Prieskum maloobchodu a služieb: Platby kartou chcú zákazníci aj obchodníci

Podnikateľom v kamenných prevádzkach a v službách sa darí o niečo lepšie ako pred rokom, a aj ich výhľad je optimistickejší. Vyplýva to z tradičného predvianočného prieskumu Comgate, v ktorom sme sa zamerali aj na prijímanie bezhotovostných platieb a dopyt po nich.

Ako sa vyvíjajú vaše tržby mimo e-shop v roku 2023 v porovnaní s rokom 2022?

Takmer 68 % podnikateľov sa darí rovnako alebo lepšie ako pred rokom

Z odpovedí na otázku týkajúcej sa vývoja tržieb vidíme, že sa obchodníkom v kamenných prevádzkach a podnikateľom v službách všeobecne darí lepšie ako pred rokom. Podiel tých, ktorí evidujú medziročný pokles tržieb, je oproti minulému prieskumu nižší o viac ako 11 percentných bodov. Polovica podnikateľov hlási stály stav, nárast tržieb zaznamenalo viac ako 17 % respondentov.

Pohľad na segmentové rozdelenie odpovedí ukazuje, že biznis okrem internetových obchodov ťahajú reštauratéri a hoteliéri. V tomto obore je vyrovnaný pomer podnikateľov, ktorí zaznamenali medziročný nárast tržieb a ich pokles. V službách je situácia najstabilnejšia, v tejto oblasti má takmer dve tretiny podnikateľov podobné tržby ako pred rokom. Pohľad na predajcov tovaru v kamenných obchodoch je pesimistickejší.

Ako sa vyvíjajú vaše tržby mimo e-shop v roku 2023 v porovnaní s rokom 2022?

Predvianočný prieskum maloobchodu a služieb 2022

Ako sa vyvíjajú vaše tržby mimo e-shop v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021?
Ako sa vyvíjajú vaše tržby mimo e-shop v roku 2023 v porovnaní s rokom 2022 (segmentový pohľad)?

Ako sa podľa vás bude vyvíjať vianočná sezóna 2023 v porovnaní s rokom 2022?

Polovicu podnikateľov čakajú rovnaké alebo lepšie Vianoce ako vlani

Rozloženie síl v grafe zobrazujúcom očakávanie podnikateľov od vianočnej sezóny, kopíruje téma vývoja tržieb. Aj tu medziročne vzrástol podiel optimistov, ktorí čakajú lepší vrchol roka ako vlani, a tiež podiel tých, ktorí veria v stály stav. Obchodníkov, ktorí sa chystajú na nevydarenú vianočnú sezónu, je oproti minulému roku o 13 percentných bodov menej. Rovnako ako vlani, približne pre štvrtinu respondentov nie je vianočná sezóna relevantná.

Ako sa podľa vás bude vyvíjať vianočná sezóna 2023 v porovnaní s rokom 2022?

Predvianočný prieskum maloobchodu a služieb 2022

Ako sa podľa vás bude vyvíjať vianočná sezóna 2022 v porovnaní s rokom 2021?

Plánujete sa predzásobiť tovarom pred vianočnou sezónou?

Ohľadne predzásobenia sa obchodníci držia pri zemi

V otázke predzásobenia pred vianočnou sezónou sa obchodníci v maloobchode držia pri zemi. Medzi respondentmi, ktorými v obore vianočná sezóna zohráva úlohu, majú prevahu tí, ktorí sa neplánujú predzásobiť vôbec, prípadne menej ako vlani. Dôvodom môže byť buď presvedčenie, že záujem nebude taký, že by si obchodníci nevystačili s bežným množstvom zásob, alebo proste veria v dostatočnú kapacitu a flexibilitu dodávateľského reťazca. 

Plánujete sa predzásobiť tovarom pred vianočnou sezónou?

Museli ste v roku 2023 reagovať na zhoršenú ekonomickú situáciu? Pokiaľ áno, ako?

Viac ako 30 % obchodníkov znižovalo skladové zásoby

Viac ako dve pätiny (41 %) podnikateľov nemuselo tento rok reagovať na zhoršenú ekonomickú situáciu. Medzi reakciami tých ostatných prevláda znižovanie skladových zásob (30,5 %) či úspory v nákladoch na zamestnanca (18,5 %). Táto otázka bola v prieskume otvorená, a tak zaujímavý pohľad ponúka aj položka „ostatné“, ktorá skrýva niekoľko zriedkavých postrehov – niektorí remeselníci a poskytovatelia služieb napríklad šetrili tým, že obmedzili dlhšie výjazdy za zákazníkmi, niekoľko obchodníkov naopak zvolilo cestu investíc: zvyšovali výdaje na reklamu a marketing alebo rozširovali sortiment tovaru a služieb, aby zasiahli širšiu cieľovú skupinu zákazníkov.

Museli ste v roku 2023 reagovať na zhoršenú ekonomickú situáciu? Pokiaľ áno, ako?

Zaznamenali ste v roku 2023 zmenu pomeru medzi platbami kartou a platbou v hotovosti?

Viac ako polovica respondentov eviduje vyšší dopyt po platbe kartou

V lete bolo výraznou témou verejnej diskusie prijímanie bezhotovostných platieb a to, či zákazníci preferujú platbu kartou, alebo v hotovosti. Viac ako polovica (55,7 %) respondentov nášho prieskumu zaznamenala, že kupujúci stále častejšie siahajú po karte, 37,4 % podnikateľov si žiadne zmeny v tomto smere nevšimlo. Oproti tomu len malá časť (5,4 %) obchodníkov zaznamenala vyššiu tendenciu platiť hotovosťou. Skupina tých, ktorí prestali prijímať platby kartou a prešli len na hotovosť, je v našom prieskume takmer zanedbateľná (1,5 %).   

Zaznamenali ste v roku 2023 zmenu pomeru medzi platbami kartou a platbou v hotovosti?

Ako dlho prijímate bezhotovostné platby?

Takmer 80 % obchodníkov už dlhodobo prijíma platby kartou

O tom, že platby kartou sú pre českých a slovenských zákazníkov samozrejmosťou, vypovedá graf týchto odpovedí. Drvivá väčšina obchodníkov (79,1 %) prijíma bezhotovostné transakcie dlhodobo, desatina ich začala akceptovať tento rok. Len pre 10 % táto metóda stále nie je atraktívna alebo zmysluplná.

Ako dlho prijímate bezhotovostné platby?

Plánujete navýšenie cien v roku 2024? Pokiaľ áno, o koľko?

Viac ako polovica obchodníkov neplánuje zvyšovať ceny

Odpovede na otázku týkajúcej sa plánovaného zvyšovania cien ukazujú, že podnikatelia veria v stabilizáciu alebo zlepšenie ekonomickej situácie. Viac ako polovica respondentov (52 %) plánuje, že ceny po Novom roku meniť nebude, väčšina ostatných sa zmestí do zdraženia maximálne o desatinu. 

Plánujete navýšenie cien v roku 2024? Pokiaľ áno, o koľko?

Aký je váš výhľad na rok 2024 v porovnaní s odhadom v roku 2023?

Rovnaký alebo lepší vývoj očakáva v budúcom roku 84 % respondentov

Najvýraznejšie je cítiť zvýšený optimizmus podnikateľov z ich výhľadu na nadchádzajúci rok. Zatiaľ čo vlani sa spamätávali z prudkého zvýšenia cien energií a súvisiacich nákladov, tento rok sa stretávajú „len“ so zvýšenou infláciou. Naviac sa za dobu trvania prispôsobili ťažkej ekonomickej situácii, zefektívnili prevádzku a našli šetrnné opatrenia. Preto takmer 84 % respondentov očakáva rovnaké alebo výrazne lepšie tržby v porovnaní s týmto rokom. Keď toto rozloženie síl porovnáme s minuloročným prieskumom, vidíme naozaj razantný nárast pozitívnych výhľadov.

Aký je váš výhľad na rok 2024 v porovnaní s rokom 2023?

Predvianočný prieskum maloobchodu a služieb 2022

Aký je váš výhľad na rok 2023 v porovnaní s rokom 2022?

Využívate podnikateľský úver?

Takmer 72 % obchodníkov nevyužíva podnikateľský úver

Pri pohľade na otázku využitia podnikateľského úveru vidíme, že medzi obchodníkmi v maloobchode a službách prevažujú tí, ktorí ho buď nepotrebujú, alebo mu nedôverujú, prípadne na neho nedosiahnu. U podnikateľov, ktorí externé financovanie využívajú, majú väčšinu tí, ktorí ho čerpajú z bankových produktov.

Využívate podnikateľský úver?

Záver

Predvianočný prieskum maloobchodu a služeb ukázal, že ekonomická situácia sa oproti minulému roku stabilizovala - o tom svedčí veľký podiel podnikateľov, ktorí evidujú rovnaké alebo vyššie tržby, rovnako ako výrazný počet tých s optimistickým výhľadom do najbližšej budúcnosti. Vzhľadom k aktualite témy sme do prieskumu zaradili aj otázky týkajúce sa prijímania bezhotovostných platieb. Z odpovedí vyplýva, že sú pre zákazníkov aj obchodníkov atraktívne. „Platobné karty sú výborný nástroj. Obchodníkov, ktorí ich prijímajú, každým rokom pribúda, hoci letná intenzívna diskusia mohla vyvolať opačný dojem. Obchodníci vidia v prijímaní kariet jasné výhody - vyššie tržby a spokojných zákazníkov, “ je presvedčený riaditeľ Comgate Jakub Ouhrabka.

Boli pre vás dáta z prieskumu prínosné?


Budete sa chcieť zúčastniť podobného prieskumu v budúcnosti? Pokiaľ áno, zadajte prosím e-mail.