Účtovanie v SW Pohoda, ABO formát

Import údajov do účtovníctva vo formáte ABO do SW Pohoda

Na uľahčenie práce sme pre vás pripravili opis importu výpisu transakcií vo formáte ABO (prípona .gpc) do účtovného softvéru Pohoda. Formát ABO sa v Českej republike a na Slovensku bežne používa na výmenu finančných správ. Jeho štruktúra je pevne definovaná.

Nastavenie formátu ABO v softvéri Pohoda pozostáva z dvoch krokov.

1. Pridanie služby typu Homebanking

Začnite tým, že zvolíte položku menu „Nastavenie“ v ktorej kliknete na „Homebanking“. Zadajte názov „ComGate ABO“ a pod tým vyberte formát „ČS Business 24 (ABO)“. 

Pri parametri „Zložka pre výpisy“ nastavíte adresu, do ktorej budete ukladať výpisy transakcií vo formáte ABO.

V parametri „Po spracovaní súbor výpisu“ môžete určiť, či súbory ABO po spracovaní presuniete do inej zložky alebo ich odstránite. Odporúčame zvoliť možnosť „presunúť do“ a zadať požadovaný adresár na disku.

2. Pridanie bankového účtu

Pokračujete tým, že zvolíte položku menu „Nastavenie“, vyberiete „Bankové účty“ kde vložíte nový záznam.  Ďalej do nasledujúcich položiek zadáte tieto údaje:

 • do „Skratka“ zadáte „CG“,
 • do „Analytický účet“ zadáte „221000“,
 • do „Číslo účtu“ nájdete Na klientskom portáli ComGate v sekcii Nastavenie obchodu vyberte konkrétny e-shop a následne na karte platobnej metódy nájdete číslo účtu v stĺpci „Fiktívny účet v ABO“,
 • do „Banka“ zadáte „Česká spořitelna“,
 • do Homebanking zadáte „ComGate ABO“.

Účtovanie platobných transakcií vo formáte ABO

Vyúčtovanie transakcií vo formáte ABO vám posielame denne e-mailom a nájdete ho aj Na klientskom portáli ComGate.

Postup účtovania je nasledujúci:

 • súbor vyúčtovania uložte, prosím, do zložky súborov zvolenej v kroku 1) nastavenia,
 • kliknite na položku menu „Účtovníctvo“ a vyberte položku „Banka“,
 • kliknite na položku menu „Záznam“ a vyberte položku „Načítanie výpisu“,
 • vyberte službu „ComGate ABO“

Vyberte, prosím, súbory, ktoré chcete spracovať a zadajte „Ďalší“. Tým sú transakcie v zvolenom súbore zaúčtované.

Transakcie uvidíte v rozpise podľa nasledujúcej obrazovky.


Pravidlá pre účtovanie transakcií s použitím formátu ABO.

Na párovanie transakcií a faktúr sa používa variabilný symbol, ten musí byť zhodný ako pri vydanej faktúre v účtovnom systéme Pohoda, tak aj pri transakcii na e-shope. Variabilný symbol je súčasťou údajov odovzdávaných platobnej bráne pri založení platieb.

V prípadoch, kedy sa čiastka na faktúre nezhoduje s čiastkou hradenou na platobnej bráne, potom:

 • ak je čiastka na faktúre vyššia ako čiastka hradená na platobnej bráne, potom sa napáruje iba čiastočná likvidácia a zostane nedoplatok,
 • ak je čiastka na faktúre nižšia ako čiastka hradená na platobnej bráne, potom sa doklad uhradí celý a v banke sa objaví samostatný riadok na liste „Položka dokladov“, ktorý sa môže účtovať samostatne, poprípade ručne párovať inam.