Ako prebieha integrácia platobnej brány

1. Zašleme vám osobné prístupy.

Po podpise zmluvy od nás obdržíte prístupové údaje do klientskeho portálu, v ktorom vám pomôžeme nastaviť komunikáciu e-shopu s platobnou bránou ComGate. Klientsky portál následne bude slúžiť aj pre prehľady prichádzajúcich platieb a denných prevodov na váš účet. Zároveň na klientskom portáli nastavíte technické parametre prepojenia medzi vaším e-shopom a platobnou bránou. Opis nastavenia klientského portálu

2. Pomôžeme Vám s integráciou

Pokiaľ využívate služby niektorej zo spolupracujúcich platforiem pre e-shopy, proces prepojenia nebude z vašej strany vyžadovať žiadne programovanie. Implementáciu platobnej brány Vám chceme maximálne uľahčiť, preto spolupracujeme s väčšinou platforiem e-shopu.

V opačnom prípade máte výhodu podpory, najmä podrobný opis API. K dispozícii dostanete tiež ukážkovú implementáciu, v ktorej môžete všetko podrobne preskúmať a overiť správnosť nastavenia.

3. Testovanie platobnej brány

Spoločne vykonáme testovanie platobnej brány. Na tieto účely máme pripravené testovacie prostredie a podrobný návod, ktorý Vám s testovaním pomôže.

Počas testovania môžete tiež jednoducho sledovať log chýb príslušného prepojenia, prehliadnuť si výpis testovacích platieb vrátane detailného výpisu HTTP komunikácie danej platby. Popri testovaní tiež overíme dodržiavanie požiadaviek platobných asociácií VISA a MasterCard.

4. Štartujeme ostrú prevádzku

V spolupráci s vami spustíme platobnú bránu a začne jej ostrá prevádzka. Opis prevádzky platobnej brány z pohľadu kupujúceho a z pohľadu e-shopu v zmysle krokov platby alebo toku peňažných prostriedkov nájdete v sekcii proces platieb.

Náš zákaznícky servis je vám samozrejme kedykoľvek k dispozícii.