Bảng giá thiết bị đầu cuối thanh toán

Tiết kiệm tới 20 % chi phí với Comgate. Bạn có thể chọn giữa các mức thuế của chúng tôi, cho dù bạn là người giao dịch mới bắt đầu hay bạn đã có một doanh nghiệp đã thành lập. Bạn có thể chọn tùy thuộc vào việc bạn thích sự đơn giản của biểu giá Easy dàng hay các khoản phí theo loại thẻ thanh toán trong biểu giá Profi. Đối với các thương nhân lớn, chúng tôi có biểu giá Custom với giải pháp phù hợp.

Chọn biểu giá thiết bị đầu cuối thanh toán của bạn

Start

dành cho người bán có hợp đồng thanh toán thẻ lần đầu


Ai chưa chấp
nhận thanh
toán thẻ

miễn phí
6 tháng

Easy

không có phí cố định,
một tỷ lệ cho
tất cả các khoản thanh toán


Không ràng buộc,
bảng giá và hợp đồng
trên trang web

0,98 %
+ 0 Kč

Profi

phí phân
biệt
loại
thẻ


Phù hợp với khối lượng thanh toán trên
300 nghìn Kč mỗi tháng

từ 0,62 %
+ 0,5 Kč

Custom

về khối lượng thanh toán qua
3 triệu Kč mỗi tháng


Biểu giá phù hợp
cho các thương nhân
lớn hơn

lệ phí được thiết kế riêng

Khách hàng của bạn sẽ có thể thanh toán bằng thẻ liên lạc hoặc thẻ không tiếp xúc, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay hoặc phiếu ăn uống điện tử. Thiết bị đầu cuối thanh toán có thể mang theo được, bạn có thể sử dụng nó trong cơ sở hoặc bên ngoài.
Kết quả là bạn sẽ nhận được nhiều doanh số hơn.

Biểu phí thiết bị đầu cuối thanh toán Start

dành cho thương nhân có hợp đồng thanh toán thẻ lần đầu, miễn phí 6 tháng

Biểu phí dành cho người mới bắt đầu kinh doanh chưa từng sử dụng thanh toán thẻ trước đây. Trong sáu tháng đầu tiên kể từ khi ký hợp đồng, miễn phí thanh toán thẻ lên tới 50.000 Kč mỗi tháng và phí thuê thiết bị đầu cuối thanh toán hàng tháng. Đối với khối lượng thanh toán thẻ trên 50 nghìn Kč mỗi tháng và thanh toán bằng thẻ ăn uống, phí đồng phục là 0,98 % + 0 Kč.

Tất cả các loại thẻ (tiêu dùng, kinh doanh, phát hành trong và ngoài EU)

Thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard bao gồm cả Google Pay và Apple Pay

Thanh toán tới 50 nghìn Kč mỗi tháng

miễn phí

Thanh toán trên 50 nghìn Kč mỗi tháng

0,98 % + 0 Kč

Thẻ ăn

Ticket Restaurant (Edenred), Chèque Déjeuner (Up Česká republika), Naše stravenka (Lidl)

0,98 % + 0 Kč

Chi phí khác

Cho thuê thiết bị đầu cuối thanh toán đầu tiên

miễn phí

Tiền thuê hàng tháng của thiết bị đầu cuối thứ hai và các thiết bị đầu cuối khác. Miễn phí cho khối lượng giao dịch hàng tháng trên mỗi thiết bị đầu cuối vượt quá 100.000 Kč

miễn phí
hoặc 190 Kč

Hoàn tiền (trả lại tiền theo yêu cầu của khách hàng) 

2 Kč

Chargeback (buộc trả lại tiền khiếu nại của người thanh toán) 

990 Kč

Cài đặt thiết bị

miễn phí

Chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng của khách hàng mỗi ngày

miễn phí

Hủy dịch vụ 

miễn phí

Dịch vụ tùy chọn

SIM với dữ liệu di đồng, chi phí hàng tháng

70 kč

Mua thiết bị đầu cuối thanh toán (1 chiếc, giá chưa VAT). Trong trường hợp mua, không tính phí thuê hàng tháng.

3 500 Kč

Xử lý thanh toán từ các cổng chỗ ở Booking.com, Expedia, Agoda và những người khác

2,4 % + 0 Kč

Xử lý thanh toán từ cổng thông tin lưu trú trong chương trình Mastercard B2B Travel

3,0 % + 0 Kč

Biểu giá Start đầu có hiệu lực trong sáu tháng đầu tiên sau khi ký hợp đồng. Từ tháng thứ bảy, gói Easy sẽ được kích hoạt cho khách hàng. Biểu giá Start đầu dành riêng cho các bên quan tâm không có hợp đồng chấp nhận thẻ thanh toán trong 12 tháng qua và trước đây không nhận được hỗ trợ tại Cộng hòa Séc bằng chương trình Thẻ.

Biểu giá Start đầu là một phần của dự án thanh toán bằng thẻ của Cộng hòa Séc, đây là sáng kiến ​​của Bộ Công nghiệp và thương mại của Cộng hòa Séc và các công ty thẻ Visa và Mastercard.

Yêu cầu biểu giá Start

 • lên tới 100 nghìn Kč hàng tháng
 • 100 đến 500 nghìn Kč hàng tháng
 • 500 nghìn lên đến 3 triệu Kč mỗi tháng
 • trên 3 triệu Kč mỗi tháng

Biểu phí thiết bị đầu cuối thanh toán Easy

một mức giá cho tất cả các thẻ, không có phí cố định 0,98 % + 0 Kč

Biểu giá Easy phù hợp với hầu hết các nhà giao dịch do tính đơn giản của nó. Nó có một mức giá chung cho tất cả các thẻ thanh toán, cho dù đó là thẻ tiêu dùng, doanh nghiệp, được phát hành trong hay ngoài EU, thẻ phiếu ăn uống. Vì vậy, nó hoàn toàn có thể dự đoán được về mặt chi phí. Ngoài ra, nó không bao gồm một khoản phí cố định.

Thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard bao gồm cả Google Pay và Apple Pay

Tất cả các loại thẻ (tiêu dùng, kinh doanh, phát hành trong và ngoài EU)

0,98 % + 0 Kč

Thẻ ăn

Ticket Restaurant (Edenred), Chèque Déjeuner (Up Česká republika), Naše stravenka (Lidl)

0,98 % + 0 Kč

Chi phí khác

Thuê thiết bị thanh toán hàng tháng. Miễn phí cho khối lượng giao dịch hàng tháng trên mỗi thiết bị đầu cuối vượt quá 100.000 Kč

miễn phí
hoặc 190 Kč

Hoàn tiền (trả lại tiền theo yêu cầu của khách hàng) 

2 Kč

Chargeback (buộc trả lại tiền khiếu nại của người thanh toán) 

990 Kč

Cài đặt thiết bị

miễn phí

Chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng của khách hàng mỗi ngày

miễn phí

Hủy dịch vụ 

miễn phí

Dịch vụ tùy chọn

SIM với dữ liệu di đồng, chi phí hàng tháng

70 Kč

Mua thiết bị đầu cuối thanh toán (1 chiếc, giá chưa VAT). Trong trường hợp mua, không tính phí thuê hàng tháng.

3 500 Kč

Xử lý thanh toán từ các cổng chỗ ở Booking.com, Expedia, Agoda và những người khác

2,4 % + 0 Kč

Xử lý thanh toán từ cổng thông tin lưu trú trong chương trình Mastercard B2B Travel

3,0 % + 0 Kč

Nếu khách hàng có khối lượng thanh toán đáng kể, tức là hơn 30%, được thực hiện bằng thẻ tiêu dùng không được quản lý phát hành ở EU, Comgate có thể thay đổi biểu giá của khách hàng thành Profi. Giá cước luôn có thể được thay đổi vào đầu tháng. Khách hàng sẽ được thông báo trước về bước này.

Yêu cầu biểu giá Easy

 • lên tới 100 nghìn Kč hàng tháng
 • 100 đến 500 nghìn Kč hàng tháng
 • 500 nghìn lên đến 3 triệu Kč mỗi tháng
 • trên 3 triệu Kč mỗi tháng

Biểu phí thiết bị đầu cuối thanh toán Profi

tỷ lệ thanh toán thẻ từ 0,62 % + 0,5 Kč

Trong biểu giá Profi, mức phí sẽ khác nhau đối với các phương thức thanh toán riêng lẻ. Do đó, nó phù hợp với những người bán có khối lượng thanh toán cao hơn muốn có cái nhìn tổng quan về chi phí của các loại phương thức thanh toán khác nhau. Ưu điểm so với bảng giá tương tự của đối thủ cạnh tranh là giá niêm yết được cố định. Đây không phải là giá chỉ định trong chế độ MIF++.

Thanh toán bằng thẻ tiêu dùng được phát hành tại EU chiếm khoảng 95 % tổng số giao dịch thẻ. 

Thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard bao gồm cả Google Pay và Apple Pay

Thẻ ghi nợ và tín dụng tiêu dùng được phát hành tại EU

0,62 % + 0,5 Kč

Nhóm danh thiếp và thẻ phát hành ngoài EU thường chiếm khoảng 5 % thanh toán thẻ. Tỷ giá là cuối cùng, không phải là phí biểu thị trong mô hình MIF++.

Thẻ thanh toán khác

Kinh doanh và những thứ khác được cấp ở EU

1,70 % + 0,5 Kč

Thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng tiêu dùng được phát hành bên ngoài EU

1,20 % + 3,5 Kč

Kinh doanh và những thứ khác được phát hành bên ngoài EU

2,95 % + 3,5 Kč

Thẻ ăn

Ticket Restaurant (Edenred), Chèque Déjeuner (Up Česká republika)

1,46 % + 0,5 Kč

Naše stravenka (Lidl)

2,95 % + 0,5 Kč

Chi phí khác

Thuê thiết bị thanh toán hàng tháng. Miễn phí cho khối lượng giao dịch hàng tháng trên mỗi thiết bị đầu cuối vượt quá 100.000 Kč

miễn phí
hoặc 190 Kč

Hoàn tiền (trả lại tiền theo yêu cầu của khách hàng) 

2 Kč

Chargeback (buộc trả lại tiền khiếu nại của người thanh toán) 

990 Kč

Cài đặt thiết bị

miễn phí

Chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng của khách hàng mỗi ngày

miễn phí

Hủy dịch vụ 

miễn phí

Dịch vụ tùy chọn

SIM với dữ liệu di đồng, chi phí hàng tháng

70 Kč

Mua thiết bị đầu cuối thanh toán (1 chiếc, giá chưa VAT). Trong trường hợp mua, không tính phí thuê hàng tháng.

3 500 Kč

Dịch vụ xuất hóa đơn cước 1 tháng 1 lần thay vì thông thường khấu trừ phí từ các khoản thanh toán cá nhân

0,1 %

Thanh toán thẻ Benefit Plus

5,0 % + 0 Kč

Xử lý thanh toán từ các cổng chỗ ở Booking.com, Expedia, Agoda và những người khác

2,4 % + 0 Kč

Xử lý thanh toán từ cổng thông tin lưu trú trong chương trình Mastercard B2B Travel

3,0 % + 0 Kč

Yêu cầu biểu giá Profi

 • lên tới 100 nghìn Kč hàng tháng
 • 100 đến 500 nghìn Kč hàng tháng
 • 500 nghìn lên đến 3 triệu Kč mỗi tháng
 • trên 3 triệu Kč mỗi tháng

Với thiết bị thanh toán của chúng tôi, bạn nhận được nhiều, nhiều hơn nữa

Hợp đồng không ràng buộc

 • Ký kết hợp đồng trực tuyến
  đơn giản

 • Vận hành dịch vụ trong
  vài ngày

 • Kích hoạt miễn phí

 • Kết thúc hợp đồng bất kỳ khi nào không có phụ phí

Chuyển khoản miễn phí mỗi ngày

 • Chuyển thanh toán tới tài khoản ngân hàng của khách hàng miễn phí

 • Thường vào ngày thứ hai khi mua hàng

 • Tới ngân hàng tại Séc hoặc tại Slovakia

Chăm sóc khách hàng

 • Nói chuyện với nhân viên, không phải với robot

 • Vào ngày làm việc 8:00 - 20:00

 • Bằng điện thoại hoặc e-mail

 • Cổng hỗ trợ tự phục
  vụ vẫn có sẵn

Sao kê vào hệ thống kế toán

 • Xuất dữ liệu dưới dạng ABO, CSV và PDF

 • Liên kết với những chương trình kế toán được sử dụng nhiều nhất

 • Tự động xuất dữ liệu tới hệ thống kế toán

Kết nối với hệ thống tính tiền

 • Liên kết thiết bị thanh toán với hơn 10 hệ thống tính tiền

 • Gói mã nguồn mở

 • In hóa đơn từ máy tính tiền

 • Tùy chọn kết nối với sự sắp đặt của riêng bạn

Dành cho tất cả các loại hoạt động

 • Thiết bị cầm tay với trạm kết nối

 • Điều khiển đơn giản trên màn hình cảm ứng

 • Liên kết nhờ sự hỗ trợ của Wi-fi hoặc dữ liệu SIM

Nhiều hơn về chức năng của thiết bị thanh toán, cách điều khiển hoặc kết nối với hệ thống tính tiền, bạn có thể tìm thấy trong cổng hỗ trợ.

Bạn muốn đặt câu hỏi?

Chúng tôi hoạt động từ 8:00 tới 20:00 các ngày làm việc trong tuần. Câu trả lời của bạn sẽ được giải đáp ngay lập tức.

Ikona telefon

tổng đài
+420 228 224 267

Ikona zavináč

gửi thư điện tử
podpora@comgate.cz