Účtovanie v ABRA FlexiBee, formát ABO

Import údajov do účtovníctva vo formáte ABO do ABRA Flexibee

Na uľahčenie práce sme pre vás pripravili opis importu výpisu transakcií v ABO formáte (prípona .gpc) do účtovného ABRA Flexibee. Formát ABO sa v Českej republike a na Slovensku bežne používa na výmenu finančných správ. Jeho štruktúra je pevne definovaná.

Nastavenie formátu ABO v ABRA Flexibee

V zozname bankových účtov založíme nový účet. Do jednotlivých polí, prosím, vyplňte:

 • do poľa „Číslo účtu” zadajte hodnotu, ktorú nájdete Na klientskom portáli ComGate v sekcii Nastavenie obchodu, kde vyberiete konkrétny e-shop a následne na karte „Platobné metódy” nájdete číslo účtu v stĺpci „Fiktívny účet v ABO”,
 • „Kód banky” môžete nechať prázdny,
 • v záložke „Elektronická banka” vyberieme formát ABO a uvedieme cestu k uloženému výpisu, prípona je .gpc,
 • v záložke “Účtovanie” zvolíme účet banky, napr. 221.999 Platobná brána
 • v záložke “Účtovanie” zvolíme požadovanú menu

Účtovanie platobných transakcií vo formáte ABO

Vyúčtovanie transakcií vo formáte ABO vám posielame denne e-mailom a nájdete ho aj Na klientskom portáli ComGate.

Postup účtovania je nasledujúci:

 • Súbor vyúčtovania uložte, prosím, do zložky súborov zvolenej v predchádzajúcom kroku.
 • V agende Banka zvolíme „Služby” a „Načítať výpisy”. Tým sa načítajú jednotlivé položky z denných výpisov – prijaté platby, poplatky a čiastka vyúčtovania, t. j. čiastka, ktorá má byť uhradená platobnou bránou na náš bankový účet.
 • Na napárovanie jednotlivých platieb na faktúry využijeme možnosti „Služby” a „Automatická tvorba spojenia úhrady”,
 • Vyberte „Párovať podľa variabilného symbolu a čiastky”.

Pravidlá na účtovanie transakcií s použitím formátu ABO.

Na párovanie transakcií a faktúr sa používa variabilný symbol, ten musí byť zhodný ako pri vydanej faktúre v účtovnom systéme ABRA FlexiBee, tak aj pri transakcii na e-shope. Variabilný symbol je súčasťou údajov odovzdávaných platobnej bráne pri založení platby.

V prípadoch, kedy sa čiastka na faktúre nezhoduje s čiastkou hradenou na platobnej bráne, potom:

 • pokiaľ je čiastka na faktúre vyššia ako čiastka hradená na platobnej bráne, potom sa napáruje iba čiastočná likvidácia a zostane nedoplatok,
 • pokiaľ je čiastka na faktúre nižšia ako čiastka hradená na platobnej bráne, potom sa doklad uhradí celý a v banke sa objaví samostatný riadok na liste „Položka dokladov“, ktorý sa môže účtovať samostatne, poprípade ručne párovať inam.