Sadzobník

Sadzobník je platný od 1. 4. 2020. 

Platobná brána | Platobné terminály

Platobná brána

Platobná brána je služba, ktorá slúži na vykonávanie platieb za tovar a služby v prostredí internetu, umožňuje platby kartou a platby platobnými tlačidlami vybraných bánk. Platobná brána umožňuje platby v menách: EUR, CZK, HUF, PLN, RON, GBP, USD, HRK, NOK a SEK.

Poplatok z transakcií:

Karty vydané v krajinách EÚ

Mesačný objem transakcií Obvyklý
podiel transakcií

do 100 tis. Kč

100 - 500 tis. Kč

500 tis. - 3 mil. Kč

Spotrebiteľské karty vydané v EÚ

0,99 % + 0,- Kč

0,89 % + 0,- Kč

0,79 % + 0,- Kč

95 %

Neregulované karty vydané v EÚ

2,37 % + 0,- Kč

2,27 % + 0,- Kč

2,17 % + 0,- Kč

5 %
Obvyklý náklad 1,06 % + 0,- Kč 0,96 % + 0,- Kč 0,86 % + 0,- Kč

Do spotrebiteľských kariet vydaných v EÚ patrí platobnej karty VISA a Mastercard, ktoré sú predmetom regulácie EÚ - nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2015/751 o medzibankových poplatkoch za kartové platobné transakcie. Tieto karty zahŕňajú všetky obvyklé debetné a kreditné karty vydávané občanom v Slovenskej republike a ďalších krajinách EÚ. Do tejto skupiny nepatria napríklad stravenkové karty, predplatené platobné karty, platobné karty vydávané podnikateľom a firmám.

Obvyklý podiel transakcií a obvyklý náklad sú indikatívne informácie. Skutočný podiel jednotlivých typov kariet odráža zameranie obchodu, kedy obchod so sortimentom pre živnostníkov môže mať vyšši podiel transakcií neregulovanými kartami a naopak obchod zameraný výhradne na koncových spotrebiteľov môže mať úplne zanedbateľný podiel neregulovaných kariet.

Platobné tlačidlá

Mesačný objem transakcií

do 100 tis. Kč

100 - 500 tis. Kč

500 tis. - 3 mil. Kč

Platobné tlačidlá v Českej republike

0,99 % + 0,- Kč

0,89 % + 0,- Kč

0,79 % + 0,- Kč

Platobné tlačidlá na Slovensku

1,25 % + 0,2 EUR

1,15 % + 0,2 EUR

1,05 % + 0,2 EUR

Platobné tlačidlá v Poľsku

1,25 % + 0,8 PLN

1,15 % + 0,8 PLN

1,05 % + 0,8 PLN

Obvyklý podiel transakcií platobnými tlačidlami bánk v Českej republike a na Slovesnku je okolo 30 %. V Poľsku je podiel platieb platobnými tlačidlami bánk okolo 40 %. V iných krajinách ako je Maďarsko sa platobné tlačidla bánk nepoužívajú.

Zoznam bánk podľa krajín

Banky v Českej republike online Česká spořitelna, ČSOB, Era, Raiffeissenbank, Komerční banka, Fio banka, UniCredit Bank, mBank
iné MONETA Money Bank,  Equa Bank, Sberbank a další banky v České republice
Banky na Slovensku online Slovenská spořitelna, Tatra Banka, VÚB Banka
iné Ostatní banky na Slovensku
Banky v Poľsku online Alior - Raty, Bank Millennium, Bank Ochrony Srodowiska, Bank Pekao S. A., Bank Pocztowy, Banki Spoldzielcze, BLIK, BNB Paribas Posla, Santander - Przelew24, Credit Africole, Deutsche Bank, Euro Bank, Getin Bank, mBank, Nest Bank, Noble Pay, CitiHandlowy, IdeaBank, Inteligo, iPKO, ING, Podkarpacki BS, Raiffeisen Polbank, T-Mobile, Toyota Bank, Volkswagen Bank

U bánk v kategórii "iné" sa jedná o banky, ktoré neumožňujú online spracovanie bankových prevodov v režime platobného tlačidla. Platby v bankách mimo režim "online" spracovávame najneskôr do druhého pracovného dňa.

Karty vydané mimo EÚ

Mesačný objem transakcií

do 100 tis. Kč

100 - 500 tis. Kč

500 tis. - 3 mil. Kč

Spotrebiteľské karty vydané mimo EÚ

2,37 % + 5,- Kč

2,27 % + 5,- Kč

2,17 % + 5,- Kč

Business karty vydané mimo EÚ

2,97 % + 5,- Kč

2,87 % + 5,- Kč

2,77 % + 5,- Kč

V prípade platby kartou vydanou v krajinách mimo EÚ v inej mene ako CZK, budeme u fixného poplatku z platby miesto 5, - Kč účtovať nasledujúce poplatky v mene platby.

Mena transakcie

Fixný poplatok pre platby kartou vydanou v krajinách mimo EÚ
EUR 0,20 EUR
PLN 1,00 PLN
HUF 70,00 HUF
RON 1,00 RON
USD 0,25 USD
GBP 0,20 GBP

Sadzby pre transakcie u platobných kariet vydaných mimo EÚ sú relevantné najmä pre obchodníkov, ktorí sa zameriavajú na predaj tovaru do krajín mimo Európskej únie.

Na výpočet cenového pásma sa objemy transakcií na platobnej bráne a platobných termináloch sčítajú. Pokiaľ nebolo dojednané inak, potom pre objem transakcií vyšší ako 3 mil. Kč / mes. platia rovnaké poplatky ako pri najvyššom pásme 500 tis. – 3 mil. Kč.

Správa platobnej brány

Mesačný objem transakcií do 100 tis. Kč 100 - 500 tis. Kč 500 tis. - 3 mil. Kč
Mesačný poplatok 149 Kč 99 Kč 0,-

Mesačný poplatok je účtovaný bez ohľadu na počet e-shopov klienta. U klientov s platbami v EUR môže byť mesačný poplatok účtovaný v EUR vo výške 6 eur pre objem transakcií do 100 tis. Sk a 4 eur pre objem transakcie 100 až 500 tis. Sk.

Voliteľné služby

Platba 100 % čiastky platby na účet Klienta a fakturácia poplatkov raz mesačne (percento z transakcie)

0,10 %
Garantované pripísanie platby na bankový účet Klienta D+1 (percento z transakcie) 0,20 %

Akceptácia platieb kartami vydanými mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (jednorazová platba)

11 000 Kč

Ostatné poplatky

Zriadenie platobnej brány 0,-
Prevod peňazí na bankový účet Klienta denne 0,-
EET v platobnej bráne 0,-
Zrušení platobnej brány    0,-
Refundácia (vrátenie peňažných prostriedkov Platcovi na žiadosť Klienta) 2 Kč
Chargeback (vynútené vrátenie peňažných prostriedkov Platcovi na základe sťažnosti Platcu) 990 Kč
Poplatok za prevod prostriedkov v EUR (SEPA platby) 0 EUR

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2015/751 zo dňa 29.4.2015 o medzibankových poplatkoch za kartovú bankovú transakciu ponúkame i poplatky za platby kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro v rozpadu Interchange++. Cenník v rozpadu nájdete tu.

Platobné terminály (POS)

POS terminál je zariadenie, ktoré slúži na bezhotovostné platby za prítomnosti Platcu kartou VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, telefónom s Google Pay a Apple Pay a kartou vybraných prevádzkovateľov stravovacích systémov. Služba platieb na POS terminálu zahŕňa ako prenájom, poprípade predaj zariadenia, tak aj jeho prevádzku a realizáciu peňažných prevodov platieb Platcov na bankový účet Klienta.

Poplatok z transakcií

Mesačný objem transakcií

do 100 tis. Kč

100 - 500 tis. Kč

500 tis. - 3 mil. Kč

VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro

0,99 % + 0 Kč

0,89 % + 9 Kč

0,79 % + 0 Kč

Prenájom platobného terminálu

Mesačný objem transakcií v priemere na jeden terminál do 100 tis. Kč 100 - 500 tis. Kč 500 tis. - 3 mil. Kč
Mesačný poplatok za terminál PAX 249 Kč 149 Kč 0,-
Mesačný poplatok za terminál Verifone 349 Kč 199 Kč 0,-

Voliteľné služby

SIM s dátovým tarifom, mesačný poplatok   99 Kč 
Služba EET v platobnom termináli, mesačný poplatok   99 Kč 
Prenájom jedného platobného terminálu pre viac než jedného obchodníka, cena mesačne za každého obchodníka  99 Kč 

Ostatné poplatky

Zriadenie služby   0,-
Prevod peňazí na bankový účet klienta denne 0,-
Zrušenie služby 0,-
Refundácia (vrátenie peňažných prostriedkov Platcu na žiadosť Klienta) 2 Kč
Chargeback (vynútené vrátenie peňažných prostriedkov Platcu na základe sťažnosti Platcu)     990 Kč

Na výpočet cenového pásma sa objemy transakcií na platobnej bráne a platobných termináloch sčítajú. Pokiaľ nebolo dojednané inak, potom pre objem transakcií vyšší ako 3 mil. Kč / mes. platia rovnaké poplatky ako pri najvyššom pásme 500 tis. – 3 mil. Kč.

Podporované rozšírenia

Zoznam podporovaných pokladničných systémov

Terminály PAX
BOWA, Vectron, Tapeon, INFOSYS, Winshop, Pohoda (Stormware) , Objednáme.cz, Halberštát servis s.r.o., Gokasa, Cézar, Helios Orange, Memberpro (Luxart)
Terminály Verifone ABRA FlexiBee, Anetca, Lilka (ArrowSys s.r.o.), APOTHEKE (Ing. Martin Bencko), AspenPOS, Automat (ISIS spol s r.o.), AWIS, AZ Soft (AZ systémy s.r.o.), Byznys, CESAR G2, G3, G4 (Breaker Software), CTiLL (Prins software s.r.o.), DATONA, DIDAC 2 (ContiTrade Services s.r.o.), Dotykačka, FastTrack (Booking Analytics s.r.o.), FIS (FULLCOM systems s.r.o.), FOOD600, FOODMAN (Alto Praha s.r.o.), Fusion (i-Technologies s.r.o.), GINIS Express (GORDIC spol. s.r.o.), HELIOS GREEN (INFO NOVA, s.r.o.), HELIOS Red (Asseco Solutions a.s.), CHD (NOVUM Group), i/2 POS (DATA-NORMS s.r.o.), i6 (CyberSoft, s.r.o.), ISKAM (ApS Brno s.r.o.), ISKAM (ApS Brno s.r.o.), K2 (K2 atmitec s.r.o.), KASA FIK, KelSQL, KelEXPRESS, KelMINI (KELOC CS, s.r.o.), Klient (SOFTAPP s.r.o.), Koniáš (Městská knihovna v Praze), Kredit, KASA 8, Kancelář 8 (ANETE spol s r.o.), L.E.A. pokladna (ARKOS spol. s r.o.), LBIS4G, SS3 (LAURYN v.o.s.), Mediox (Apatyka servis s.r.o.), MEMBER Pro (LUXART, s.r.o.), MOPROD (VYRAEX), MSKASA (Milan Setíkovský), NAVERTICA, parkSystem (Jan Brázdil), PC Kasa (Tangram SW, s.r.o.), PEAR s.r.o., PegasPRO (SoftPro s.r.o.), Pharmacy (NRSYS s.r.o.), Plant-IS (Arbosoft s.r.o.), pokladna AGNIS, PREVIO, Prodejna SQL (CÍGLER SOFTWARE, a.s.), Profikasa (ČEPOS a.s.), quickConnect (Cosmotron Bohemia, s.r.o.), Rkeeper, SAP (Sabris CZ s.r.o.), Savarin pokladna, Savarin recepce (Cominn s.r.o.), SEPTIM (ASW Systems a.s.), Simply-ray (Simply-X), SmartPOS (Smart software s.r.o.), STAPEMA (Axunet s.r.o.), storyous POS, TGB - TERM, TiGO (SEP system s.r.o.), TRELL-NEXT (TRELLSOFT), TRIFID STANDARD, UC3 (Mettler-Tledo, s.r.o.),VAPSB (IVAR a.s.), Vario (Altus Software s.r.o.), VERA Radnice, VOIS (CGC Conslusting s.r.o.), Winshop

Zoznam podporovaných stravenkových systémov

Terminály PAX

GastroCard (Sodexo), Ticket Restaurant (Edenred), Gusto Karta, Naše stravenka (Lidl) 

Terminály Verifone GastroCard (Sodexo), Ticket Restaurant (Edenred), Gusto Karta, Naše stravenka (Lidl), Benefit Plus, Chèque Déjeuner

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2015/751 zo dňa 29.4.2015 o medzibankových poplatkoch za kartovú bankovú transakciu ponúkame i poplatky za platby kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro v rozpadu Interchange++. Cenník v rozpadu nájdete tu.