Cenníky platobných brán? Pozor na triky a bizarné poplatky

Porovnať cenníky platobných brán nie je nič jednoduché. Rôzní poskytovatelia prezentujú rôznu štruktúru poplatkov, hocikedy odkazujú na poplatky tretích strán. A naviac často používajú rôzne triky. Prešli sme preto verejne dostupné cenníky a pozreli sa, na čo by si e-shoper mal dať pozor. Tématu sme sa venovali i na webinári, ktorý sme usporiadali spoločne s Upgates.

Celý záznam webinára môžete zhliadnuť na videu vpravo, nižšie nájdete článok.

1. Percentuálny poplatok z transakcie

Prečo sa u všetkých poskytovateľov platobných brán platí percentuálny poplatok z platby? Aký je rozdiel v prevode čiastky 500 Kč a 5 000 Kč? Pri platbách kartou je to dané pravidlami kartových spoločností, u platieb pomocou rychlého bankového prevodu samotnými bankami.

Z každej platby kartou obdrží percentuálny poplatok banka, ktorá kartu vydala. Výška tohto poplatku je v prípade kariet vydávaných fyzickým osobám stanovená nariadením Európskeho parlamentu a rady EU 2015/751, u kariet vydaných podnikateľom výšku poplatku stanovujú kartové spoločnosti. Ďalší percentuálny poplatok z každej platby inkasujú samotné kartové spoločnosti. Posledná, minoritná časť, náleží prevádzkovateľovy platobnej brány na pokrytie jej prevádzky.

Späť na zoznam

2. Fixný poplatok z transakcie

Väčšina poskytovateľov má vo svojom cenníku fixný poplatok z transakcie, teda pevnú čiastku, ktorú obchodník zaplatí za prevedenie každej platby. Vychádza z toho, že fixný poplatok ku každej transakcii účtujú kartové spoločnosti Mastercard a Visa. Niektorí poskytovatelia sa ho snažia schovať napríklad tak, že uvádzajú orientačnú alebo priemernú výšku poplatku za transakcie s poznámkou, že bude účtovaný reálny náklad. Ten však už fixný poplatok obsahuje. Ďalším trikom, ako zakryť fixný poplatok, je jeho prevedenie do minimálneho poplatku z transakcie, opísanom v bode 3. Férovým riešením je fixný poplatok v cenníku otvorene uvádzať.

Späť na zoznam

ceník

3. Minimálny poplatok z transakcie

Predstavte si, že máte skvelú sazbu 0,79 % z transakcií bez fixných poplatkov z platieb. Na niekoľkej stránke ponuky ale narazíte na nenápadný riadok, ktorý znie Minimálna výška poplatku – 5 Kč. To znamená, že pri každej jednotlivej platbe v hodnotě nižšiej než 633 Kč zaplatíte k poplatku prirážku. Napríklad pri platbe 200 Kč to na základe tohoto nenápadného bodu bude viac než tri koruny (200 Kč x 0,79 % = 1,58 Kč; 5 Kč – 1,58 Kč = 3,42 Kč). Na prvý pohľad pekná sadzba 0,79 % sa zrazu pri prepočítaní na skutočný náklad 5 Kč z transakcie mení na 2,5 %. Pekný trik, čo poviete? Deklarovať 0,79 % bez fixného poplatku, a pritom vo skutočnosti účtovať viac než trikrát toľko, tomu hovoríme kúzlo.

Späť na zoznam

ceník minimální poplatek

4. Poplatky v režime Interchange++

Veľmi spozornite, pokiaľ je cenník pre platobné karty zverejnený v takzvanom tvare Interchange++ (môžete sa stretnúť aj s názvami ako MIF++, IF++ nebo cenník podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady EU 2015/751). Čo to znamená? V cenníku nieje za každú platobnú transakciu uvedená jedna jasná cena, ale je rozdelená do troch častí.

Prvý z nich tvorí poplatok, ktorý obdrží banka, ktorá vydala kartu. Býva označovaný ako medzibankový poplatok alebo interchange fee. Pre karty vydané spotrebiteľom v EÚ je jeho výška regulovaná a dosahuje 0,2 % pre debetné karty a 0,3 % pre kreditné karty. Pre ostatné typy kariet (karty vydané podnikateľom, stravenkové karty, predplatené karty nebo karty vydané mimo EÚ) jednotná výška stanovená nie je a pri jednotlivých druhoch sa líši. V niektorých prípadoch presahuje 2 %.

Druhú časť tvorí poplatok kartovým spoločnostiam Mastercard a Visa, ktorý je označovaný ako scheme fee.

Tretiu časť poplatku obdrží samotná platobná brána. Niekedy je tento diel označený ako acquirer fee alebo ostatný poplatok apod. Platobná brána z tohoto poplatku hradí služby dalších stran a pokrývá s ním svoju prevádzku.

ceník poplatky interchange++

V čom všetkom môže byť háčik?

●      Niektorí poskytovatelia viditeľne komunikujú hlavne tretiu časť poplatku. Tá potom vyzerá veľmi lákavo, napríklad 0,5 %. Iba drobným písmom je uvedené, že sa jedná o cenník v režime Interchange++, a takže budú účtované ďalšie dve časti poplatkov, ktoré však nie sú explicitne vypísané.

●      Medzibankový poplatok je pevne stanovený iba pre karty vydané spotrebiteľom v EÚ. Pre ostatné typy kariet je jeho výpočet veľmi zložitý a ponuka obvykle obsahuje iba priemerné alebo orientačné hodnoty. Asi správne tušíte, že v cenníku sú obvykle uvedené tie najnižšie možné, účtovaná realita je však iná.

●      Rovnako je to s poplatkom kartovým spoločnostiam Mastercard a Visa. Opäť býva uvedená priemerná alebo orientačná výška s tým, že účtovaný bude tento poplatok podľa reality. Cenníky kartových spoločností Mastercard a Visa obsahujú stovky položiek pre výpočet a výška poplatkov sa výrazne líši v závislosti na výške čiastky, typu karty, spôsobu autorizácie apod. Obchodník tak nikdy nevie, koľko naozaj zaplatí. Zároveň je tu veľký priestor pre kreativitu na strane poskytovateľa platobnej brány. Je na ňom, čo bude komunikovať vo svojej ponuke a aké všetky poplatky od Mastercard a Visa bude priraďovať jednotlivým transakciam. Preto aj výška tohto poplatku pre jednu a tú istú platbu sa môže pri rôznych poskytovateľoch líšiť.

●      Pokiaľ je v ponuke uvedený celkový poplatok za platbu, je práve kvôli predchodzím bodom vždy iba orientačný. Tuto hodnotu preto nejde porovnávať s ponukami, ktoré uvádzajú pevne stanovené sadzby.

●      Následné vyúčtovanie transakcií nejde skontrolovať ani reklamovať. Správnu výšku medzibankového poplatku a poplatku kartovým spoločnostiam Mastercard a Visa nie je možné jednoduchým spôsobom overiť. Časť cenníkov totiž nie je verejná.

Ako sami vidíte, háčikov v tomto type cenníku je toľko, že je lepšie sa mu oblúkom vyhnúť. Pokiaľ chcete mať istotu a vedieť, koľko naozaj zaplatíte, vyberajte poskytovateľa s pevnými sadzbami.

Späť na zoznam

interchange++
ceník poplatek převod

5. Poplatok za prevod na bankový účet e-shopu

Prečo by mal e-shop platiť za to, že sú prostriedky pripísané na jeho bankový účet? Veď podstatou služby platobnej brány je výber platby za nákup od kupujúceho a doručenie týchto prostriedkov predávajucemu. Hoci na prvý pohľad tento poplatok nedáva zmysel, je relatívne bežný a za túto operáciu mnoho poskytovateľov účtuje 10 Kč aj viac. Pokiaľ vám teda každý pracovný deň prichádzajú platby z predaja na e‑shope, počítejte s faktickým mesačným poplatkom okolo 200 Kč.

Späť na zoznam

ceník převod peněz

6. Poplatok za pripojenie k e-shop platformám

České aj zahraničné platformy pre stavbu e-shopu často účtujú prevádzkovateľom platobných brán poplatok za možnosť jej napojenia. Ten prirodzene vstupuje do nákladov platobnej brány. Niektorí prevádzkovatelia potom za to účtujú samostatný poplatok, iní tento náklad zahŕňajú do základných sadzieb.

Ponuka základnej sadzby 0,79 % potom môže znamenať skutočne 0,79 %, alebo tiež 0,79 % + 0,2 % = 0,99 %, teda zvýšenie nákladov o štvrtinu. Dajte si teda pozor na položky so záhadným pomenovaním jako E-com poplatok, prípadne Poplatok za pripojenie apod.

Späť na zoznam

ceník poplatek za připojení

7. Rizikový príplatok

To, že niektorí prevádzkovatelia platobných brán odmietajú rizikových klientov, prípadne im účtujú iné než štandardné sadzby, je bežnou praxou. V niektorých cenníkoch je možnosť rizikového príplatku spomenutá, niekde je uvedená aj výška, napríklad až +2 % z transakcií. Tak značný nárast už stojí za preskúmanie.

Väčšinou sa z cenníků alebo stránok prevádzkovateľov brán nedozviete, čo je ako riziko klasifikované. Odporúčame, aby ste sa u takých poskytovateľov predom, nejlepšie písomne, uistili o tom, že do rizikovej kategórie nespadáte a že vám rizikovosť nebude hroziť ani do budúcna.

Môže sa totiž stať, že ako rizikové nebude klasifikovaný váš tovar, obchodný model alebo čokoľvek známeho pri podpise zmluvy, ale nejaký partner, ktorý ešte len vyplynie z prevádzkovania. Ako príklad môžeme uviesť neobvyklú skladbu platiacich (Česko vs. zahraničie), prípadne neobvykle (nízku) priemernú hodnotu platieb, neobvyklý pomer platobných metód alebo typ platobných kariet (spotrebiteľské vs. karty vydané podnikateľom). Proste pokiaľ nie je vysvetlené a opísané čierne na bielom, čo je rizikovosť, môže to byť čokoľvek. A vy sa predsa nechcete zaviazať k platbe príplatku vo výške 2 %.

Späť na zoznam

ceník rizikový příplatek

8. Poplatok za nezverejnenie loga poskytovateľa brány

Toto je jeden z najbizarnejších poplatkov, na aký sme pri prieskume ponúk na českom trhu narazili. Presné znenie môže byť aj iné, ako napríklad Prirážka za neumiestnenie banneru, za ktorý potom vybraný poskytovateľ účtuje 1 % z transakcií. Ďalšie vysvetlenie nie je k dispozícii, ale predpokladáme, že po klientoch zmluvne vyžaduje umiestnenie banneru propagujúceho poskytovateľa platobnej brány na stránkách e-shopu.

Späť na zoznam

ceník neumístění banneru

9. Zdraženie služieb pre nízky objem transakcií alebo iné „dôvody“

Bohužiaľ častý trik nepoctivých poskytovateľov. E-shop sa rozhodne prirodzene racionálne pre matematicky najlepšiu ponuku. Po troch až šiestich mesiacoch prevádzky je mu ale poskytovateľom platobnej brány oznámené, že se cena mení, a ako asi tušíte, v neprospech e-shopu. Ako zástupný dôvod potom často slúži nižší objem transakcií oproti očakávaniam, nízká priemerná hodnota platieb, iný než obvyklý pomer platobných metód, prípadne aj iný ako obvyklý pomer jednotlivých typov platobných kariet.

E-shop je v situácii, kedy do zmeny poskytovateľa investoval nemalé prostriedky, najmä do integrácie nového riešenia. Často potom – s pocitom rozčarovania, ale s vedomím nákladov na ďalšiu migráciu – zostane. To často podporuje aj zmluvný záväzok, ktorému predtým nevenoval pozornosť, a to záväzok používať služby vybraného poskytovateľa exkluzívne aj niekoľko rokov. O tom je hneď ďalší odstavec.

Späť na zoznam

10. Záväzok na dobu určitú

Prečo by poskytovateľ platobnej brány mal svojich klientov zaväzovať k odberu služby na rok, niekedy aj na tri? Je to tým, že neverí v kvalitu vlastného produktu? Má obavy z toho, že klient príde na rozdiel medzi marketingovou a skutočnou cenou za služby? Plánuje mu po troch mesiacoch užívania zdražiť služby a istí sa pred odchodom naštvaného zákazníka?

Dobrý poskytovateľ platobnej brány nedrží svojich klientov zmluvou so záväzkom a hrozbou sankcií pri odchode, ale kvalitou vlastných služieb.

Späť na zoznam

ceník závazek na dobu určitou

Záver

Dúfame, že po prečítaní vyššie uvedených trikov stále chcete využívať platobnú bránu. Pokiaľ už nejakú máte, odporúčame urobiť aspoň jednoduchú kontrolu poplatkov. Proste spočítajte všetky poplatky za platobnú bránu za vybraný mesiac, najlepšie s účtovníctvom, a porovnajte ich s výpočtom nákladov na platobnú bránu Comgate, ktorý nájdete u nás na stránkách.