Ľudia v ComGate

Jakub Ouhrabka, riaditeľ spoločnosti
Jakub je v spoločnosti od roku 2000, kedy začínal ako vedúci vývoja informačných systémov. V roku 2014 sa stal prevádzkovým riaditeľom a následne od roku 2017 riaditeľom spoločnosti. Jakub vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity, odbor informatiky.

Jan Hanzlík, obchodný riaditeľ
Jan sa podieľa na úspechu spoločnosti od roku 2002 s prestávkou v rokoch 2014 až 2016, kedy pôsobil v oblasti projektového riadenia v IT. Jan študoval ekonomiku a manažment na Unicorn college so špecializáciou na projektové riadenie.

Ivana Slezáková, vedúca tímu financií
Ivana je členom tímu od roku 2012, od roku 2016 je hlavná účtovníčka pre všetky aktivity skupiny ComGate. Ivana zbierala svoje predchádzajúce skúsenosti v úlohách účtovníčky a hlavnej účtovníčky, najmä v oblasti logistických služieb.

Filip Ulík, riaditeľ marketingu
Filip je v spoločnosti od roku 2007 s prestávkou medzi rokmi 2013 a 2018. Filip študoval elektrotechnickú fakultu na ČVUT a následne ekonomiku na Central European University. Filip má bohaté skúsenosti v oblasti telekomunikácií a marketingu.

Tereza Medašová, vedúca služieb zákazníkom
Tereza je od roku 2018 najnovšou posilou tímu. Jej skúsenosti vychádzajú z viac než desaťročnej praxe v oblasti starostlivosti a komunikácie so zákazníkmi. Vedúcou tímu služieb zákazníkom je od roku 2019.

Pavla Pastyříková, vedúci produktového rozvoja
Pavla pôsobí v ComGate od roku 2016. Vyštudovala odbor informačný manažment na Univerzite Hradec Králové. Pôsobila ako produktový manager a vedúci tímu produktových manažérov v oblasti platobných riešení.

Jan Kieswetter, vedúci pre procesy a reguláciu
Jan je členom tímu od roku 2019. Vyštudoval Ekonomiku a riadenie podniku na ČVUT a svoje predchádzajúce skúsenosti zbieral vo finančnom sektore, kde pôsobil na rôznych riadiacich pozíciách v oblasti marketingu, operations a projektového riadenia.


Magda Linková, vedúci produktovej prevádzky
Magda pôsobí v ComGate od roku 2013. Vyštudovala Univerzitu Hradec Králové. Predtým pôsobila v našom tíme logistiky pre e-shopy, od roku 2015 ako Head of operations.