Thành viên tại Comgate

Jakub Ouhrabka

Jakub Ouhrabka, Tổng giám đốc công ty
Jakub làm việc tại Comgate từ năm 2000, bắt đầu với vị trí Giám đốc phát triển hệ thống thông tin. Năm 2017, ông bắt đầu với vị trí Tổng giám đốc công ty. Jakub theo học khoa Toán-Lý tại Đại học Charles.

Ivana Slezáková

Ivana Slezáková, Giám đốc Tài chính
Ivana là một thành viên của công ty từ năm 2012, cho tới năm 2016 là kế toán chính cho tất cả các hoạt động của công ty Comgate. Ivana đã tích lũy được những kinh nghiệm từ trước tại vị trí kế toán và kế toán trưởng, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ hậu cần.

Michal Petrák

Michal Petrák, Giám đốc Truyền thông và PR
Michal tham gia vào Comgate năm 2022. Ông đã học Báo chí và Đa phương tiện (media) tại Khoa xã hội học Đại học Charles. Đã từng hoạt động như một nhà báo thể thao và quản lý PR và truyền thông cho một câu lạc bộ bóng đá.

Jan Kieswetter

Jan Kieswetter, Giám đốc Vận hành và Quản lý
Jan là thành viên của công ty từ năm 2019. Ông học Kinh tế và Vận hành doanh nghiệp tại ČVUT và đã có kinh nghiệm trước đó trong mảng tài chính và đã lên vị trí quản lý.

Martin Staněk

Martin Staněk, Giám đốc Chăm sóc khách hàng
Martin tham gia công ty năm 2023. Ông đã học Kinh tế doanh nghiệp và Quản lý tại VŠE, Praha. Ông đã có kinh nghiệm trước đó trong mảng sản phẩm Hậu cần và IT thiên về vận tải hàng hóa đường bộ.

Ondřej Pecháček

Ondřej Pecháček, Giám đốc Vận hành sản phẩm
Ondrej tham gia vào Comgate từ năm 2022. Ông đã học Đại học Pardubice. Trước đó ông làm việc cho Tổ chức tài chính tại Séc và nước ngoài với nhiều vị trí khác nhau, đặc biệt là với vai trò Chief Risk Officer (Giám đốc rủi ro)