Najčastejšie otázky a odpovede k platobnej bráne

Ako prebieha platba Pri platobných tlačidlách bánk?
Pri platobných tlačidlách bánk je zákazník presmerovaný do online bankovníctva, po štandardnom prihlásení je mu ponúknutý na schválenie predbežne vyplnený platobný príkaz. Zákazník nemá možnosť meniť parametre príkazu ako je cena, bankový účet príjemcu alebo variabilný symbol, môže taký platobný príkaz iba schváliť. Schválenie platobného príkazu prebieha rovnako ako pri iných platbách v online bankovníctve danej banky. Banka nám následne odosiela potvrdenie o úhrade a my vás online informujeme o realizácii platby.

Je možné určiť, ktoré platobné metódy chcem používať?
Áno, je možné aktivovať iba určité platobné metódy.

Ako rýchlo vidím, že prebehla platba?
Informácie o platbe prebiehajú online. Výmena údajov prebieha pomocou komunikačného protokolu (API).

Čo znamenajú jednotlivé stavy transakcií?

  • OČEKÁVANÁ – nedokončená platba, je v stave, kedy zákazník vykonáva doplnenie údajov z platobnej karty alebo údajov pre prihlásenie do online bankovníctva. Zatiaľ nedošlo k potvrdeniu o zaplatení
  • NEZAPLATENÁ– platba bola zrušená alebo zamietnutá
  • ZAPLATENÁ– platba je potvrdená

Čo znamenajú jednotlivé stavy platieb?

  • VYKONANÁ– potvrdená platba, ktorá už bola zaslaná na bankový účet Klienta
  • REFUNDOVANÁ– transakcia vrátená späť zákazníkovi na základe reklamácie

Ako rýchlo obdržím peniaze na bankový účet?
Platbu odosielame obratom po pripísaní platby na náš účet, obvykle do 3 pracovných dní.

Ako prebieha vysporiadanie transakcií z platobnej brány?
Všetky vykonané transakcie sú raz denne združené na centrálnom účte, z ktorého zasielame hromadnú platbu spolu s detailným výpisom klientovi. Zasielaná platba obsahuje čiastku poníženú o poplatky z transakcie.

Podporujete predautorizáciu platieb?
Áno

Je platobná brána optimalizovaná na použitie cez mobilné zariadenie?
Áno

Je možné cez platobnú bránu riešiť vratky platcovi (refundácie)?
Áno.

Je možné prispôsobenie platobnej brány?
Áno. Štandardne ponúkame zobrazenie loga vášho obchodu v platobnej bráne. Sme schopní zaistiť aj zásadní úpravy ako čo do vizuálnej podoby brány, tak aj čo do funkčnosti, ako je napríklad prepojenie na informačné systémy zadávateľa.

Môžem pod jednu zmluvu napojiť viac e-shopov?
Áno, pod jedným IČ môže byť napojených viac e-shopov, ktoré sú prevádzkované práve danou spoločnosťou.

Aké meny spracovávate?
Procesujeme platby v týchto menách: CZK, EUR, PLN, USD, GBP, HUF. Potrebujete akceptovať aj iné meny? Ozvite sa, navrhneme vám riešenie na mieru.

Aké jazyky podporuje platobná brána?
Teraz podporujeme češtinu, slovenčinu a angličtinu. Budete potrebovať iné ďalšie jazyky? Ozvite sa, zariadime.

Je možné nahrávať výstupy z platobnej brány do účtovníctva?
Áno. Každý deň obdržíte výpis o vykonaných transakciách, ktorý môžete importovať do svojho účtovného programu.

Máte v platobnej bráne riešenú elektronickú evidenciu tržieb (EET)?
Áno. Na klientskom portáli môžete nastaviť detaily pre evidenciu tržieb v module EET. Komunikáciu s finančnou správou potom pre vás sprostredkujeme, vrát. generovania a zasielania účteniek.

Ako riešite ochranu osobných údajov?
ComGate Payments vlastní licenciu ČNB ako Platobnú inštitúciu. V rámci dohľadu ČNB spĺňame prísne kritériá pre zaobchádzanie s osobnými údajmi. Pravidlá pre zaobchádzanie s osobnými údajmi nájdete tu.

Spracovávate lebo uchovávate údaje z platobných kariet?
Nie. Komunikáciu a platbu sprostredkovávame. Platca zadáva čísla z platobnej karty v zabezpečenom rozhraní tretej strany, napr. banky.

Akú formu zabezpečenia pri platení kartou používate?
Pri všetkých platbách, kde je tento spôsob overenia možný, vyžadujeme uplatnenie 3D secure.

Musí byť platca pre platbu cez platobnú bránu registrovaný?
Na účely platby nikdy. Registrácia je vhodná na strane e-shopu z dôvodu overenia platcu a jeho adresy pre zasielaný tovar.

Ako zložitá je implementácia platobnej brány ComGate?
Klientom dávame k dispozícii implementačnú dokumentáciu a po celý čas tiež lokálnu podporu. Spolupracujeme s web developermi, aby sme sprevádzkovanie platobnej brány ešte viac uľahčili.