Kích hoạt cổng thanh toán là dễ dàng

Bạn vận hành cổng thanh toán bằng ba bước đơn giản. Cho tới khi bạn quyết định chọn nền tảng thương mại, giải pháp mã nguồn mở hoặc tùy chỉnh cửa hàng trực tuyến, chúng tôi luôn cho bạn giải pháp thuận tiện để kết nối với cổng thanh toán.

Aktivace platební brány Comgate

Ba bước tới cổng thanh toán

Ba bước đơn giản dẫn đến kích hoạt cổng thanh toán. Khi tất cả các yêu cầu của cửa hàng trực tuyến được đáp ứng, chúng tôi sẽ kích hoạt cổng trong vòng vài ngày.

První krok

Hợp đồng

Ký kết hợp đồng được thực hiện bằng điện tử từ xa, bạn không cần phải sắp xếp gặp mặt trực tiếp. Chúng tôi cần chỉ là bản sao điện tử của tài liệu nhận dạng.

Druhý krok aktivace platební brány

Liên kết cửa hàng trực tuyến

Liên kết cửa hàng trực tuyến: liên kết cửa hàng trực tuyến đơn giản. Chúng tôi hợp tác với hơn 100 nhà vận hành nền tảng cửa hàng trực tuyến và nhà phát triển web.

Třetí krok aktivace platební brány

Bắt đầu thanh toán

Phê duyệt từ phía hiệp hội thẻ trước khi cổng hoạt động thực tế. Sau đó, chúng tôi thực hiện xác minh lần cuối và các khoản thanh toán sẽ được tiến hành.

Hợp đồng điện tử và từ xa

Toàn bộ tài liệu về hợp đồng, bạn tìm thấy tại trang của chúng tôi. Đơn giản, rõ ràng, không có bẫy và không có chữ thay đổi.

Telefon

Tư vấn qua điện thoại

Chúng tôi cung cấp cho người quan tâm tư vấn qua điện thoại, chúng tôi tư vấn về thông số kỹ thuật của cổng thanh toán, quá trình tích hợp hoặc bạn có thể hỏi về thanh toán và sao kê.

Údaje do smlouvy

Thông tin trong hợp đồng

Trong quá trình chuẩn bị hợp đồng, chúng tôi cần từ bạn: thông tin công ty, thông tin về cửa hàng trực tuyến, loại hàng hóa cung cấp hoặc về phương thức liên kết với cổng thanh toán.

Uzavření smlouvy

Ký kết hợp đồng

Bạn có thể ký kết hợp đồng từ văn phòng thoải mái của bạn hoặc tại nhà bằng điện tử qua e-mail. Bạn không cần tới các chi nhánh, xác minh chữ ký hoặc gặp gỡ cá nhân.

Liên kết cửa hàng trực tuyến dễ dàng

Chúng tôi hợp tác tích hợp cổng thanh toán với hơn 100 nền tảng cửa hàng trực tuyến và hơn 150 nhà cung cấp cửa hàng trực tuyến được thiết kế riêng.

Komerční platformy

Nền tảng thương mại

Chúng tôi hợp tác với tất cả những nhà phát triển nền tảng cửa hàng trực tuyến nổi tiếng. Kết nối cổng thanh toán do đó được chuẩn bị và một trong số đó được kết nối chỉ bằng một cú nhấp.

Open source

Mã nguồn mở

Nếu bạn lựa chọn nền tảng cửa hàng trực tuyến mã nguồn mở, chúng tôi có tin tốt cho bạn - tất cả các giải pháp mã nguồn mở phổ biến đều có sẵn plugin.

Řešení na míru

Giải pháp tùy chỉnh

Giải pháp tùy chỉnh: chúng tôi có giao diện API sẵn sàng cho các cửa hàng trực tuyến được xây dựng tùy chỉnh. Miêu tả về API bằng tiếng sécbằng tiếng anh, bạn tìm thấy trong phần HỖ TRỢ. Trong quá trình triển khai, chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ về IT (Công nghệ thông tin)

Tích hợp cổng thanh toán được chỉnh trước trong hơn 100 nền tảng thương mại.

Bạn tìm thêm thông tin trong phần HỖ TRỢ trên trang của chúng tôi.

Những nền tảng thương mại nào khác mà chúng tôi khuyến khích? Tại đây bạn tìm thấy toàn bộ danh sách các nền tảng thương mại.

Chúng tôi khuyến khích tất cả các nền tảng mã nguồn mở phổ biến.

Thông tin về nhà cung cấp giải pháp plugin bạn tìm thấy trong phần hỗ trợ trên trang của chúng tôi.

Thêm thông tin về nền tảng mã nguồn mở bạn tìm thấy tại đây.

Bạn muốn đặt câu hỏi?

Chúng tôi hoạt động từ 8:00 tới 20:00 các ngày làm việc trong tuần. Câu trả lời của bạn sẽ được giải đáp ngay lập tức.

Ikona telefon

tổng đài
+420 228 224 267

Ikona zavináč

gửi thư điện tử
podpora@comgate.cz

Bạn muốn đặt câu hỏi?

Chúng tôi hoạt động từ 8:00 tới 20:00 các ngày làm việc trong tuần. Câu trả lời của bạn sẽ được giải đáp ngay lập tức.

Ikona telefon

Tổng đài
+420 228 224 267

Ikona e-mail

Gửi thư điện tử
podpora@comgate.cz