Konfigurácia prepojenia v klientskom portáli

Sprevádzkovanie e-shopu prebieha nastavením na klientskom portáli. Prihlasovacie údaje vám zašleme obratom po odsúhlasení spolupráce. Klientsky portál umožňuje správu nastavení platobnej brány i prehľad platobných transakcií. Nastavenie pre implementáciu a testovanie vykonáte nasledovne:

 • V ľavom menu nájdete sekciu Technické prepojenia, ktorá obsahuje okrem iného prehľad Testovacích platieb, a prehľad výpisu z Testovacieho logu.
 • V sekcii Nastavenia obchodu sú jednotlivé záložky pre nastavenie testovacieho a ostrej prevádzky.

Nastavenie parametrov obchodu v platobnej bráne ComGate

 • web URL stránok Klienta, kde je možné zakúpiť tovar resp. objednať službu
 • zvolená varianta zakladanie platby
 • zvolená varianta odovzdávanie výsledku platby
 • telefónne číslo a e-mailová adresa infolinky Klienta
 • e-mailová adresa pre zasielanie notifikácií o platbách Klientovi
 • informáciu, či má systém posielať emailovej notifikácie o platbách platiteľom
 • odovzdanie výsledku platby na pozadí (ak ho eshop chce implementovať)
 • IP adresa Klienta, z ktorej sa bude pripájať na server platobné brány pri zakladaní platby na pozadí
 • web URL Klienta pre:
  • presmerovanie pri úspešnom zaplatení (stav platby PAID)
  • presmerovanie pri neúspechu (stav platby CANCELLED)
  • presmerovanie pri zatiaľ neznámom výsledku (stav platby PENDING)

Všetky tri URL môžu obsahovať reťazec "$ {id}", ktorý sa automaticky nahradí unikátnym identifikátorom (kódom) platby v platobnej bráne a reťazec "$ {refid}", ktorý sa automaticky nahradí referencií platby v systéme Klienta zadanú pri založení platby.

V rámci nastavení klientskeho portálu vám odovzdáme tieto údaje:

 • merchantID - alfanumerický identifikátor Klienta
 • heslo - použité v HTTP komunikácii na pozadí
 • heslo - použité vo výpise testovacích platieb
 • zoznam mien, metód a kategórií platieb, ktoré budú v rámci účtu Klienta povolené

V záložke Kontaktné údaje je potrebné nastaviť rôzne e-mailovej adresy pre priebežné zasielanie informácií o platbách. Popri e-mailovej komunikácie informácie o platobných transakciách odovzdávame prostredníctvom API.

Záložka prepojenie obchodu slúži pre nastavenie parametrov komunikácie cez API. V prípade, že využívate jednu z podporovaných platforiem, spôsob zadania bude individuálna podľa vášho poskytovateľa.

V nastavenia obchodu nájdete detaily vytvoreného prepojenia, ktoré možno prezerať alebo editovať.

Nastavenie EET v platobnej bráne ComGate

Do systému EET obchodník vkladá platby kartou alebo v hotovosti. Daňoví platcovia posielajú detail dane, neplatcovia DPH iba celkovú sumu. Obchodník sa zaregistruje do EET a stiahne si certifikát pre zabezpečenú komunikáciu. Následne obchodník vykoná konfiguráciu prepojenie s EET v rozhraní klientskeho portálu (Nastavenie obchodov -> obchod -> Nastavenie EET).

Možné nastavenia v klientskom portáli:

 • evidovať tržbu do EET: je možné nastaviť, či tržby vôbec neevidovat, evidovať iba kartové platby, alebo evidovať všetko.
  • táto voľba platí pre automatický režim
  • zmeniť evidenciu platby pomocou parametra "eetReport"
 • nastavenie EET prepojenia:
  • DIČ poplatníka (vrátane kódu krajiny)
  • označenie prevádzky - prideľuje EET pri registrácii
  • označenie pokladničného zariadenia - unikátny ľubovoľný názov pokladničného zariadení v rámci jednej prevádzkarne
  • certifikát a heslo k certifikátu - možno získať pri registrácii EET
  • či je obchodník platcu DPH a v prípade, že je obchodník je platcom DPH, možno nastaviť predvolený daň
  • odovzdávať EET účtenku so stavom platby - slúži pre zahrnutie identifikačných údajov EET do reportovanie stavov platieb

Platby možno evidovať v dvoch režimoch:

 • automatický (predvolené) režim umožňuje obchodníkovi posielať platby do EET, bez toho aby musel implementovať niečo navyše do komunikačného protokolu platobnej brány. Tento režim slúži neplatcom DPH a platiteľom DPH, ktorí predávajú tovar len v jednej daňovej sadzbe zodpovedajúce nastavenie na klientskom portáli. Ak je platba vykonaná v zahraničnej mene, bude do EET zaevidované v Sk a ako kurz na prepočet sa použije kurz danej meny vyhlásený ČNB z predchádzajúceho dňa.
 • rozšírený režim vyžaduje úpravu komunikačného protokolu platobnej brány. Do protokolu bude obchodník posielať kompletný rozpad čiastky pre EET (viď príklad nižšie, názvy parametrov sú podľa špecifikácie EET). Tento režim platí pre tých, ktorí predávajú tovar vo viacerých sadzbách DPH, cestovné služby, predávajú a uplatňujú vouchery alebo predávajú použitý tovar.

Dáta sa odovzdávajú vo formáte JSON, sumy sú uvádzané v halieroch

Proces evidencia EET účtenky v priebehu platby

Účtenku evidujeme vo chvíli, keď sa od platobného kanála dozvieme, že platba bola úspešne vykonaná. V tej chvíli kontaktujeme EET a odovzdávame informácie o platbe. Ak je nastavený automatický režim, dopočítame DPH (v prípade platcu DPH), a platbu zaevidujeme. Ak obchodník pošle vlastnú definíciu v rámci rozšíreného režimu, zaevidujeme platbu podľa zaslaných parametrov. Platitelia následne posielame do emailu kódy BKP a FIK. Pokiaľ nie je FIK k dispozícii kvôli neefektívne systému EET, posielame kód PKP.

Ak sa nepodarí platbu zaevidovať online, platbu doevidujeme v najkratšom možnom čase. V tomto prípade už neposielame platcami kód FIK pridelený systémom EET.

Ak je v nastaveniach EET v klientskom portáli zaškrtnuté "Zahrnúť informáciu o EET pri odovzdávaní stave platby", pridáme kódy FIK, PKP a BPK do dát pri "Odovzdanie výsledku platby na pozadí".

EET rozhranie v klientskom portále

V klientskom portálu je k dispozícii prehľad všetkých účteniek zaevidovaných do systému EET. V detaile platby sú vidieť údaje, ktoré boli dané platbe pridelené v spojení s evidenciou EET (FIK, PKP, BPK) a údaje, ktoré boli zaslané do EET (nami dopočítaný daň v rámci automatického režimu alebo údaje, ktoré sme dostali v rozšírenom režime) .

Naďalej možno v klientskom portáli ručne zadať účtenku pre zaevidovanie do EET (napríklad v prípade predaja za hotové). V tomto rozhraní možno tiež účtenku stornovať (účtenky sa nijako v systéme EET nepárují, nutné zadať všetky sumy, ktoré chcete stornovať, ako záporné číslo).