Sazebník platebních terminálů

společnosti ComGate Payments, a. s. platný od 16. 9. 2022.

Platby kartou

Služba zahrnuje platby kartou VISA či Mastercard včetně Google Pay a Apple Pay.

Měsíční objem transakcí

do 50 tis. Kč

50 – ⁠200 tis. Kč

nad 200 tis. Kč

Spotřebitelské karty VISA a Mastercard vydané v EU

0,79 %

+ 1,5 Kč

0,69 %

+ 1,2 Kč

0,59 %

+ 0,9 Kč

Ostatní karty VISA a Mastercard vydané v EU 2,27 % + 1 Kč 2,17 % + 1 Kč 2,07 % + 1 Kč
Spotřebitelské karty VISA a MC vydané mimo EU 1,37 % + 5 Kč 1,27 % + 5 Kč 1,17 % + 5 Kč
Ostatní karty VISA a Mastercard vydané mimo EU 2,97 % + 5 Kč 2,87 % + 5 Kč 2,77 % + 5 Kč

Sazby Comgate jsou úplné a konečné. Na rozdíl od konkurenčních nabídek, kdy ceny jsou často orientační a skutečně účtovaná cena může být vyšší. Vysvětlení rozdílu typu ceníků najdete v článku zde.

Stravenkové a benefitní karty

Měsíční objem transakcí

do 50 tis. Kč

50 –⁠ 200 tis. Kč

nad 200 tis. Kč

Ticket Restaurant (Edenred), Chèque Déjeuner (Up Česká republika)

1,80 % + 0 Kč

1,70 % + 0 Kč

1,60 % + 0 Kč

Naše stravenka (Lidl)

2,70 % + 0 Kč

2,60 % + 0 Kč

2,50 % + 0 Kč

Benefit Plus

5,20 % + 0 Kč

5,10 % + 0 Kč

5,00 % + 0 Kč

GastroCard (Sodexo), Gusto Karta

Sazba dle smlouvy mezi obchodníkem
a provozovatelem stravenkového systému

Pronájem platebního terminálu

Měsíční objem transakcí

do 50 tis. Kč

nad 50 tis. Kč

Měsíční poplatek

249 Kč

0 Kč

U více než jednoho platebního terminálu je cena pronájmu stanovena tak, že celkový objem transakcí za daný měsíc je vydělen počtem platebních terminálů v pronájmu. Pokud je výsledná hodnota vyšší než 50 tis. Kč, pronájem terminálů je zdarma. V opačném případě se účtuje poplatek za každý pronajatý terminál.

Ostatní poplatky

Zřízení služby

0 Kč

Převod peněz na bankovní účet klienta denně

0 Kč

Poplatek za převod prostředků v EUR (SEPA platby)

0 Kč

Zrušení služby

0 Kč

SIM s datovým tarifem, měsíční poplatek

99 Kč

Refundace (vrácení peněžních prostředků Plátci na žádost Klienta)

2 Kč

Chargeback (vynucené vrácení peněžních prostředků Plátci na základě stížnosti Plátce)

990 Kč

Odkup platebního terminálu (1 ks, cena bez DPH) 6 490 Kč

Transakční poplatek je strháván průběžně z každé platby. V průběhu měsíce je účtována základní sazba 0,79 % + 1,5 Kč. Pokud měsíční objem transakcí překročí hodnotu 50 tis. Kč, ve vyúčtování za daný měsíc je klientovi připsán bonus odpovídající rozdílu sazeb mezi základním pásmem (do 50 tis. Kč) a vyšším pásmem dle skutečného objemu transakcí klienta.

Pro stanovení základní sazby, měsíčního poplatku a ostatních poplatků se objemy transakcí na platebních terminálech a na platební bráně sčítají.

Spotřebitelské karty VISA a Mastercard vydané v EU jsou pro účely tohoto sazebníku výhradně platební karty, které jsou předmětem regulace EU - nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2015/751 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce. Tyto karty zahrnují všechny obvyklé debetní a kreditní karty vydávané občanům v České republice a dalších zemích EU. Do této skupiny nepatří například stravenkové karty, předplacené platební karty, platební karty vydávané podnikatelům a firmám.

V případě odkupu platebního terminálu klient nehradí měsíční poplatky za pronájem tohoto terminálu. Pokud měsíční objem transakcí na odkoupeném terminálu přesáhne 50 tis. Kč, bude klientovi za každý takový měsíc připsána částka 249 Kč jako bonus. U více než jednoho platebního terminálu je bonus připsán v případě, že průměrný měsíční objem transakcí na odkoupených terminálech je vyšší než 50 tis Kč. Nárok na měsíční bonus platí do okamžiku, kdy celková výše vyplacených bonusů dosáhne výše pořizovací ceny terminálu bez DPH, nejdéle však po dobu 24 měsíců od data odkupu terminálu.

Pro platby v jiných měnách než Kč budou poplatky účtovány v příslušné měně. Pro poplatek 5 Kč bude účtováno 0,20 EUR, pro poplatek 2 Kč bude účtováno 0,08 EUR, pro poplatek 1,50 Kč bude účtováno 0,06 EUR, pro poplatek 1,20 Kč bude účtováno 0,05 EUR, pro poplatek 1 Kč bude účtováno 0,04 EUR, pro poplatek 0,9 Kč bude účtováno 0,04 EUR.

Sazebník ve formátu PDF naleznete ke stažení zde.

Chcete se zeptat?

Jsme online v pracovní dny 8:00 až 20:00. Na vaše dotazy odpovíme obratem.

Ikona zavináč

poslat e-mail
podpora@comgate.cz

Ikona chat

zahájit
online chat