Povinné údaje pre sprevádzkovanie platobnej brány ComGate

Pre spustenie a úspešné sprevádzkovanie platobnej brány ComGate do ostrej prevádzky je potrebné zabezpečiť uvedenie povinných údajov na vašich internetových stránkach. Neplnenie týchto povinností môže mať za následok pozastavenie funkčnosti platobnej brány.

Čo od vás potrebujeme?

 • Meno prevádzkovateľa stránok (rovnaké, ako v zmluve o platobnej bráne)
  • názov spoločnosti
  • IČO
  • adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto, štát)
  • kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo)
 • Obchodné podmienky
  • identifikáciu prevádzkovateľa obchodu
  • informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy
 • Spôsoby platby
 • Špecifikácie transakcií
  • povolená menu transakcie, ktorá je uvedená symbolom a slovami
  • prípadné obmedzenia pre transakcie musia byť zreteľne viditeľné pred alebo v čase transakcie (obmedzenia predaja z dôvodu veku, miestne obmedzenia, právne obmedzenia)
 • Dodanie tovaru
  • spôsob dodania tovaru alebo plnenia služby vrátane obmedzenia alebo zákazov, ak existujú
  • ak je lehota dodania tovaru dlhšia ako 30 dní, je nutný súhlas držiteľa platobnej karty s plnením v neskoršom termíne
  • náklady na dodanie produktu
 • Reklamačné podmienky vašich služieb
  • spôsob ohlásenie reklamácie
  • adresa pre zaslanie reklamácie
  • podmienky uplatenění reklamácie
  • opis priebehu reklamačného konania
 • informácie o dostupnosti tovaru na sklade
 • e-mailové potvrdenie prijatia objednávky
 • informácie o ochrane osobných údajov
 • logá platobných asociácií VISA a MasterCard, ktorá môžete stiahnuť tu.

V rámci aktivácie kariet si Vás tiež dovoľujeme požiadať o vyplnenie sebehodnotícího dotazníka SAQ, ktorý slúži ako dôkaz dodržiavania PCI DSS štandardov. Vyplnenie SAQ formulára je nevyhnutným krokom k aktivácii platobnej metódy platby kartou. Formulár SAQ dotazník nájdete v Klientskom portáli v záložke Váš profil.

Odporúčané znenie textu do obchodných podmienok e-shopu

"Po odoslaní objednávky má Zákazník možnosť využiť službu platobnej brány, ktorá ho presmeruje na internetové bankovníctvo jeho banky či na zabezpečenú stránku pre platbu kartou. Po realizácii transakcie odovzdá brána informáciu o vykonaní eshopu, ktorý môže expedovať tovar ihneď po prijatí potvrdenia o úhrade. Prevody peňazí majú dosahovať prostredníctvom bankových účtov spoločnosti ComGate Payments, a.s.

Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidí len informácie o transakcii, ktoré im banka s odoslanú transakcií oznámia.

Uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kontaktné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou spracovateľov platieb. "