Sadzobník

Platobná brána

Platobná brána ComGate ponúka najvýhodnejšiu sadzbu na trhu. Za 0,99 % získate všetky platobné tlačidlá a maximálne výhodné podmienky, ktoré nikde inde nenájdete. Nižšie nájdete cenník na lepšiu predstavu, koľko za naše služby zaplatíte. Určite nás neváhajte kontaktovať. Všetko s vami radi preberieme.

Percentuálny poplatok z transakcií:

Mesačný objem transakcií do 100 tis. Kč 100 - 500 tis. Kč 500 tis. - 3 mil. Kč

Platby kartou   

0,99 % 0,89 % 0,79 %
Platobné tlačidlá bánk v Českej republike 0,99 % 0,89 % 0,79 %

Platobné tlačidlá bánk na Slovensku     

1,25 % 1,15 % 1,05 %
Platobné tlačidlá bánk v Poľsku 1,25 % 1,15 % 1,05 %

Pre výpočet cenového pásma sa objemy transakcií na platobnej bráne a platobných termináloch sčítajú.

Fixní poplatok z transakcií:

Platby kartou

0,-

Platobné tlačidlá bánk v Českej republike

0,-

Platobné tlačidlá bánk na Slovensku

0,2 EUR
Platobné tlačidlá bánk v Poľsku 0,8 PLN

Správa platobnej brány:

Mesačný objem transakcií do 100 tis. Kč 100 - 500 tis. Kč 500 tis. - 3 mil. Kč
Mesačný poplatok 149,- 99,- 0,-

Voliteľné služby:

Platba 100 % čiastky platby na účet Klienta a fakturácia poplatkov raz mesačne (percento z transakcie)

0,1 %
Garantované pripísanie platby na bankový účet Klienta D+1 (percento z transakcie) 0,2 %

Platby kartou bez teritoriálneho obmedzenia (jednorazová platba)

11 000,-

Ostatné poplatky:

Zriadenie platobnej brány 0,-
Prevod peňazí na bankový účet Klienta denne 0,-
EET v platobnej bráne 0,-

Zrušení platobnej brány             

0,-

Refundácia (vrátenie peňažných prostriedkov Platcovi na žiadosť Klienta)

2,-

Chargeback (vynútené vrátenie peňažných prostriedkov Platcovi na základe sťažnosti Platcu)

990,-

Poplatok za prevod prostriedkov v EUR

0 EUR

* ak nie je založený eurový účet vo Fio banke alebo akékoľvek slovenské banke, poplatok za každý prevod prostriedkov predstavuje 4 EUR

Pokiaľ nebolo dojednané inak, potom pre objem transakcií vyšší ako 3 mil. Kč / mes. platia rovnaké poplatky ako pri najvyššom pásme 500 tis. – 3 mil. Kč.

Platobné tlačidlá v Českej republike prevádzkujeme v týchto bankách:

Česká spořitelna, ČSOB, Era, Raiffeissenbank, Komerční banka, Moneta Money bank, Sberbank, Fio banka, UniCredit Bank, mBank, Equa Bank. Platby z ostatných bánk procesujeme do druhého pracovného dňa.

Platobné tlačidlá na Slovensku prevádzkujeme v týchto bankách:

Slovenská sporiteľňa, Tatra Banka, ČSOB, VÚB Banka, Poštová banka. Platby z ostatných bánk procesujeme do druhého pracovného dňa.

Platobné tlačidlá v Poľsku prevádzkujeme v týchto bankách:

Alior – Raty, Bank Millennium, Bank Ochrony Srodowiska, Bank Pekao S. A., Bank Pocztowy, Banki Spoldzielcze, BLIK, BNB Paribas Posla, Santander – Przelew24, Credit Africole, Deutsche Bank, Euro Bank, Getin Bank, mBank, Nest Bank, Noble Pay, CitiHandlowy, IdeaBank, Inteligo, iPKO, ING, Podkarpacki BS, Raiffeisen Polbank, T-Mobile, Toyota Bank, Volswagen Bank.


Platobné terminály (POS)

POS terminál je zariadenie, ktoré slúži na bezhotovostné platby za prítomnosti Platcu kartou VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, telefónom s Google Pay a Apple Pay a kartou vybraných prevádzkovateľov stravovacích systémov. Služba platieb na POS terminálu zahŕňa ako prenájom, poprípade predaj zariadenia, tak aj jeho prevádzku a realizáciu peňažných prevodov platieb Platcov na bankový účet Klienta.

Percentuálny poplatok z transakcií:

Mesačný objem transakcií do 100 tis. Kč 100 - 500 tis. Kč 500 tis. - 3 mil. Kč
Platby kartou VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro 0,99 % 0,89 % 0,79 %

Na výpočet cenového pásma sa objemy transakcií na platobnej bráne a platobných termináloch sčítajú.

Fixný poplatok z transakcií:

Platby kartou VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro             

0,-

Prenájom platobného terminálu:

Mesačný objem transakcií v priemere na jeden terminál do 30 tis. Kč 30 - 100 tis. Kč 100 - 500 tis. Kč 500 tis. - 3 mil. Kč
Mesačný poplatok za každý terminál 249,- 149,- 99,- 0,-

Voliteľné služby:

SIM s dátovou tarifou, mesačný poplatok  99,-
Služba EET v platobnom termináli, mesačný poplatok    99,-
Prenájom jedného platobného terminálu pre viac než jedného obchodníka, cena mesačne za každého obchodníka 99,-

Ostatné poplatky:

Zriadenie služby   0,-
Prevod peňazí na bankový účet klienta denne 0,-
Zrušenie služby 0,-
Refundácia (vrátenie peňažných prostriedkov Platcu na žiadosť Klienta) 2,-
Chargeback (vynútené vrátenie peňažných prostriedkov Platcu na základe sťažnosti Platcu)     990,-

Pokiaľ nebolo dojednané inak, potom pre objem transakcií vyšší ako 3 mil. Kč / mes. platia rovnaké poplatky ako pri najvyššom pásme 500 tis. – 3 mil. Kč.

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2015/751 zo dňa 29.4.2015 o medzibankových poplatkoch za kartovú bankovú transakciu ponúkame i poplatky za platby kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro v rozpadu Interchange++. Cenník v rozpadu nájdete tu.