Účtovanie o platbách na platobnej bráne

Vysporiadanie transakcií a výpisy platieb

Vysporiadanie transakcií prebieha tak, že raz denne posielame hromadnú platbu na bankový účet obchodníka. Hromadná platba zahŕňa čiastky hradené platcovi ponížené o poplatky.

Obchodník denne obdrží e-mail, ktorý obsahuje rozpis transakcií v troch formátoch:

  • CSV súbor vhodný na automatické spracovanie v informačných systémoch,
  • ABO formát vhodný na automatický import do účtovných softvérov,
  • PDF súbor ako účtovný doklad.

Všetky tieto súbory je možné nájsť  tiež Na klientskom portáli.

Vzorové súbory na stiahnutie nájdete tu:

Denný výpis o vykonaných transakciách je možné do účtovného systému importovať obdobne ako bežné bankové výpisy. Na tento účel použite súbor vo formáte ABO (prípona .gpc).

Vo vašom účtovnom systéme si vytvorte nový „bankový účet”, určený na účtovanie o platobnej bráne. Následne importujete denné výpisy vo formáte ABO (prípona .gpc) a pracujte s jednotlivými položkami obdobne ako s položkami zo štandardného bankového výpisu.

Na uľahčenie sme pre vás pripravili:

Účtovanie o platobnej bráne

Na účtovanie o platobnej bráne je možné použiť niekoľko možností. Peniaze z platobnej brány je možné vnímať ako pohľadávky za prevádzkovateľom platobnej brány, ale tiež ako veľmi likvidné peňažné prostriedky a v tom prípade ich môžeme evidovať ako peňažné prostriedky. Vždy záleží od účtovnej jednotky, pre ktorú možnosť sa rozhodne. Na účtovanie o platobnej bráne si účtovná jednotka vytvorí analytický účet, napríklad jednu z nasledujúcich možností:

  • 221.000 - Technický účet pre platobnú bránu
  • 261.000 - Peniaze na ceste – platobná brána
  • 315.000 - Pohľadávky z platobnej brány

Párovanie platieb od zákazníkov s faktúrami

Na párovanie transakcií a faktúr sa používa variabilný symbol. Je vhodné, aby bol zhodný ako pri vydanej faktúre v účtovnom systéme, tak aj pri transakcii na e-shope. Variabilný symbol je súčasťou údajov odovzdávaných platobnej bráne pri založení platby. Účtovať budete pohľadávku za platobnou bránou a zníženie pohľadávky zákazníka: MD 221.000 / D 311.xxx
Účtovanie o poplatkoch

Na dennom výpise o vykonaných transakciách nájdete aj poplatky za jednotlivé transakcie a prípadne mesačné poplatky. Tieto položky preúčtujete na účet č. 568 – Ostatné finančné náklady. Účtujete MD 568.xxx / D 221.000.

Poznámka: Do 30.4.2019 ComGate Payments a.s. vystavuje na poplatky faktúry. Od 1.5.2019 budú k dispozícii už jen elektronické vyúčtovania. Do 30.4.2019 došlé faktúry za poplatky preúčtujete na účet č. 568 – Ostatné finančné náklady. Následne poplatky na výpise transakcií napárujete s došlou faktúrou z platobnej brány.

Vyúčtovanie a hromadná platba na bežný účet

Prijatá hromadná platba na bežnom bankovom účte zodpovedá čiastke denného vyúčtovania na výpise o vykonaných transakciách. Čiastka vyúčtovania na účte platobnej brány sa preúčtuje oproti došlým peniazom v momente, kedy dorazia peniaze na štandardný bankový účet (prichádzajúca hromadná platba z platobnej brány). Účtujete MD 221.xxx / D 221.000