Predvianočný prieskum maloobchodu a služieb

Zákazníci volia lacnejšie varianty tovaru, v priemere utratia za nákup menej. Predovšetkým v segmentoch maloobchodu, reštaurácií a ubytovania trápia podnikateľov nižšie tržby než minulý rok. Takmer 80 % z nich tak muselo v uplynulých šiestich mesiacoch zdražovať a polovica ich ďalšie zdražovanie plánuje. Nielen tieto poznatky vyplývajú z veľkého predvianočného prieskumu spoločnosti Comgate medzi podnikateľmi mimo e-commerce.

V dotazníku sme sa zamerali na podobné témy ako v nedávnom predvianočnom prieskumu e-commerce. Skúmali sme predovšetkým možné zmeny v správaní zákazníkov aj komplikácie na strane dodávateľov.

průzkum POS infografika

Obdržali sme viac než 400 odpovedí od podnikateľov s kamennými prevádzkami, ktoré sme roztriedili do troch segmentov: maloobchod, reštaurácie a ubytovanie a ostatné služby. Výsledky preto poskytujú zaujímavý pohľad na to, aká je súčasná situácia podnikateľov obecne, ale aj ako sa v jednotlivých aspektoch líšia medzi týmito tromi oblasťami.

Odpovede s komentárom

Ako sa vyvíjajú vaše tržby mimo e-shop v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021?

Odpovede na prvú otázku ukazují nepríjemnú skutočnosť – len necelá sedmina podnikateľov (13,5 %) zaznamenáva vyššie tržby ako v minulom roku. Medzi ostatnými je vyrovnaný pomer tých, ktorí informujú o rovnakých tržbách ako minulý rok, a tých, ktorým tržby poklesly o 20 percent a viac.

Jak se vyvíjí vaše tržby mimo e-shop v roce 2022 v porovnání s rokem 2021?

V segmentovom pohľade na túto odpoveď vidíme očakávaný pomer: pokles tržieb je najslabším trendom vo službách, mnohom výraznejšie trápí podnikateľov v maloobchode, reštauratérov a hotelierov.

Jak se vyvíjí vaše tržby mimo e-shop v roce 2022 v porovnání s rokem 2021?

Ako sa podľa vás bude vyvíjať vianočná sezóna 2022 v porovnaní s rokom 2021?

Odpovede na druhú otázku týkajúcu sa nastupujúcej vianočnej sezóny sú napospol v súlade s predchodzími reakciami. Pre štvrtinu podnikateľov nie je vianočná sezóna relevantná, vyhliadky tých ostatných sú plné prevládajúceho  pesimizmu.

Jak se podle vás bude vyvíjet vánoční sezóna 2022 ve srovnání s rokem 2021?

Taktiež v tomto prípade sa zo segmentového rozdelenia odpovedí dozvedáme, že najslabším očakávaním od konca roka majú podnikatelia v maloobchode a v odvetviach verejného stravovania a ubytovania.

Jak se podle vás bude vyvíjet vánoční sezóna 2022 ve srovnání s rokem 2021?

Plánujete sa predzásobiť tovarom pred vianočnou sezónou?

Vytvorenie zásob tovaru pred vianočnou sezónou dáva zmysel predovšetkým v maloobchode, o čom tiež svedčí segmentový pohľad na tretiu otázku prieskumu. Väčšina respondentov, u ktorých predzásobenie pripadá v úvahu, buď nehodlá zvláštne zásoby tvoriť vôbec, alebo ich nakúpi v menšom množstve ako minulý rok. Dve pätiny všetkých respondentov predzásobenie nerieši, v ich obore je to irelevantné.

Plánujete se předzásobit zbožím před vánoční sezónou?
Plánujete se předzásobit zbožím před vánoční sezónou?

Pozorujete zmeny správania spotrebiteľov?

Zložitá ekonomická situácia sa do správania zákazníkov premieta výrazne. Obchodníci pri nich vo značnej miere registrujú voľbu lacnejšieho variantu tovaru alebo služieb. Úsporný režim sa potom prejavuje aj na priemernej platbe za jednotlivý nákup – dve pätiny obchodníkov si všíma, že u nich nakupujúci utratí menej.

Pozorujete změnu chování spotřebitelů?

Nižší průměrná útrata se podle očekávání nejvíce projevuje v restauracích a ubytovacích službách. Naopak řemesla a ostatní služby ve větší míře zaznamenávají volbu levnějších variant. V tomto segmentu je nejvýrazněji cítit nižší ochota klientů platit za doplňkové služby a příslušenství.

Pozorujete změnu chování spotřebitelů?

Zaznamenávate problemy u dodávateľov tovaru či služieb?

Nižšia priemerná útrata sa podľa očakávania najviac prejavuje v reštauračných a ubytovacích službách. Naopak remeslá a ostatné služby vo väčšej miere zaznamenávajú voľbu lacnejších variant. V tomto segmente je najvýraznejšie cítit nižšia ochota klientov platiť za doplňkové služby a príslušenstvo.

Zaznamenáváte obtíže u dodavatelů zboží či služeb?
Zaznamenáváte obtíže u dodavatelů zboží či služeb?

Aký je váš výhľad na rok 2023 v porovnaní s odhadom roku 2022?

Viac ako polovica respondentov očakáva v roku 2023 obdobné tržby ako tento rok, medzi ostatnými prevažuje skepsa – bezmála tretina všetkých, ktorí sa prieskumu zúčastnili, sa chystá na velký prepad. Desatina obchodníkov očakáva, že ukončí činnosť. Pesimistický výhľad prevláda v maloobchode a v segmente reštaurácií a ubytovania.

Jaký je váš výhled na rok 2023 v porovnání s odhadem roku 2022?
Jaký je váš výhled na rok 2023 v porovnání s odhadem roku 2022?

Využívate podnikateľský úver?

Zložitou situáciu alebo vlastný plán na rozvoj obchodu veľká väčšina obchodníkov nerieši podnikateľským úverom. Tento produkt využíva zhruba pätina všetkých respondentov s tým, že najčastejšie siahnu po pôžičkách od bánk. Najväčšie skúsenosti s financovaním týmto spôsobom majú podnikatelia v maloobchode.

Využíváte podnikatelský úvěr?
Využíváte podnikatelský úvěr?

Ak podnikateľský úver nevyužívate, z akého dôvodu?

Absolútna väčšina obchodníkov, ktorí úver nevyužívajú, tvrdia, že ho nepotrebujú. Pätina respondentov sa obáva rizík s úverom spojených a šestinu odrádza výška ponúkaných úrokových sadzieb.

Pokud podnikatelský úvěr nevyužíváte, z jakého důvodu?