Platební brána Exactly.cz ukončila činnost. E-shopy hledají rychlou náhradu.

Klienti platební brány Exactly.cz dnes, 27. ledna 2021, ztratili možnost přijímat platby kartou. K ukončení činnosti platební brány došlo bez předchozího varování ze dne na den. Důvod ukončení činnosti platební brány Exactly.cz není znám. Na doméně exactly.cz je pouze bílá stránka bez jakýchkoli informací. Platební bránu Exactly.cz v České republice provozovala společnost ORANGETRUST s.r.o. 


Důvody náhlého ukončení činnosti brány Exactly.cz nejsou známy. Víme, že společnost ORANGETRUST s.r.o. se v roce 2019 dostala do hledáčku Finančního analytického útvaru (FAÚ), který vydal rozhodl o přestupku a uložil společnosti ORANGETRUST s.r.o. pokutu 1 mil. Kč. Podle veřejně přístupného Rozhodnutí o přestupku se jednalo o pochybení při plnění povinnosti zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

 
Podle aktuálních záznamů na stránkách České národní banky je společnost ORANGETRUST s.r.o. stále vedena mezi Vydavateli elektronických peněz malého rozsahu. Vzhledem k charakteru oprávnění - “vydavatel elektronických peněz”, nikoli “platební instituce” není zřejmé, zda prostředky e-shopů z předchozích realizovaných transakcí budou postoupeny na bankovní účty e-shopů. 

 
Jak je ale zmíněno již v úvodu, neznáme konkrétné důvody náhlého ukončení činnosti platební brány exactly.cz provozované společností ORANGETRUST s.r.o. V nejbližších dnech budeme očekávat oficiální stanovisko společnosti ORANGETRUST s.r.o., případně informace o odnětí oprávnění ze strany České národní banky, FAU či jinou vysvětlující zprávu.

 
Společnost ComGate Payments, a.s. v této pro řadu e-shopů krizové situaci nabízí urychlené zprovoznění platební brány ComGate pro všechny klienty společnosti ORANGETRUST s.r.o. 

 
Významně jsme posílili náš tým pro zpracování poptávek zájemců o platební bránu ComGate, aby bez prodlev zvládal zvýšený zájem ze strany e-shopů.