % + 0 Kč

5,10 % + 0 Kč

5,00 % + 0 Kč

GastroCard (Sodexo), Gusto Karta

Sazba dle smlouvy mezi obchodníkem
a provozovatelem stravenkového systému

Ostatní poplatky

Zřízení služby

0 Kč

Převod peněz na bankovní účet klienta denně

0 Kč

Zrušení služby

0 Kč

SIM s datovým tarifem, měsíční poplatek

99 Kč

Pronájem jednoho platebního terminálu pro více než jednoho obchodníka, cena měsíčně za každého obchodníka

99 Kč

Refundace (vrácení peněžních prostředků Plátci na žádost Klienta)

2 Kč

Chargeback (vynucené vrácení peněžních prostředků Plátci na základě stížnosti Plátce)

990 Kč

Ostatní platební karty

Měsíční objem transakcí

do 100 tis. Kč

100 - 500 tis. Kč

500 tis. – 3 mil. Kč

Ostatní karty VISA a Mastercard vydané v EU
a platební karty Diners, JCB, UnionPay

2,37 % + 0 Kč

2,27 % + 0 Kč

2,17 % + 0 Kč

Spotřebitelské karty VISA a Mastercard vydané mimo EU

1,37 % + 5 Kč

1,27 % + 5 Kč

1,17 % + 5 Kč

Ostatní karty VISA a Mastercard vydané mimo EU

2,97 % + 5 Kč

2,87 % + 5 Kč

2,77 % + 5 Kč

V případě platby kartou vydanou v zemích mimo EU v měně EUR, budeme místo 5 Kč účtovat fixní poplatek 0,20 EUR.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2015/751 ze dne 29. 4. 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní bankovní transakce nabízíme i poplatky za platby kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro v rozpadu Interchange++. Ceník v rozpadu naleznete zde.