Cổng thanh toán điện tử

Více dokončených plateb

Nižší náklady

Integrace bez programování

Více platebních metod

Brána pro expanzi do zahraničí


Thiết bị thanh toán

Jednoduché ovládání

Nižší náklady

Přenosný terminál do provozovny i ven

Platby kartou, Apple Pay i Google Pay

Napojení na pokladnu

 Lựa chọn gói cước cho cổng thanh toán của bạn

Start

cho các cửa hàng với hợp đồng lần đầu cho việc thanh toán bằng thẻ


Cho những người chưa nhận thanh toán bằng thẻ

miễn phí 6 tháng

Easy

phù hợp khi khối lượng thanh toán tới 100 nghìn Kč mỗi tháng


Một tỷ lệ cho tất cả các phương thức thanh toán

0,90 % + 1 Kč

Profi

phù hợp khi
khối lượng trên
100 nghìn Kč mỗi tháng


Chi phí mở rộng theo phương thức thanh toán

từ 0,65 % + 0,7 Kč

Custom

dành cho khối lượng trên
3 triệu Kč mỗi tháng


gói cước phù hợp với những cửa hàng lớn

chi phí phù hợp

Bên cạnh thanh toán bằng thẻ, khách hàng của bạn sẽ có thể thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, cùng với thanh toán chậm, thanh toán ba phần hoặc trả góp. Cổng thanh toán cung cấp giao diện người dùng rõ ràng trên cả máy tính và thiết bị di động. Kết quả là bạn nhận được nhiều thanh toán hoàn thành hơn.

Chọn gói cước của bạn

Start

cho các cửa hàng với hợp đồng lần đầu cho việc thanh toán bằng thẻ


Cho những người chưa nhận thanh toán bằng thẻ

miễn phí 6 tháng

Easy

phù hợp khi khối lượng thanh toán tới 100 nghìn Kč mỗi tháng


Một tỷ lệ cho tất cả các phương thức thanh toán

0,90 % + 1 Kč

Profi

phù hợp khi
khối lượng trên
100 nghìn Kč mỗi tháng


Chi phí mở rộng theo phương thức thanh toán

từ 0,65 % + 0,7 Kč

Custom

dành cho khối lượng trên
3 triệu Kč mỗi tháng


gói cước phù hợp với những cửa hàng lớn

chi phí phù hợp

Chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt trực tuyến và cả tại nơi vận hành. Với gói cước của Comgate, bạn có thể cắt giảm tới 20% chi phí trên dịch vụ thanh toán. Một số chức năng của cổng thanh toán giúp bạn thực hiện việc kế toán dễ dàng hơn, nhận được tổng số thanh toán hoàn thành cao hơn và kết quả là lợi nhuận cao hơn.