Konfigurácia prepojenia v klientskom portáli

Sprevádzkovanie e-shopu prebieha nastavením na klientskom portáli. Prihlasovacie údaje vám zašleme obratom po odsúhlasení spolupráce. Klientsky portál umožňuje správu nastavenia platobnej brány a prehľad platobných transakcií. Nastavenie pre implementáciu a testovanie vykonáte nasledovne:

 • V ľavom menu nájdete sekciu Technické prepojenie, ktorá obsahuje okrem iného prehľad Testovacích platieb, a prehľad výpisu z Testovacieho loga.
 • V sekcii Nastavenie obchodu sú jednotlivé záložky na nastavenie testovacej a ostrej prevádzky.

Nastavenie parametrov obchodu v platobnej bráne ComGate

 • web URL stránok Klienta, kde je možné zakúpiť tovar, resp. objednať službu
 • zvolený variant zakladania platby
 • zvolený variant odovzdávania výsledku platby
 • telefónne číslo a e-mailová adresa infolinky Klienta
 • e-mailová adresa na zasielanie notifikácií o platbách Klientovi
 • informácia, či má systém posielať e-mailové notifikácie o platbách platcom
 • odovzdanie výsledku platby na pozadí (pokiaľ ho e-shop chce implementovať)
 • IP adresa Klienta, z ktorej sa bude pripojovať na server platobnej brány pri zakladaní platby na pozadí
 • web URL Klienta pre:
  • presmerovanie pri úspešnom zaplatení (stav platby PAID)
  • presmerovanie pri neúspechu (stav platby CANCELLED)
  • presmerovanie pri zatiaľ neznámom výsledku (stav platby PENDING)

Všetky tri URL môžu obsahovať reťazec „${id}“, ktorý sa automaticky nahradí unikátnym identifikátorom (kódom) platby v platobnej bráne a reťazec „${refId}“, ktorý sa automaticky nahradí referenciou platby v systéme Klienta zadanou pri založení platby.

V rámci nastavenia klientskeho portálu vám odovzdáme tieto údaje:

 • merchant ID – alfanumerický identifikátor Klienta
 • heslo – použité v HTTP komunikácii na pozadí
 • heslo – použité vo výpise testovacích platieb
 • zoznam mien, metód a kategórií platieb, ktoré budú v rámci účtu Klienta povolené
Nastavenie obchodu na klientskom portáli platobnej brány ComGate
Nastavenie obchodu na klientskom portáli platobnej brány ComGate

V záložke Kontaktné údaje je potrebné nastaviť rôzne e-mailové adresy na priebežné zasielanie informácií o platbách. Popri e-mailovej komunikácii informácie o platobných transakciách odovzdávame prostredníctvom API.

Kontaktné údaje na klientskom portáli platobnej brány ComGate

Kontaktné údaje na klientskom portáli platobnej brány ComGate

Záložka prepojenia obchodu slúži na nastavenie parametrov komunikácie cez API. V prípade, že využívate jednu z podporovaných platforiem, spôsob zadania bude individuálny podľa vášho poskytovateľa.

Prepojenie obchodu na klientskom portáli platobnej brány ComGate

Prepojenie obchodu na klientskom portáli platobnej brány ComGate

V nastavení obchodu nájdete detaily vytvoreného prepojenia, ktoré je možné prehliadať alebo editovať.
 Detail prepojeného obchodu v klientskom portálov platobnej brány ComGate
Detail prepojeného obchodu v klientskom portálov platobnej brány ComGate