Testovanie platobnej brány ComGate

Testovanie platobnej brány ComGate prebieha v klientskom portáli po nastavení prepojenia.

Na testovanie nastavíme parameter „test“ na hodnotu „true“ pri založení platby. V rámci testovania nie je platca smerovaný do žiadnej zo zapojených bánk. Na testovanie zaplatenia, resp. nezaplatenia platieb je k dispozícii tzv. virtuálny provider (banka). Na klientskom portáli potom sú k dispozícii aj výpisy testovacích platieb, nastavenie prepojenia e-shopu a logy komunikácie.

Po prepnutí do produkčnej prevádzky je aj naďalej možné využívať testovacie prostredie. Testovacie a produkčné platby sú rozlíšené parametrom pri zakladaní platby.

Krok 1: platba v stave PAID

Stav PAID znamená Zaplatená platba. Platbu máme z banky potvrdenú, tovar alebo služby môžete expedovať.

V e-shope vytvoríte objednávku a prejdete k platbe. Zvoľte ľubovoľný spôsob platby a zadajte svoju emailovú adresu (podľa nej potom nájdete platbu).

Skontrolujte, že čiastka zodpovedá čiastke z e-shopu. Zvoľte možnosť „Zaplatiť“ a kliknite na „Potvrdiť“. Systém Vás presmeruje späť do e-shopu, kde nájdete informáciu o úspešnej platbe:

Krok 2: platba v stave CANCELLED

Po presmerovaní späť do e-shopu nájdete informáciu, že platba nebola úspešná.

Stav CANCELLED znamená Nezaplatená platba. Zákazník platbu zrušil, peniaze neprídu, tovar, prosím, neexpedujte.

Opakujte krok 1 s tým, že na stránke testovacieho providera teraz zvolíte možnosť „Storno“:

Krok 3: platba ve stavu PENDING

Stav PENDING alebo očakávaná platba znamená, že na platbu čakáme. Tovar neexpedujte, platba v tomto okamihu nie je potvrdená.

Opakujte krok 1 s tým, že na stránke testovacieho providera teraz zvolíte možnosť „Čakať na výsledok“:

Po presmerovaní späť do e-shopu nájdete informáciu, že výsledok platby zatiaľ nepoznáme. V tomto stave výsledok platby ešte nepoznáme a čakáme napr. na pripísanie peňazí na náš účet. Ešte nevieme, či sa platba vykoná alebo nie.

Niektoré e-shopy miesto emailu zákazníka (Platca) pri zakladaní platby uvádzajú svoj interný e-mail. Je potrebné počítať s tým, že v takomto prípade nebude možné dohľadávať platby podľa e-mailu zákazníka. Ďalej potom zákazníkom nebudú odchádzať automatické e-maily o vykonaní platby. Kliknutím na symbol lupy vo výpise platieb sa zobrazí detail platby.

Pri platbách v stavoch PAID a PENDING skontrolujte, prosím, (kliknutím na lupu), či výpis komunikácie obsahuje aspoň 4 záznamy, t. j. 2 záznamy na založenie platby (REQUEST a RESPONSE) a 2 záznamy na overenie stavu platby (REQUEST a RESPONSE). Pokiaľ neobsahuje, znamená to, že e-shop stav platby neoveruje.

Na simuláciu prechodu platby zo stavu PENDING na PAID alebo CANCELLED je možné použiť tlačidlo v detaile platby

Krok 4: overovanie výsledku platby

V zoznamu transakcií môžete zoradiť platby podľa dátumu, čiastky, ID zákazníka alebo statusu. V stĺpčeku zákazník bude emailová adresa, ktorá bola uvedená pri platbe