Platobná brána ComGate - Projekty EÚ

Skupina ComGate je príjemcom dotácií z fondov Európskej únie. Nižšie uvádzame zoznam podporovaných projektov.

Projekt Platební systém společnosti ComGate Payments, a.s.
Příjemce: ComGate Payments, a.s.
Dotační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009413
Období realizace: 1. 8. 2017 - 30. 9. 2019

Projekt eFakturace, elektronické archivace a plateb
Příjemce: ComGate Payments, a.s.
Dotační program: OPPI, ICT v podnicích - Výzva III
Registrační číslo: 2.2 ITS03/640
Období realizace: 1. 12. 2013 - 30. 6. 2015

Inovace transakčního a billingového systému
Příjemce: AGMO, a.s.
Dotační program: OPPI, ICT v podnicích - Výzva III
Registrační číslo: 2.2 ITP03/182
Období realizace: 1. 8. 2011 - 31. 12. 2013